STRUIK L00FKLAPPERS steketee RIEMENS B.V. 'SHEER ARENDSKERKE, tel. Riemens BV WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN VEIUNG LANDBOUWGROND TE BORSSELE EEN PERCEEL LANDBOUWGROND NIEUW Dealers voor zuid West Nederland DE BIE Z0NNEMAIRE, tel. 01112-1248 IVIADELIO NIEUWVLIET, tel. 01171-1614 GEBRUIKT TE KOOP: GEBRUIKT TE KOOP Chr. v.d. Veer 01875-1551 BOUWPAKKET Staalbouw IWEMOLIN De specialist voor het bouwen van: GEBRUIKTE WERKTUIGEN MESTDISTRIBUTIE GEBRS. VERK00YEN BEKENDMAKING IMI A DEI IC 01106-1502/1592 Vraag vrijblijvend informatie Chr. v.d. Veer 01875-1551 Dr. Ir. C.W.C. van Beekom Geld verdienen door het zelf maken van driehoek-ventilatiekokers Speciale aanbieding: Speciale aanbieding: Traktoren: Smalspoortraktoren Speciale aanbieding! VERHUUR Traktoren alle PK klassen Aardappelstortbakken Transporteurs Boxenvullers enz. enz. Mechanisatiecentrum 's Heer Arendskerke 01106-1502/1592 vert. A. Harinck 01102-1911 •llfi fLlJ oAIILEDot ÖCIOT Met meer dan 15 jaar ervaring. Rundveedrijfmest Mestvarkensdrijfmest Kippedrijfmest MESTDISTRIBUTIE GEBRS. VERKOOYEN Het dagelijks bestuur van het waterschap De Drie Ambachten maakt bekend dat een aanvang zal worden gemaakt met het mechanisch scho nen van de polderwaterlopen in het waterschap. Ter voorkoming van schade wordt aan belang hebbenden verzocht: a. de in de polderwaterlopen uitmondende drainages duidelijk zichtbaar met paaltjes aan te geven; b. op percelen waar late gewassen, zoals bie ten, worden geteeld allereerst een strook van 5 m breed langs de polderwaterlopen te rooien en de gewassen daarvan te ver wijderen. Indien aan het vorenstaande niet wordt voldaan, wordt bij toegebrachte schade geen schadever goeding toegekend. Terneuzen, 29 augustus 1986. Het dagelijks bestuur voornoemd. P. van Hoeve, dijkgraaf. A.F. Romijn, griffier. Notaris Van Dissel te Goes zal ten verzoeke van de familie Wisse Nijssen op vrijdag 19 september 1986 te 14.00 uur, in het dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 te Borssele, in het openbaar verkopen: gelegen te Borssele, aan de Weelweg, ka dastraal bekend, gemeente Borssele, sec tie B, nummer 2294, groot 5.73.40 hectare. 1. Vrij van pacht of andere gebruiksrechten te aanvaarden na het betalen van de koopsom. 2. Betaling van de veilingkosten binnen 8 da gen na de veiling. Betaling van de koopsom en overige kosten binnen één maand na de veiling. 3. Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemde notaris, Kleine Kade 45 te Goes, tel. 01100-27888. 1. Leverbaar als 2 of 4 rijer voor front of achter hefinrichting 2. evt. met zij-afvoer, links of rechts 3. Grote kapaciteit - gering vermogen 4. Geen loof op de ruggen 5. Extra reinigingsluiken. Klepel lengte variatie 20 cm. Claas combine dominator 80, i.z.g.st. John Deere combine 975, i.z.g.s. Claas Senator combine i.g.s. Braud combine 405, i.g.s. New Holland pers type 286 Claas Constant pers Amac uienopraper, 1 rijer m. hydr. kiep doseerbunker m. electr. kistenkantelaar Miedema stortbak rb25 Hercules grondzeefinrichting m. rubb. sterren rollen grond- en aardappelafvoerband Miedema boxenvuller bv60 Herceules boxenvuller 50 cm Hotstee boxenvuller hbv60 Miedema kunstmestband, 6 mtr. lang, 40 cm. breed Taarup ioofkapper, 4 rijig TE KOOP: WAP HOGEDRU-' KREINIGERS, zowel warm als koud water. Vraag vrijblijvend demonstratie bij WAP- Centrum Woensdreeht. 01646-4392. ACIFIT ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken Traktoren, Auto's, Kranen Combine's, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE, Kloetinge. Tel. 01100-13602. TE KOOP GEBRUIKTE MACHINES: 1 Oldenhuis looftrekker type 4RB/4FK 1000; H rijer compl. met ont- bladeraar en looftrekker, aan bouw en aandrijfdelen. Slechts 50 a 60 ha gewerkt. Nieuwprijs 49.500,-. Nu 27.500,- 1 Fiat trekker type 1280 DT. 690 draaiuren. Nieuwprijs ±130.000,-. Nu 65.000,-. J. Tros, Klaaswaal, 01864-1661. TE KOOP GEVRAAGD: mi- nimaal 4 ha lichte klei/zand grond met woning en schuur. Tel. 04116-84356; 01150-12795. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of ver koop. Mijs Onroerend Goed Dirksland, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER 'van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935 Te koop gevraagd: Alle soor ten hooi en stro, voeraardap- pels enz. tegen contante betaling. Wij bieden aan: Droge slachtkuiken- en kip penmest. Gerritse Fourage, Ederveen, tel 08387-1298. Of M. Boonman, tel. 01195-928. VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland tel. 01877-1309. TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm. dik kleur hei de/paars, direct leverbaar. Pekaar Bestratingsmaterialen b.v., 01131-2069, Yerseke. GEBR. WESTSTRATE B.V. Ook voor perstouw! Sisal - 125, 150 en 175 mtr. Kunststof - 300 en 350 mtr. Diverse mer ken en alles tegen scherpe prijzen!! Ook rood vlastrek- touw. Voor inlichtingen: tel. 01100-30112 (bdr. Goes) tel. 01134-2610 (bdr. Krabbendij- ke) tel. 01180-11213 (bdr. Kou- ,dekerke). Beëdigd als makelaar-taxateur onroerende goederen Beëdigd rentmeester Adviseur en bemiddelaar bij: TELEFOON 01100-27263 Aan- en verkoop eigen huis en boerderij, taxaties hypotheken, assuranties. Bergweg 94, Goes Wij leveren U een geheel op maat, kompleet met spijkers en hamer. TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15, 4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 2-4 rij loofklappers Transporteurs div. lengtes Stortbakken met/zonder rollen Boxenvullers met/zonder zeefketting Demonstratie Climax 1100 hallenvuller "Nieuw" Climax 1100 hallenvuller Zaaimachines 16-19-24 pijpen 11 tands vastetand kultivator Lely rotoreg 3-3 1/2 m rol 2-3 schaar hydr. wentelploegen "Demonstratie" Kverneland 2 schaar "Nieuw" 2-3-4 Accord pneumatische zaaimachines voor opbouw rotoreg - kultivator enz. en 3 punts uitvoering Rumptstad grondontsmetter 2,25 breed met fronttank en aangedreven rol/bedrijfsklaar Vicon cm 165 H schij venmaaier International 533 - 633 International 633 FWD kabine International 744 FWD kabine International 844/8445 FWD kabine International 1246 FWD kabine SAME Drago FWD kabine Massey Ferguson 1080 kabine MB trak 700 Herder MBK Unimogs 50 - 80 pk Ford 3600 Burghefmast SAME Eurora 52 pk -I- hefmast Massey Ferguson 135 en 168 Nieuw International CASE traktoren "oud model" "Informeert u eens vrijblijvend!" Siersmeedwerk van eenzaam hoge kwaliteit Nieuwe Kerkplein 31-33 4423 AC Schare Telefoon OIKJ2-I4I9 Levert, transporteert en verspreidt in elke gewenste hoeveelheid: Goede kwaliteit, lage prijzen. Verspreiden over het land met speciaal terreinvoertuig. Indien zelf verspreiden, extra korting. Ook levering in opslagput of via loonbedrijven. Hokkenberg 3, Langeweg (N.Br.) tel. 01680-24918, b.g.g. 29704 of 076-415648 18 Vrijdag 5 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18