Zeeuwse Fokveedagen 1986 KL00STERZANDE OOSTBURG Middelburg. Boven 60.000 kg melk 2 inzendingen: la. Aagje 34, v. Frans 422 van Fa. Kodde gaf reeds meer dan 100.000 kg melk, is goed behangen, goed van type en uiterlijk bijzonder solide met beste krachtige gang. lb. Roosje 14 HZ van Maat schap Blankers, een Pabst Ideal- dochter mag ook gelden als een der meest typische melkkoeien van de keuring met een zeer goede solidi teit. Zij heeft reeds meer dan 84.000 kg melk op haar rapport staan. Groepen. Vier afstammelingen van een K.I. stier van één eigenaar, ze ven groepen allen met eerste prijs be kroond. Eerste fa. Kodde met zeer goed kwartet best ontwikkelde Su perstar dochters. lb. V.o.f. Louwerse-Poppe met mooie groep van Nehls Chief Crusader, lc. Tops Monitor Legend van Blankers, best ontwikkeld ld. Superstar van Kod de, le. Tops M.L. van Mts. L. Francke Grijpskerke, If. Tops M.L. van J. Dekker, Arnemuiden, lg. H.H. Triple Threat van Mts. Vader. Bedrijfsgroepen van zelfgefokte die ren. Drietallen la. J. Wondergem, Gapinge. Groep met beste kopkoe. lb. J. Dekker, Arnemuiden. Best van formaat. 2e M. Dekker, Se- rooskerke. Vijftallen la en lb Beide kollekties van fa. J. en J. Kodde, Biggekerke. De eerste best ontwikkelde koeien en uniform. De tweede melktypische koeien met klasse, lc. J. Francke, Grijpskerke. Goed passend ld. A. van Soelen, Souburg, le. Maatschap Wouters Vrouwenpolder, lf. Maat schap L. Francke en Zn. Grijpskerke. Zestallen la V.o.f. Louwerse- Poppe, Middelburg, jonge koeien, rondstappend best. lb. J. Kwekke- boom, Middelburg. Vlot goede groep. lc. Maatschap Blankers, Grijpskerke. Goede groep rijzige koeien, ld. V.o.f. Louwerse-Poppe, Middelburg, le. Maatschap Vader, Nw. en St. Joosland. Fa. Kodde be haalde het kampioenschap van de groepen. Aan het toilet der dieren en hun begeleiders was veel zorg besteed. De jury zal het dan ook niet gemakkelijk hebben gehad. Voor de algehele presentatie ging de prijs voor de inzenders tot 10 koeien naar familie J. Wondergem, Gapinge en bij de inzenders boven 10 koeien naar Maatschap Blankers. Kloosterzande hield op vrijdag 11 juli de 11e fokveedag voor Oost Zeeuws-Vlaanderen met wat aanvul ling uit 't Westen. Drie stieren werden aangevoerd, met als la en latere kampioen Hendri ka's Adema 82 van F.L.P. Verdur- men, Absdale, een goed ontwikkelde gelijnde zoon van W.A. Inka. lb. en reserve-kampioen werd Olgaan 69 van Maatschap Cuelenaere Philippi ne, gerekte, goed ontwikkelde zoon van S. Ken Royal. Een twaalftal vaarzen en kalfvaar- zen van goed gehalte kwamen in de ring. Uit hun midden werd Paviljoen Apie 7 van F. Modde, Oostburg als de beste aangewezen. Het is een ge lijnde mooi typische dochter van S. Ken Royal. Uit de talrijke jonge koeien werd als kampioene aange wezen de 2 x gekalfde Bertha 400 van maatschap L. Vinke en Zn., Hengstdijk. Best ontwikkelde, malse zeer typische jonge koe die vorig jaar ook al opviel. Reserve kampioene werd de mooi typische Zerga 125 van C.N. den Hamer, Schoondijke. Zij is van Frans C 59. Interessante rubrieken oudere koei en met soms wat meer overschot in type dan in de afwerking der uiers. In deze sektor werd kampioene Sa- bientje 12 van Maatschap v.d. Waart, Hulst. Sabientje, een doch ter van Agro Acres Demand, is best ontwikkeld, mals en typisch met een goede houding. Reserve-kampioene werd Olga 63, een solide, zeer kor- rekte en zeer typische Bill-dochter van Mts. Cuelenaere, Philippine, 3e op tal de mooie raskoe Lieza 12 van S. van Hoeve Hoek, een Herovina Keimpe Adema 4 en als 4e eindigde Bertha 372, een vlot typische Rocket Vrijdag 8 augustus 1986 van Mts. Vinke en Zn. Hengstdijk. Algemeen kampioene werd ook Sa bientje 12. Koe met beste uier werd dit jaar wederom Aaltje 48, een Bill van F. de Rechter en Zn. Absdale na pittige konkurrentie van Eeckhof Alliance 2 van Maatschap Verschue- ren Walsoorden. De produktieklas- sen. In de 30.000 kg klasse 10 inzen dingen met 6 eerste prijzen. Aan de kop Jennie 24 een best ontwikkelde zeer typische Bill-dochter van Cuele naere, gevolgd door de reeds ge noemde Olga 63 en op lc door Eeck hof Els 42 een zeer typische massale Bill van Mts. Verschueren en de zeer rastypische Eeckhof Els 47 een Rooybrook Starlite, ook van Ver schueren met 40.000 kg op haar naam 3 deelneemsters, la Olga 64. Best typische oud-kampioene van Mts. Cuelenaere. lb. Eeckhof Cor- rie 56, best type en mals, een Glenaf- ton Man O War van Mts. Verschue ren. lc. De best ontwikkelde Nies 2 van Mts. v.d. Waart. 50.000 kg klasse, la Dubois Eefke, eig. M.J. Vinke-den Hamer Axel, een Sterndochter met een vlot goede romp. lb. Loekie, malse best ont wikkelde Superstar-dochter van Mts. L. Vinke en Zn. 60.000 kg la. Bertha 187 V. Pan 41 van Mts. L. Vinke en Zn. Malse koe met goede bovenbouw. Groepen. 4-tallen nakomelingen van één stier. la. Mowry C.B. Bill van Mts. Cuelenaere. Veel kwaliteit, lb en lc Mowry C.C. Rocket beide van Maatschap L. Vinke en Zn. De eer ste groep gerekt, typisch en snittig, de tweede, uniforme ruime zware koeien, ld. Dubois Adema 42 van M.J. Vinke-den Hamer, le Cherry Lane Starbricht van P.A. Riemens, Hoek. Drietallen vaarzen, la P.A. Rie mens. Zeer uniform en goed groepje waarin twee kopnummers. lb. Fr. Modde, voldoend uniform. Bedrijfsgroepen melkvee, 3-tallen. 7 inzendingen van wissejend gehalte, la. M.J. Vinke-den Hamer, Axel. Behoorlijk goed trio. lb. C.N. den Hamer Schoondijke. Maakte los een goede indruk, lc. S. v. Hoeve, Hoek goede kwaliteitsgroep, ld. M.J. Vinke-den Hamer, le. F. de Rech ter. Tweede prijzen voor S. van Hoeve, Hoek en Iz. de Feijter Zaamslag. Viertalllen voor bedrijven van 25 tot 50 koeien. la. Mts. de Milliano-Baars, Oost burg, uniform lb. P.A. Riemens. Vrij uniform. Vijftallen, la. Mts. Cuelenaere, zeer goede groep. lb. Mts. L. Vinke en Zn. Uniform en goed. lc. Mts. Verschueren vrij uni form. ld. Mts. v.d. Waart le F. Modde. Parallelklasse 5-tallen gesplitst wegens grote deelname, la. Zeer goede kollektie van Mts. Ver schueren lb. Mts. L. Vinke en Zn. Uniforme groep best ontwikkelde malse koeien, lc. A. Rijk, Hengst dijk, goede kollektie. ld. F.P. Ver1 durmen. Op woensdag 16 juni vond de 49e veetentoonstelling plaats op het Le- delplein te Oostburg met door de ho ge temperatuur waarschijnlijk iets minder publiek dan het massale dat we gewoon zijn. Slechts één van de 4 aangemelde stieren verscheen in de ring: Olgaan 69 van Maatschap Cue lenaere, zodat deze voldoende ge lijnde gerekte stier een le prijs en de titel kampioen mee naar huis nam. Van de 14 aangevoerde vaarzen en kalfvaarzen werd ook hier de gerek te typische Paviljoen Apie 7 van Fr. Modde Oostburg aangewezen als beste vaars. Haar stalgenote Pavil joens Richtje 8 kreeg de reserverozet aangeboden. Uit de numeriek en kwalitatief goede rubrieken melk- vaarzen en jonge koeien kwam het zelfde kampioensduo naar voren als in Kloosterzande zodat we daar naar kunnen verwijzen t.w. Kampioene Bertha 400 van Mts. L. Vinke en Zn, Hengstdijk en reserve-kampioene Zerga 125 van C.N. den Hamer, Schoondijke. Bij de oudere koeien zegevierde als Kampioene Olga 63 van Mts. Cuelenaere met als reserve kampioene Bertha 372 van mts. L. Vinke en Zn. Deze koeien beschre ven bij Kloosterzande als resp. reserve-kampioene en 4e op tal. Olga 63 werd met arbitrale bijstand ook algemeen kampioene. Het beste uier werd toegekend aan de zeer jong ogende Paviljoens Pia 122 een zeer korrekte Silverdochter van Fr. Modde. Produktieklassen. Zeven inzendin gen. la. Kampioene Olga 63, lb. stalgenote zeef typische Jermie 24. lc. Nellie 3, vlot goede, solide, mal se Silver-dochter van A. Fresonie, Sluis. ld. Bosje's Sepke 4 van W. van Hecke, Eede. Nog 3 eerste prij zen kompleteerden de rubriek. 40.000 kg klasse. Ook hier la. Olga 64 van Cuelenaere gevolgd door lb. Bertha 1 van A. en E. Buijsse, Aar denburg. Degelijke dochter van He rovina G. 14. In de 50.000 kg klasse een le prijs voor Jeanne van W. van Hecke, een ruime koe met enige zichtbare sporen van haar werk. In de 60.000 kg klasse ook hier een le prijs voor Bertha 187 van Mts. L.M. Vinke en Zn. In de 80.000 kg rubriek een welverdiende le prijs voor de best bewaarde en nog uitstekend geuierde oud-kampioene Friedag van Fa. Vermue, Oostburg. Groepen. Viertallen van een K.I. stier. la. Mowry C.B. Bill van Mts. Cuelenaere. lb. Mowry C.C. Rocket van Mts. L. Vinke en Zn. lc. Cher- rylane Starbright van P.A. Riemens. 2e Adler eig. Mts. de Milliano-Baars. Drietallen vaarzen, la. Mts. de Milliano-Baars en lb. F. Modde. Beide goede trio's. Viertallen voor bedrijven van 15 t/m 34 koeien. Een pittige eis van maks. 1 op 4. la. C.N. den Hamer. Vrij goed passend, lb. A. Tresonie, Sluis, goede malse typische groep, lc. Mts. de Milliano-Baars, behoor lijk goed geheel, ld. A. en E. Buijs se, Aardenburg. Vijftallen, la. W. van Hecke, groep best ontwikkelde malse melkkoeien, lb. P.A. Riemens. Goede unifor me groep. Bij de zestallen voor be drijven boven 50 koeien, la. L. Vin ke en Zn. Hengstdijk Uniforme groep best ontwikkelde malse koeien. lb. Mts. Cuelenaere met korrekt ge bouwde rastypische koeien, lc. Fr. Modde, Oostburg, vrij goed passend, ld. Fa. Vermue, Oostburg, koeien met 2 direkte afstammelingen la. Frieda 9 van Fa. Vermue met een zeer goede Bill en een iets mindere Silver-dochter. lb. Nellie 3 van A. Tresonie met een vlot goede dochter van Bonne 7 en een goede Vrienden hof 12 telge. w. van Sluys Aagje 34, la in de produktieklasse boven 60.000 kg. Zij gaf reeds 100.000 kg melk, en wordt hier voorgeleid door de in Canada boerende en met verlof zijnde Lou Kodde Olga 63, kampioene in Oostburg en reserve-kampioene in Klopsterzande Bertha 400, jeugdkampioene 1986 te Oost burg en Kloosterzande 15 Kampioenvaars in Kloosterzande en Oostburg: Paviljoen Apie 7 Zerga 125, reserve-jeugdkampioene Kloosterzande en Oost burg 1986 Marijke 34, reservekampioene middenklasse in Serooskerke.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15