Stegsted biedt steeds meer! Een uitstekende combinatie van hoge opbrengst en goede bakkwaliteit Nieuw in de Nederlandse Rassenlijst Een zeer produktieve wintertarwe met bijzonder stevig stro. H.H. LANDBOUWERS een droom wordt waar Automatische regeling biologische waterzuivering nu mogelijk zelfbinderen teunisbloemen Fa. De Bruijn Fa. J.J. RIEMENS IJzendijke 01176-1553 Fa. J.J. RIEMENS Axel 01145- 610 RIEMENS B.V. s Heer Arendskerke 01106-1502 1592 Dat biedt sensationele mogelijkheden: Een onbeschermde aftakas komt op de boerderij niet van pas ei CEBECO-HANDELSRAAD CEBECO-HANDELSRAAD In de biologische zuivering van af valwater zijn het bakteriën die stof fen afbreken. In veel gevallen ver bruiken die bakteriën daarbij zuurstof. Het zuurstofverbruik is dan een maatstaf voor de biologi- voor het van uw Steenbergen 01670-63666 sche aktiviteit en kontinue meting van dat zuurstofverbruik is essen tieel om het biologische zuive ringsproces te kunnen sturen. Die mening stuitte echter tot voor kort op onvolkomenheden en technische problemen. Een vinding van de Landbouwuniversiteit (vakgroep waterzuivering) lijkt nu voor de defi nitieve oplossing te zorgen. Het nieuw ontwikkelde instrument, waarop octrooi is aangevraagd, blijkt de praktijktoetsen met glans te doorstaan. Het principe van de me ting is een herhaalde zuurstofbepa ling in het slib door een elektroche mische sensor voor en na het verblijf in een meetcel. Via deze" methode lijken er goede perspektieven te zijn voor geauto matiseerde bewaking van zuivering sinstallaties. Op storingen, bijvoor beeld veroorzaakt door binnenko mende giftige stoffen, kan zo on middellijk gereageerd worden. DE NIEUWE KVERNELAND PLOEGEN MET HYDRAULISCH VERSTELBARE SNIJBREEDTE De droom van elke loonwerker, een ploeg waarmee aan de wensen van elke klant kan worden voldaan. Die kan worden aangepast aan elke grond en elk bouwplan, en dat zonder te sleutelen, zonder tijdverlies. De nieuwe Kverneland ploegen met het unieke variomat systeem maken deze loonwerkersdroom waar. De snijbreedte van deze ploegen kan hydraulisch, traploos worden versteld van 30 tot 50 cm per schaar, waarbij de eerste voor en het dieptestelwiel zich automatisch aanpassen. Leverbaar in 2-3-4-5 schang rondgaand 4-5-6-7-8 schang rondgaand hallgedragen 3-4-5 schang wentel Stegsted... zaaimachines met alle voordelen in de standaarduitvoering! centrale schaardrukinstelling. snelkoppelinrichting robuuste aandrijving met 128 instelmogelijkheden volautomatische markeurwisseling centrale schaarophanging kantelstuk tuin de topstang dus geen verstopping van zaaipijpen!) leverbaar: type SLA en STA werkbreedte: 5. -i. S of 6 m aantal rijen: l6 tot en met 49 rijen Ook leverbaar met breedzaaikouters voor het zaaien van graszaad! Vraag naar de uitgebreide kleurenfolders bij uw dealer in de omgeving of bij 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21200 UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE Aanpassing aan grondsoort en volggewas Optimaal gebruik van het trekkervermogen Gemakkelijk korrigeren van kromme voren Gemakkelijk afploegen van kanten en geren Kapaciteitsvergroting tot 25% Brandstofbesparing tot 25% GI^NT^ Afd. Zaaizaad en Pootgoed Postbus 182,3000 AD Rotterdam Telefoon 010-4544911 TAURUS Granta en Taurus. Een rendabel koppel. 16 Vrijdag 26 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16