Sterke staaltjes van Goudland. Massey-Ferguson SPECIALE INRUILAKTIE vertegen woordigers m/v GEBRS. VERKOOYEN ADVERTEREN IS BEKEND BLIJVEN Profiteer daarom nu van de 'L Advies: i jiirin u oAiii fröf actioct wintertarwe MESTDISTRIBUTIE maakt door een spectaculaire inruilaktie de aanschaf van een nieuwe MF trekker extra interessant 2€LD€R BV OTTERSUM postbus 26 6590 AA Gennep tel. 08851 1 8144 Verkoop en Distributiecentrum B. V. Met meer dan 15 jaar ervaring Rundveedrijfmest Mestvarkensdrijfmest Kippedrijfmest Vloeibare schuimaarde. MESTDISTRIBUTIE GEBRS. VERKOOYEN Droge kippemest op afroep na oogst in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer met garanties Drijfmest HACK B.V. Tel. 01670-63572-65350 H.H. LANDBOUWERS Thans kunnen wij uw uienlaardappelen ter plaatse (dus op het veld) op de auto leveren LOONBEDRIJF P.M. LEENDERTSE en informeer bij Uw MF-dealer: Bemiddeling taxaties en advies in onroerend goed Rentmeester, Ing. AJ. HdflSO CEBECO Goudland grondbewerkingsmachines: Gemaakt voor alle grondsoorten. Voor alle omstandigheden. Bewezen kwaliteit voor een gunstige prijs. Kies voor sterke staaltjes uit een kompleet programma. kantelploegen wenteiploegen rondgaande ploegen schijven- ploegen stoppelploegen schij- veneggen kultivatoren diep- woelers grondfrezen tril- schoffelmachines ZWEEGERS NIEUWENDIJK255664 HB GELDROP TEL. 040-854155 Levert, transporteert en verspreidt in elke gewenste hoeveelheid: Goede kwaliteit, lage prijzen. Verspreiden over het land met speciaal terreinvoertuig. Indien zelf verspreiden, extra korting. Ook levering in opslagput of via loonbedrijven. Wij plaatsen gratis mestopslagsilo's voor Uw bedrijfsoppervlakte. Hokkenberg 3, Langeweg (N.Br.) tel. 01680-24918, b.g.g. 29704 of 076-415648 mestbanktarief analyse nemen bij de afnemer met garanties Dus géén onnodig heen en weer gerij met veldgewas en/of grond. Met dit systeem bespaart u op wagen- en man-uren. Ook kunnen wij uw uien rooien met de nieuwe "staaf" rooier. Wij hebben nog capaciteit over om aardappelen te rooien. Tevens vragen wij uw aandacht voor het ontsmetten van vrijgekomen percelen. KAMPERLAND Veerweg 24, tel. 01107-1345-1492-1827. Ook zijn wij geïnteresseerd in het kopen van uw uien. LMB Jac. Barendregt B.V. Tramweg 2 Oude Tonge tel. 01874- 2928 P.C. Dhont LMB Dorpsstraat 7 Nieuwvliet tel. 01171 - 1294/1368 LMB J. van Gilst Havelaarstraat 1 Colijnspfaat tel. 01199- 287 Mangnus&v.d. Heijden B.V.Bronkhorststraat 12 Steenbergen tel. 01670- 65150 Fa. A. Tramper Zn. 's-Gravenstraat 11 's-Gravenpolder tel. 01103- 1451 Fa. M.J. Verlinde Reuzenhoek 14 Zaamslag tel. 01153- 1227 bestuurscompensatie; onteigening. Burghseweg 57.4328 LA Burgh-.Haamstede. Tel. 01115 3424 Lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Siersmeedwerk van eenzaam hoge kwaliteit Nieuwe Kerkplein 31-33 4423 AC Schore Telefoon Ol 102-1419 CITADEL Bij uitstek geschikt voor zand dalgrondrivierklei en löss. enorme opbrengstook op kleigronden prima wintervastheid uitstekend geschikt voor rassenspreiding CITM)EL geeft u een uitstekend torwejaar! Dat kan uw zaaizaadleverancier bevestigen. Citadel, gekweekt in samenwerking met Landbouwbureau Wiersum. Cebeco-Zuidwest is een coöperatieve vereniging die zich bezig houdt met de groothandel in en de bewerking van landbouwprodukten en -artikelen, met ruim dertig vestigingen in Zuidwest-Neder land. Ter versterking van onze buitendienst vragen wij Commerciële aanleg en belangstelling voor de akkerbouw is vereist. Taakomschrijving: Inkoop van akkerbouwprodukten bij de telers; Verkoop van bedrijfsbenodigdheden voor de boerderij, zoals gewasbeschermingsmidde len, meststoffen, etc., etc.; Voorlichting over coöperatieve activiteiten; Advisering inzake agrarisch/technische vraag stukken; Na een interne opleiding en een inwerkperiode volgt tewerkstelling in een bepaalde regio, wat dan tevens zal inhouden het zelfstandig plannen van de eigen activiteiten. Ervaren kandidaten genieten de voorkeur. De sa lariëring is in overeenstemming met het belang van de functie. Schriftelijke sollicitaties vóór 17 oktober a.s., aan onze afdeling personeelszaken, postbus 101, 4300 AC Zierikzee e coöperatieve vereniging verenigde land- en tuinbouwcoöperaties b a. 16 Vrijdag 19 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16