Nieuwe terugrij-inrichting voor Deutz-Fahr trekkers Nieuwe Steketee- pootbedkombinatie Nieuwe Hesston grote-pakkenpers Deutz-Fahr DX 4 en DX 6 trekkers in nieuwe uitvoering PAS BV grondput-folies en siloafdek-spankappen Amac FL-2 rooimachine met leesband Amac E2 en F2 met bovenleesband Amac boxenvuller LBK-14 Amac zelfrijdende sproeimachine SK-24 Hürlimann introduceert H-488 T Nieuwe Cebeco zelfrijdende landbouwspuit J De afdeling Land- en Tuinbouwme- chanisatie van Cebeco-Handelsraad heeft dit seizoen een nieuwe Steketee- pootbedkombinatie geïntroduceerd. Het betreft een machine die aan de voorzijde van de trekker wordt ge monteerd in kombinatie met een pootmachine achter de trekker. Op deze manier kunnen het pootklaar maken en het poten in één werkgang geschieden. Samen met bijvoorbeeld een uienplantmachine is het een ideale kombinatie voor de loonwerker. Ge bruikers zijn vol lof over dit uitge kiende werktuig, dat geen frontaftakas of fronthefinrichting op de trekker vereist. Andere voordelen van het systeem zijn onder meer: - geen rijsporen onder de aardappelrug gen, - minder kluiten bij het rooien, - betere gewichtsverdeling, - goed zicht op het werk en - weinig beno digd vermogen. Zoals alle machines van Steketee blinkt ook deze uit door zijn eenvoudige, doordachte konstruktie en gunstige prijs. Meer informatie, telefoon 05210-13341. Voor alle DX 6 en DX 7 modellen van Deutz-Fahr is nu een terugrij- inrichting leverbaar, die eveneens op eerder geleverde trekkers gemonteerd kan worden." De in hoogte en lengte verstelbare komfortzitting is 180° draaibaar, het stuur is voorzien van een snelsluiting. In de stuurkonsole aan de achterzijde zijn aangebracht de bediening voor claxon, Powermatic, ruitewisser en sproeier. Verder kon- trolelampen voor motorjemperatuur en V-snaarkontrole. De achterwand is uitgebouwd voor de nodige beenruimte en voor het onder brengen van rem-, koppelings- en gaspedaal. Doordat de achterruit tot op de kabinevloer doorloopt, is een goed zicht naar achteren gewaar borgd. De DX 6 en DX 7 trekkers zijn uitgerust met het Optitrac zelfsperdif- ferentieel, dat ook bij achteruitrijden 100% vergrendeld is. Vanaf juli 1986 kunnen alle DX 6 trekkers met Po wermatic geleverd worden, waarmee het o.a. mogelijk is, de achteruitsnel heden onder belasting te schakelen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Deutz-Fahr trekker dealers of de importrice Sieberg Ede B.V. Fiatagri heeft naast de bekende Hesston 4800 een kleinere grote- pakkenpers, de 4700, geïntroduceerd. Net als bij de Hesston 4800 gaat het om een pers die zwaar geperste pak ken kan maken (Hooi volumegewicht tot 320 kg/m3, met stro tot 180 kg/m3 en met kuilvoer tot 640 kg/m3). De doorsnede van de pakken is 80 x 85 cm, de lengte tot 2,50 m. Deze ma ten zijn optimaal voor het volledig be nutten van het laadvolume van vrachtwagens en voor het maken van stapels met een goed onderling ver band. Daarbij komen twee pakleng- ten 1.60 en 2.50 m als gunstig naar voren. In beide gevallen is het gemak kelijk stevige stapels met een grond vlak van 2,50" x 2,50 m te maken en die desgewenst met behulp van een klem aan de wiellader in hun geheel op de vrachtwagen te laden. Op deze wijze is het mogelijk een vrachtwagen met aanhanger in ca. 20 minuten te laden, een voor strohandelaren be langrijke zaak. Het te persen gewas wordt door de 1,80 m brede opraper opgenomen en door vorken in de voorperskamer gebracht. De invoer- hark brengt het vervolgens in de pers kamer waar het door de zware, op 6 rollen lopende perswagen wordt sa mengeperst. De persdruk wordt hy draulisch geregeld; hij heeft hier automatisch aanpassing voor een ge lijkmatige pakdichtheid. Men kan een elektronische installatie krijgen om de goede werking van de vliegwielrem, de toevoer en invoer, de knopers en de naalden te kontroleren. Deze nieu we Hesston pakkenpers, type 4700, wordt verkocht via Timmerman Veerbeek B.V. - Steenwijk, tel. 05210-13933 en de Nederlandse Fia tagri dealers, tel. 055-421242. Deutz-Fahr streeft er steeds naar haar produkten aan nieuwe ontwikkelin gen, wensen en praktijkervaringen aan te passen. Bij de DX 4 trekkers 54 kW - 74 kW (73 - 100 pk) en DX 6 trekkers 74 - 110 kW (100 - 150 pk) worden om deze redenen een groot aantal belangrijke wijzigingen inge voerd. Deze zijn o.a. bij: Hydrauliek: een drukloze retourleiding voor hy- dromotoren e.d.; topstang met car- danbevestiging voor meer beweeglijkheid bij het aankoppelen; hoogtestandaangever voor de fron thefinrichting. Veiligheid: hydraulisch remsysteem voor aanhangwagens pedaaldruk-afhankelijk. Bediening: ergonomische optimalisering van 4WD schakeling; differentieelslot, af- takaskoppeling, aftakasschakeling, hydraulische regelventielen. Verder •een luikje aan de achterzijde om zon der geopende achterruit de bediening van aangekoppelde machines in de kabine te plaatsen. Transmissie: 1 af- takas die in de kabine omschakelbaar is van 540 - 0 - 1000 toeren. De DX 6 trekkers zijn nu alle leverbaar met onder belasting schakelbare versnel lingen. Met deze Powermatic- schakeling zijn tot 48 vooruit- en 12 achteruitsnelheden, van 0,4 - 40 km/h realiseerbaar. Kabine: nieuw design: kabine blauw, dak en spatborden groen, zitting en hemel in moderne frisse kleuren en meerkleurenbies, openstelbare zijruiten. Boordcompu ter en radarsensor: bestuurdersinfor matiesysteem Agrotronic. De nieuwe Deutz-Fahr DX 4 en DX 6 trekkers zijn vanaf augustus 1986 te zien in de showroom van Sieberg Ede B.V., Trompstraat 18, Ede Gld. Naast een 4-tal bovengrondse mest- silo's (staal-geëmailleerd, staal- gecoat, staal-gegalvaniseerd en pre fab beton) levert het in mestopslag- en verwerkingssystemen gespeciali seerde Paques Agri Systems BV nu ook grondput-folie's en siloafdek spankappen. De grondput folie's zijn in diverse kwaliteiten verkrijgbaar, en worden fabrieksmatig in elkaar gelast, en dus kant en klaar op de bouwplaats aan gevoerd. De montage kan zowel door PAS BV alswel in eigen beheer wor den uitgevoerd; in het laatste geval wordt door PAS BV instruktie gege ven. Bijbehorende af- en aanvoerlei- dingen en afsluiters heeft PAS BV eveneens in haar programma. Ten behoeve van bovengrondse ron de mengmestsilo's brengt PAS BV een range polyester versterkte PVC spankappen, in de diameters van 7 t/m 25 mtr. Door het plaatsen van een PAS spankap wordt stankoverlast tegengegaan, terwijl de nuttige in houd van de silo behouden blijft, doordat de jaarlijkse 50 a 75 cm. neerslag buiten de silo gehouden wordt. PAS spankappen kunnen op ieder type nieuwe en bestaande mest- silo gemonteerd worden. Voor inlich tingen: tel. 05140-4111. De Amac FL-2 is een tweerijige aar- dappelrooimachine met leesband. De ze rooier is gebaseerd op de F2. Op de FL-2 is een leestafel in de lengte richting achter de machine gemon teerd. De leestafel biedt de mogelijkheid aan vier personen ste nen, oude knollen, kluiten enzovoort uit te lezen. Dit afval wordt op een voorliggende transportband gedepo neerd en komt op de reeds gerooide grond terecht. De Amac E2 en F2 kunnen sinds kort ook met bovenleesband worden uit gevoerd, waardoor twee a drie perso nen tegelijk kunnen uitlezen. De bovenleesband wordt zodanig gemon teerd, dat de transporteur op dezelf de wijze in transportstand kan worden gebracht als bij de standaard machine. Hierdoor blijft op zwad rooien van uien op eenvoudige wijze mogelijk. De leesband kan gemakke lijk worden uitgeschakeld, zodat de transporteur ook gewoon kan worden gebruikt. De boxenvuller met lage instort heeft een brede, trogvormige band (65 cm) met een groot aantal hoge meene- mers. De onderband is lang, waar door een grote variatie en een oversteek van 3,85 m wordt verkre gen. In standaarduitvoering heeft de LBK-14 bovenaandrijving in de boven- en uitschuifband door middel van een grote aandrijftrommel, waar door geen slip kan ontstaan. De Amac SK-24 is geheel vernieuwd. De motor van 59 kW is voor de voor as en op trillingsdempers geplaatst. Mede daardoor is het gewicht gunstig verdeeld over de vier grote wielen, die zijn aangedreven en geremd. De tank, met een inhoud van 3.000 1, is aan de onderzijde afgerond. Ook is een apar te tank van 200 1. gemonteerd, voor bijvoorbeeld het reinigen van de machine. Meer informatie via tel. 05210-13341. Het Zwitserse trekkermerk Hürli mann introduceert als afronding naar boven van haar middenklasse-reeks de H-488 T met een motorvermogen van 65 kW/88 DIN PK. Deze trekker kan met onmiddellijke ingang geleverd worden met een zgn. snelgang waarbij de topsnelheid van de trekker boven de 40 km/u ligt. Speciale hoge- snelheidbanden A8, vierwielremmen en het ZF Reaktiv besturingsysteem met 2 cilinders zor gen ervoor dat men op veilige wijze van deze snelgang gebruik kan ma ken. De kabine heeft een getest ge luidniveau van 79 dB (A) en is van veel luxe voorzien zoals dakluik, zon werend glas, verstelbaar stuur, voet verwarming, werklampen rondom, etc. etc. 4 Motorvermogen max: 65 kW/88 DIN PK; Max. koppel: 319 Nm; Kop pelstijging: 26,5%; Stijgingsfaktor: 0,58; Aftakasvermogen bij 540t/min: 60,6 kW/82,4 PK; Aftakasvermogen max: 61,6 kW/83,7 PK; Aantal ver snellingen vooruit/achteruit: 20/20. De fabriek van landbouwwerktuigen van Cebeco-Handelsraad in Steenwijk fabriceert al een aantal jaren land- bouwspuiten met een uitstekend wer kende balanceerinrichting voor de sproeibomen: het "afrolsysteem". Deze getrokken machines, met fusee- besturing, kunnen worden geleverd met werk breedten van 27 tot 30 meter. Als pionier in grote werkbreedten was het ontwerpen van een zelfrijdende machine voor Cebeco-Handelsraad eigenlijk een logische stap. Een aan tal eisen uit de praktijk heeft daarbij voorop gestaan: - een grote kapaciteit, dus een tank met een inhoud van minimaal 3.000 liter en een werkbreedte van 33 meter; - een lage bodemdruk, dus grote wielen; - een bodemvrijheid van minimaal 70 cm; - vierwielaandrijving met korte draai- cirkel; - een spoorbreedte van 1,5 meter. De algemeen bij landbouwvoertuigen toegepaste konstruktie van één vaste as en één schommelas bleek onvol doende stabiliteit te geven bij de ge wenste spoorbreedte, bodemvrijheid en tankinhoud. Daarom werd een speciaal "spuitvoertuig" ontworpen, waarbij de wielen aan tandemstellen werden bevestigd. Dit wordt ook toe gepast bij grote kipwagens. Bij deze konstruktie loopt de "kantellijn" van het voertuig van het linker- of rech tervoorwiel naar het linker- of rech- terachterwiel in plaats van vanaf één der wielen naar het schommelpunt in de vooras. De stabiliteit is bij deze konstruktie enorm verbeterd. De praktijkervaringen met de eerste afgeleverde machines zijn uitstekend. Zo blijkt de tandemkonstruktie ook een lagere bodemdruk en een rustiger gang op te leveren,, waardoor werks- nelheden van 10-12 km/u mogelijk zijn en, door de grote stabiliteit, op de weg rijsnelheden tot 40 km/u. De dagkapaciteit van deze zelfrijdende landbouwspuit komt dan ook ver bo ven wat op dit moment aan zelfrijden de machines te koop is. Inlichtingen: tel. 05210-13341. Mengele schijvenrad- veldhakselaar SH 25 De nieuwe Mengele schijvenrad- veldhakselaar SH 25 is een universe le veldhakselaar, welke zowel zijde lings als in de hefinrichting kan wor den aangebouwd en waarmee met een pick-up of een 2-rijige maisbek kan worden gehakseld. Al naar ge lang de trekkerbreedte en de afstand tussen de maisrijen is het daardoor mogelijk het maisveld aan te snijden of door te steken. Een belangrijk kenmerk van de nieu we SH 25 is de interessante aandrij vingstechniek. De hoofdaandrijving vindt plaats via een sterke power- band op de messenschijf. En het bij zondere: bij het aansnijden of doorsteken (achter-aanbouw) wordt de messenschijf direkt door een klauwenkoppeling aangedreven. Daardoor vervalt bijvoorbeeld het omsteken van koppelingsassen of wisseltandwielen. Het omzwenken vergt daardoor slechts enkele se- konden. Meer informatie: Motrac b.v., Zut- phen, tel. 05750 - 91911. Datamix-voedersysteem in Benelux De firma Gebr. Gosens uit Gilze (Noord-Brabant) heeft de alleenver tegenwoordiging voor de gehele Be nelux voor het Datamix-Brij- voedersysteem van Kongskil- de/Skjold gekregen. Dit komputergestuurd voeder systeem is speciaal voor de varkens houderij en mestkalverij ont wikkeld. Het systeem kan maksimaal tot 1.000 voerventielen bedienen. De komputer kan uit 12 verschillende komponenten het voer tot op 100 gram nauwkeurig samenstellen. Het systeem biedt de mogelijkheid van onbeperkt voeren of een rant soensysteem gekoppeld aan de groei- curve of een kombinatie van beide. Andere kenmerken zijn onder meer registratie van gewichtsgrenzen, au tomatische silokontrole en een de- sinfektieprogramma. Het Deense Datamix-systeem is nieuw voor de Benelux, doch heeft in Denemarken, waar het ontwik keld is, in de loop der jaren een goe de reputatie opgebouwd. Een mark taandeel van 40% zegt in dit opzicht genoeg. Nadere inlichtingen: Gebr. Gosens, Gilze, tel. 01615 - 1812. dotamix 3000 iMMNK !'X!f J "41'Ulï idü'ü I 'ruif Uif I 'C;'V 18 Vrijdag 29 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18