TE KOOP De aardappel-transportlijn van e TOLSMA BEWAARTECHNIEK WALSOORDEN Walsoordensestraat. Aantrekkelijke prijs. van Putte Raats VEILING BOUWLAND TE DOMBURG Fouragehandel J. v/d Wege GROEIVERLOOP VAN SUIKERBIETEN Resultaten monsterneming d.d. 11 augustus 1986: Makelaardij QG Tel. 01140-14336 AMAC BIEDT MEER BIJ UW AARDAPPELOOGST. getrokken en zelfrijdende rooimachines rijenfrezen valbrekers 2- en 4-rijige loofklappers zelfrijdende landbouwspuiL Envoor de bietenoogst: de 3-rijige getrokken bietenrooier. CEBECO-HANDELSRAAD Schuur van 800 m2 op 2520 m2 eigen grond. Goed bereikbaar. Vraag vrijblijvend inlichtingen ÖIEEDEDU öAEDEEÖE öCtlODE Meer dan ooit is Tolsma uw keuze als er bewaard moet worden. Voor alles wat u oogst. Met oplossingen naar maat. In een programma voor rendementsbewaring, dat volkomen is uitontwikkeld. Met als pa radepaard de Toltronic Bewaarcomputer. Voor een perfekt geregelde be waring met de beste techniek van vandaag. Maak een afspraak voor een demonstratie. Dl O I I P I I I D A/IIP I Q C °^tvoo^on9 bewaard moet b''|ver I c i I r i /Ly//vi c i r o pos^s^s 83ooad Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoedêrs Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaamslag tel. 01 1 55- import - fcxport - groothandel 2133-1835 Dhr D. Nijssen. Yerseke. Inkoper voor tel. 01 1 31-3335 Zuid-Beveland 'AMAC En geloof maar dat die goed is! Immers sinds jaar en dag maakt - AMAC de rooimachines die bekend staan om hun uitstekende rooi werk. Juist daarom houdt AMAC de verdere verwerking van uw met zorg gerooide produkt het liefst in eigen hand. Gebruikmakend van hun jarenlange ervaring met het construeren van de beproefde rooimachines presenteert Cebeco-Handelsraad de bekende stortbakken, de transporteur, duo-transporteur en boxenvuller. Wortelgewicht Suikergehalte Suikergewicht Gebied kg/ha kg/ha I. Zeeland 36.800 14.3 5240 II. W.Brab.klei-Z.Holl.Eil. 39.000 14.1 5470 III. Z.H.vast-N.Holland 46.800 13.5 6340 IV. Z. en O. Flevoland 51.500 14.2 7290 V. Noordoostpolder 47.100 14.7 6880 VI. Noordelijke klei 41.800 13.8 5760 VII. Noordelijke zandgronden 27.800 17.0 4600 VIII. Veenkoloniën 32.700 16.2 5230 IX. Rivierkleigebied 37.100 13.9 5160 X. Midden en Zuid zand 34.600 14.7 4990 XI. Löss 27.900 14.4 4000 Nederland 1986 37.700 14.7 5470 Nederland 1985 30.200 11.7 3550 Nederland 1976 t/m 1985 33.000 12.8 4250 Kantooruren maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur Fr vanWaesberghestraat 16 Hulst AMAC transporteurs lengten 7,20,8,50,8,60 en 10 m standaard met knik AMAC boxenvullers bandbreedte 65 cm Nieuw! Type BK12/.wenkbereik tot 12 m oversteek van 2 82 tot 7,10 m Type LBK met lage instort: zwenkbereik tot 22 m volledig electrisch en hydr. te bedienen Informeer ook eens naar de CEBECO boxenvuller: gunstig geprijsd leverbaar met zowel dichte band als met zeefband Vraag naar de uitvoerige folders bij de dealer in uw omgeving of bij 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21 200 UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE Commentaar: De toename van het wortelgewicht is op de kleigronden ongeveer normaal; op de lichtere gronden en de löss ten gevolge van de droogte beneden nor maal. Het suikergehalte is meer dan normaal toegenomen, zij het dat op de lichtere gronden het beeld vertekend is door de droogte. Het suikergewicht is per saldo iets meer toegenomen dan gemiddeld. De oogstverwachting is dus nog steeds gunstig, maar kan bij blijvende droogte ernstig negatief beïnvloed worden. Landelijk zal zich de oogst tussen de 52 en 55 ton bewegen (CBS-areaal). De huidige taxaties per gebied variëren tus sen circa 40 en circa 70 ton per ha. Siersmeedwerk van eenzaam hoge kwaliteit Nieuwe Kerkplein 3g3 4423 AC Schore Telefoon OU02-PH9 AMAC stortbakken met of zonder geknikte bodem inhouden van 4,6.9 en 12 nV AMAC duo transporteurs lengtes 12 en 16 m bandbreedte 60 cm in hoogte verstelbare steunpoten DEPERFEKT GEREGELDE BEWARING Tel.: 05270-14755 Telex 42475 tolemnl Centrale meetunit. 9-19-29 of 39 aansluit mogelijkheden. De enige in Nederland met NTC- regeling, hierdoor tot 0.1 °C nauwkeurig. Geen afwijking, ook niet na jarenlang gebruik. Notaris Mr R.A. Vegter te Middelburg zal op woensdag 27 augustus 1986 om 14.00 uur in het Schuttershof, Kanonweistraat 30 te Domburg ten verzoeke van zijn principaal, in het openbaar verkopen: 1. HET PERCEEL BOUWLAND gelegen aan de Brouwerijweg te Domburg, ka dastraal bekend gemeente Domburg, sectie G nummer 623, groot 5.14.85 hectare; 2. HET PERCEEL BOUWLAND gelegen aan de Brouwerijweg te Domburg, ka dastraal bekend gemeente Domburg, sectie G nummer 622, groot 12.15 are. Vrij van pacht te aanvaarden bij betaling der koopsom. Betaling der kosten binnen acht dagen na de veiling. Betaling der koopsom binnen een maand na de veiling. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris, Korte Burg 3 te Middelburg, tel 01180-33760, alwaar tevens een kaartje verkrijg baar is. 10 Vrijdag 22 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10