TOLSMA BEWAARTECHNIEK Adverteren verkopen VOLVO BM VALMET Adverteren doet verkopen Dl El IP/1IOINII IE/RIS FA. ROVEM De trekker voor de moderne boer. Grote keuze door opeenvolgende PK klasse. IVI Mechanisatiebedrijf Terneuzen Nijverheidsstraat 53 4538 AX Tel. 01150-12012 B.g.g. 01155-3893 W. Roelse 01155-3305 H. Verstraten Bedrijfsverzorgingsdienst "Tholen en St. Philipsland" Door toename van de werkzaamheden in de sector ',Fruitteelt,, zoekt de Bedrij fsverzorgingsdienst Tholen en St. Philipsland'een vakbekwaam medewerker I Droge kippemest op afroep na oogst in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer met garanties Drijfmest HACK B.V. Tel. 01670-63572-65350 Te koop FORD 4610 fruitteelt uitvoering 1200 draaiuren tel. 01658-1704 Meer dan ooit is Tolsma uw keuze als er bewaard moet worden. Voor alles wat u oogst. Met oplos singen naar maat. In een programma voor rendementsbewaring, dat volkomen is uitontwikkeld. Met als paradepaard de Toltronic Bewaar- computer. Voor een perfekt gere gelde bewaring met de beste tech niek van vandaag. Maak een af spraak voor een demonstratie. VERKOOP BIJ INSCHRIJVING BOUWLAND TE KATTENDIJKE TE KOOP gebruikte tractoren en werktuigen IH 523 voorlader IH 624 IH 844 IH 634 IH 423 1 Pootswoeler Wifo 1 Vicon schudeg 1 Steketee pakkenlader 1 Vicon acrobaat 1 Fliming taludmaaier 1 7-Schaar Rumptstad stoppelploeg 1 Pers Rivierre casalis KR 50 G C0R VERLINDE HANDELSONDERNEMING Krachtige motor, laag brandstofverbruik. Hoog koppel. Vele moderne snufjes. Gesloten centrale voorwielaandrijving. Korte draaicirkel. Groot hefvermogen. Lage onderhoudskosten. Goed rijcomfort, luxe cabine. Gunstige prijs, speciaal de zware types. Inlichtingen worden U gaarne verstrekt door Zijn taak zal bestaan uit het verlenen van diensten op de diverse fruitbedrijven binnen het werkgebied van de vereniging. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij: M.M. Punt, Hikseweg 7, Oud-Vossemeer; tel.: 01667-2392 W.C. van Kempen, Kruytenburgseweg 1, Poortvliet; tel.: 01662-2312. Schriftelijke sollicitaties, voorzien van referenties, kunnen worden gezonden aan de secretaris van het bestuur, dhr. A.C. van Heusden, Laban Deurloostraat 31, 4694 BP Scherpenisse. mestbanktarief analyse nemen bij de afnemeV met garanties DE PERFEKT GEREGELDE REWAR/HG. Toltronic klimaat computer. De enige die perfekt werkt. Kan geleverd worden met afstands bediening en/of boekhoudunit. Centrale meetunit. 9-19-29 of 39 aansluit mogelijkheden. De enige in Nederland met NTC- regeling, hierdoor tot 0,1 °C nauwkeurig. Geen afwijking, ook niet na jarenlang gebruik. Tolnop keerwand. De enige in Nederland met: - voetplaat met ronde hoeken; - demontabele steun plus losse voetplaat;-voet plaat van 4 mm. dik; - afstandstangen en pennen 19 mm. dik. Warmtestabilisator. Helpt daadwerkelijk de kondensatie aan het plafond en de wanden weg te halen. Lucht verplaatsing 8200 m3 Omdat voorsprong bewaard moet blijven. Postbus 165,8300 AD Emmeloord. Tel.: 05270-14755. Telex 42475 totem nl. Notaris mr J.W. de Beijl, Voorstad 45 te Goes, zal ten verzoeke van zijn opdrachtgever in twee afzonderlijke Kavels bij inschrijving verkopen: Kavel I: bouwland aan de Monnikendijk, groot 2.13.00 ha; Kavel II: bouwland aan de Monnikendijk, groot 7.65.30 ha. Vrij te aanvaarden na betaling van de koopsommen en onkosten en na roven-oogst (tarwe). Betaling koop sommen en kosten (veilingtarief) uiterlijk één maand na gunning. Voorwaarden: a. De prijs, waarbij volle last wordt gegeven, behoudens het hierna sub d. bepaalde, is bij voornoemde notaris gedeponeerd. b. Ondertekende inschrijfbiljetten (voor elke kavel een afzonderlijk biljet) dienen uiterlijk 21 augustus a.s., des voormiddags om 10.00 uur ten kantore van ge noemde notaris te zijn ingeleverd, alwaar deze alsdan worden geopend, waarbij inschrijvers aanwezig gelie ven te zijn. c. Indien bij inschrijving de prijs van de volle last niet wordt gehaald, hebben van de aanwezige inschrijvers de drie, die het hoogst hebben ingeschreven, het recht direct deel te nemen aan een tussen dezen te.houden opbieding. d. Opdrachtgever b ehoudt zich met recht van gunning voor tot uiterlijk 24 september 1986. e. De voorwaarden der verkoop liggen ter inzage ten kantore van alle Zuid-Bevelandse notarissen. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris tel: 01100-32520. Mechanisatiebedrijf Terneuzen Nijverheidsstraat 53 4538 AX Tel. 01150-12012 B.g.g. 01155-3893 01155-3305 Reuzenhoek 14, Postbus 9, 4543 ZG ZAAMSLAG CASTROL EN VEED0L SMEERMIDDELEN 01153-1227 Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Fouragehandel J. v/d Wege Ruwvoeders Steenovens 2 Fouraqes 4543 RM zaamslag a tel 01 155- import - export - groothandel 2133-1835 Dhr D. Nijssen, Yerseke, tel 01 131-3335 Inkoper voor Zuid-Beveland 18 Vrijdag 8 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18