Na elk gewas ras CEBECO-HANDELSRAAD Haxi gele mosterd Pegletta bladrammenas Nemex bladrammenas PEGLETTA Zeer snelle beginontwikkeling Kan laat gezaaid worden Goede aaltjesresistentie Intensieve beworteling Weinig droogtegevoelig Sterk vorstgevoelig Zeer goede grondbedekking - geen onkruid, stuif- of slempprobleem Uitzaai: half augustus tot half september Zeer hoge opbrengst Bloeit vrij laat Diepe beworteling Snel groeiend Geen opslag - sterk vorstgevoelig In de praktijk bewezen Uitzaai: begin augustus tot begin september. Bij vroeg zaaien aaltjesbestrijding Zeer laat bloeiend, kan al in juli gezaaid worden Kort en stevig gewas, gemakkelijk onder te ploegen Knolvoetresistent Snelle grondbedekking Geen opslag Vroeg zaaien, wat meer zaaizaad gebrui ken en een matige stikstofgift bevordert een intensieve beworteling en daardoor de aaltjesbestrijding Uitzaai: half juli tot half augustus Afd. Zaaizaad en Pootgoed - 010-4544911 BLADRAMMENAS Nieuwe en betere groen bemestingsgewassen hebben de laatste jaren hun intrede gedaan. Gewassen die een prima grondverbeterende werking combineren met een bestrijding van het bietecysteaaltje. Met name de door Cebeco-Handelsraad geïntroduceerde rassen van bladrammenas en gele mosterd bezitten in dit opzicht opvallende eigenschappen. MEER DAN GROENBEMESTERS ALLEEN e

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24