LUCTOR TRANSPORTBANDEN EINDELOOS GOED! FA. J. RIEMENS, axel, tei. 01145-610 DEALER/VERKOOP ZUID WEST NEDERLAND RIEMENS B.V. 'S-HEER ARENDSKERKE, tel. 01106-1502/1592 FA. J. RIEMENS, ijzendijke, tel. 01176-1553 Centrale Keuring W.P.N.: kwaliteit Zeeland vergelijkbaar met landelijk nivo Zeeuwse dag van het paard te Serooskerke Luctor is gespecialiseerd in de levering en reparatie van alle sóórten transportbanden. Bei gerust eens voor meer informatie. Daar wordt u altijd wijzer vanl Zaterdag 5 juli hield de afdeling Zeeland van het Warmbloed Paar denstamboek Nederland haar negende Centrale Keuring. Regionale keuringen worden er in Zeeland niet gehouden, zodat de Centrale Keu ring naast de Fokdag in Nieuwvliet de enige gelegenheid is voor de Zeeuwse fokkers om hun paardenmateriaal aan jury en publiek te to nen en onderling hun "krachten te meten". Er waren ongeveer 140 paarden aan gemeld. Een aantal dat vrijwel verge lijkbaar is met het vorig jaar en aanmerkelijk hoger dan in de begin jaren van de afdeling Zeeland. De weergoden hielden zich goed tijdens de keuring, 's morgens een klein bui tje, maar voor de rest droog en koel, dus uitermate gunstig voor mens en dier. De aangeboden paarden waren van goede kwaliteit, ongeveer verge lijkbaar met de aangeboden dieren in 1984 en 1985. De hengstveulens en de 4-7 jarige stamboekmerries met veu len waren bijzonder goede rubrieken. De jury kende vrij veel eerste premies toe, waaruit blijkt dat de kwaliteit in Zeeland heel goed vergelijkbaar is met overig Nederland. Bij de veulenru brieken werd dit jaar toch weer van het "noordelijke systeem" afgeweken omdat dit vaak te veel tijd vergt. Ook nu duurde dit keuren nog zo lang dat de middagpauze er bij in schoot. Be- heersmaatschappij v.d. Peyl uit Axel was bijzonder succesvol, van hun drie ingezonden paarden werden er twee kampioene. Beaulien, een fokprodukt uit de zelfgefokte hengst Tolad werd kampioene van de jongere rubrieken en Aimee V. Lucky Boy kampioene bij de oudere merries. Kampioene basis- en tuigpaarden werd Alors, een Satellietmerrie van S. en J. de Visser uit Domburg. Alors, die als ba- sispaard geregistreerd staat was ove rigens de enige bij de basis- en tuigpaarden die een eerste premie en een sterpredikaat toegekend kreeg. Een eerste premie was er overigens nog wel voor de ruin Berto van de kombinatie Lous/Roose/Wonder- gem. Beaulien, Alors en Bellefleur V. Omega van L. Dingemanse uit Yer- seke werden vanuit Zeeland aangewe zen voor de nationale kampioenschappen tijdens de U.T.V.-dagen in Utrecht medio sep tember. Ook de rijpaarden Zorosa van Mej. Malcorps uit Nieuwvliet en Zobaida van v.d. Peyl uit Axel werden voor de U.T.V. aangewezen- De uitslagen van de W.P.N. keuring (alleen de le premies) In volgorde van plaatsing. Merrieveulens: Elvira van Mej. Westveer, Kapelle; Engelaartje van D. Maris en A. Lantsheer, Grijpskerke; N.N. van J. Haak uit Hoek; Eliane van M. Rottier uit Big- gekerke; Encorre van D. Bakker, Goes; Esmee van L. Nijssen, Biervliet; Erika van J. de Ligny, Serooskerke; Eana van G. Kloet, Nieuw en St. Joosland. Hengstveulens: N.N. van A. de Nooyer, Gapinge; Eduard van F. Thijs, Hulst; Ex cellent van Fam. de Feyter, Terhole; Ex pert van Fam. de Feyter, Terhole. 1-jarige paarden: Darlette van Fam. de Feyter, Terhole; Divette R van F. Thijs, Hulst; Datrichta van P. Riemens, Nieuw vliet; Dorcas van N. v. Lieren, Schore; De- toloma van Fam. de Feyter, Terhole. 2-jarige merries: Colleen van J. Cornelis- sens, Nieuw Namen; Capriche van N. de Feyter, Terneuzen; Carole van Fam. de Feyter, Terhole; Cutopia van Fam. de Fey ter, Terhole. 3-jarige merries: Beaulien van Beheersmij. v.d. Peyl, Axel; Bellefleur van L. Dinge manse, Yerseke; Bunita-Utopia van J. Hanse, Haamstede; Balona van H. Brooy- mans, St. Annaland; Brigitta van J. Boot, Haamstede; Bianta van Gebr. v. Stee, Yer seke; Bolivia van P. Riemens, Nieuwvliet. 4-7 j. stamboekmerriën met veulen: Am ber van D. Bakker, Goes; Adiana van M. Rottier, Biggekerke; Ariënta van Fam. de Feyter, Terhole; Claudia van R. Evertse, N. en St. Joosland. Deze merriën kregen daarbij het sterpredikaat. 4-7 j. stermerriën met veulen: Aimee van Beheersmij. v.d. Peyl, Axel; Zenith van A. de Nooyer, Gapinge; Aritelle van L. Nijs sen, Biervliet. Deze merriën kregen het voorlopig keurpredikaat. 4 j.- en oudere stermerriën met veulen en I.B.O.P.: Theresja van Fam. de Feyter, Terhole; Whisper van Mevr. de Bel, Re- nesse. Deze merriën werden definitief keurmerrie. 4-7 jarige stamboekmerriën zonder veulen: Zabillet van Fam. Bergwerff, Middelburg; Wonique van A. aan de Wiel, Ossenisse; Zamgria van S. de Keyzer, 's H.Hendriks- kinderen. Deze merriën werden stermerrie. Keurmerriën met veulen: Paulie van A. Lamers, Koudekerke. 'Tuigpaardruin: Berto van Comb. Lous/Roose/WondergemOostkapelle. Aangespannen tuigpaarden: 1Berto van Comb. Lous/Roose/Wondergem, Oost kapelle; 2. Arenda van A. Oosterlee, Hoofdplaat. Fokmerriën onder het zadel: 1. Rita van M. v. Lieren, Schore; 2. Umarim van D. Maris en A. Lantsheer, Grijpskerke. Rijpaarden onder het zadel open klasse: 1. Zorosa van Mej. Malcorps, Nieuwvliet; 2. Zobaida van Beheersmij. v.d. Peyl, Axel; 3. Spirit van A. Pekaar, Vlissingen. Beaulien van Beheersmij. v.d. Peyl te Axel; kampioen jongere paarden (foto Kurz). Alors van De Visser Domburg; kampioen basis tuigpaard. In het verslag van de keuringen van dhr. A. Hidding, opgenomen in het Landbouwblad d.d. 18 juli 1986 ko men enkele onjuistheden voor en met name in de 2e en 3e kolom. Hieronder de korrekties: 2-jarige merries kleine maat (kol 2) Op de le plaats in deze maat stond weliswaar Monica van Z.A. de Buck te Oostkapelle, doch deze merrie be haalde niet het jeugdkampioen schap. Dit was weggelegd voor de in de grote maat eerst geplaatste Regi- na van A. de Lange te Ritthem. 3-jarige merries grote maat (kol 3) Naast de eerst geplaatste Klara van 't Hof 'de Dankbare' van Kr. de Vis ser Jzn., Oostkapelle stond niet Odette van Bleijendaal van Gebrs. Geldof, doch Nicole van 's Heeren- hoek van C. Rijk te 's Heerenhoek. Het jeugdkampioenschap ging zoals hierboven reeds werd aangegeven naar Regina en niet naar Monica. 4- en 5-jarige merries (kolom 3) De merries Petra van de Ossenberg van A. de Lange te Ritthem en Alina van Veerezicht van A. Paauwe te Gapinge stonden resp. 1 en 2 in de middenmaat in plaats van in de klei ne maat. In de grote maat zegevierde Petra van de Zeven Linden van J.D. Wa genaar te Kloetinge (niet Gea van de Bosweg van St. M. v.d. Velde, Zon- nemaire) vóór Linda van A. de Lan ge, Ritthem en Bianca van A.L.C. Brooijmans, Tholen. Gea van de Bosweg behaalde een 2B premie in de middenmaat. In de kleine maat (in het verslag ont brekende) stond Sterra van J.M. Maris, Grijpskerke aan de kop ge volgd door Marie van de Postbaan van dezelfde eigenaar en Chantal uit de Bredeweg van C.P. Oele te Kloetinge. J.J. Cappon sekretaris afd. Zeeland K.V.N.T. AFRIKAWEG 4 HULST TEL. 01140-12461 Gespecialiseerd in levering en onderhoud van transport-1 banden voor de landbouw! Vrijdag 22 augustus 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17