Zeeuwse Fokveedagen 1986 NISSE SCHERPENISSE SER00SKERKE We willen een korte terugblik wer pen op de onlangs gehouden Zeeuw se Fokveedagen wat betreft de afde lingen melkvee. Nisse opende de rij. Op 21 juni werd de Bevelandse fokveedag weer op gestart na een onderbreking van en kele jaren, tijdens het schaapscheer- dersfeest te Nisse. Een goede ge dachte van de kommissie om het rundvee op deze drukbezochte dag (8000 betalende bezoekers volgend de dagbladpers) te tonen. De alge mene indruk van de inzending zou kunnen zijn: 'Niet het vele is goed, doch het goede is veel', waarbij we dan op het laatste doelen in deze zin. De melkvaarzen en jonge koeien hadden een best ontwikkelde en best typische kampioene in Elkana 2, een dochter van Nehls Chief Crusader van fok.eig. P.A. Karelse, Hein- kenszand. Van dezelfde stal werd Clara 2 reserve-kampioene. Zij is een zeer typische 2e kalfskoe en een dochter van Sleepy H.C. Lad. Haar halfzuster Linda 45 van M. Vermue Kapelle, vastgebouwd en best geui- erd en de vlot goede en best produce rende Anna 80, een Jonicaan 187-dochter van W. op 't Hof, Ka pelle zaten mede in de eindstrijd. Kampioene der Oudere koeien werd Geertje 41, V. M.C.B. Bill, een zeer typische solide melkkoe van W. op 't Hof. Zij stond la in de 40.000 kg klasse en heeft een beste uier waar voor zij ook de prijs won in een goe de bezetting van serieuze kansheb bers. Reserve-kampioene werd de 'bijschrijving' Linda 31, ook een 'Bill' van M. Vermue, een zeer rasty- pische melkkoe met goedé1 uier. Zij werden het langst belaagd door 2 koeien van M.W. Rouw te Goes t.w. de zeer typische Roos 3, een 'Su perstar' en de goed ontwikkelde malse Grietje 58, een Rocket- dochter. Produktieklassen. De 30.000 kg klasse werd bevolkt door resp. Wil- lempje 44 van W. op 't Hof, Matje 82 van M.W. Rouw en Anna 66 van W. op 't Hof. In de 40.000 kg klasse werd kampi oene Geertje 41 gevolgd door Elza 8 van P.A. Karelse en Matje 71 van M.W. Rouw. Met 50.000 kg was vertegenwoordigd de zeer typische Andie 13, een H.K.A. van P.A. Ka relse. Met 2 melkgevende dochters toonde Anna 66 van W. op 't Hof een goede vererving, goed voor een le prijs. Dezelfde onderscheiding kregen ook de kollekties. P.A. Ka relse kreeg deze voor een kwalitatief goed viertal, voldoende uniform met goede uiers. De 5-tallen van W. op 't Hof en M.W. Rouw in deze volgor de geplaatst, gaven elkaar weinig toe. De groep van op 't Hof was uni form met de meeste snit en goede ui ers, de kollektie van Rouw bezat goede uniformiteit en aantrekkelijke melktypische opdruk. In het kader van de Thoolse dagen werd op 25 juni 1986 op het Pluijm- potterrein in Scherpenisse de 30e fokveedag gehouden. Voor de jeugd van Tholen was een showgroep kalveren ingesteld die zuiver gekeurd werden op het voor brengen en het toilet van de kalve ren. De uitslag was: 1. Elise Vissers. 2. Erik v.d. Heijden, 3. Petra Klip- pel, 4. Nathalie van As, 5. Toon Vissers. Door elf veehouders werden spon taan 82 dieren aangevoerd en 11 groepen geformeerd, een mooi resul taat voor deze jubileumkeuring. De kwaliteit van de aangevoerde die ren was gemiddeld goed, 3/4 van de dieren vielen in de eerste prijzen. De jongste kalveren waren zeer goed, de vaarzen en kalfvaarzen wat wisse lend. Uit hun midden werd kampi oenvaars Renske 57. Zij is een diepe dochter van Alfons, met voldoende snit. Reserve-kampioene Perle 2 is een grote dochter van Willow Farm Rockman Ivanhoe, met zichtbare eigenschappen daarvan. Beide zijn van J.J. v.d. Slikke, Tholen. De melkvaarzen en jonge koeien waren van goed gehalte, waarbij Tops Mo nitor Legend een positieve inbreng had en ook Adler wel wat liet zien. Uit hun gelederen werd Bleske 19 van P.C. Fase te St. Annaland kam pioene. Een bijschrijving blijkbaar van Adler, best ontwikkeld, vastge bouwd in de romp met goed gevorm de solide uier, waarvoor zij ook de uierprijs kreeg toegewezen. Reserve kampioene werd Koos 140, v. Tops M.L. van J.C.A. Vissers, Tholen. Malse vaars van goed type met goed gevormde uier. Derde op tal werd de mooie rastypische Jaantje 70 van V.d. Slikke en 4e Tanja 25 van A. Duijnhouwer Scherpenisse, jeugdig vlot, en goed van type. Bij de oudere koeien was het kampioenschap voor Netje van J.C.A. Vissers, Tholen. Zij is een mooi, typische, korrekt ge bouwde, best ontwikkelde, gerekte, malse Silver-dochter. Reservekampi oene, en niet voor de eerste keer, de winnares uit de 40.000 kg klasse Gerrie 55 van A. Klippel Stavenisse. Deze bekende Willy's Keimpe- dochter met bijkans ideale voor- en middenhand en funktionele doch iets minder markante achterhand stond er best voor. Derde op tal ook hier J.J. v.d. Slikke met de malse Applaus-dochter Marijke 34, en 4e Adriana 105 van Duijnhouwer, mooi rastypisch, iets kreupel dit maal en mede daardoor niet in top vorm. De 30.000 kg klasse werd be zet door Lena van D.J. Hage Poort vliet,-een mooi typische solide oud reservekampioene en Adriana 98 van Duijnhouwer, goed solide vol gens de desbetreffende jury. De hoogste produktieprijzen waren voor resp. Boerin 5 van P.C. Fase en Annelies en Adriana 105, beide van A. Duijnhouwer. Bij de koeien met 2 direkte afstammelingen werd la. Marijke 34 van J.J. v.d. Slikke met een zeer goede dochter van Vrien denhof 12 en een vrij goede Alfons-telge. lb werd Irene van C.P. Lindhout, Poortvliet, een ruime produktieve Tito-dochter met kinderen van Dun can en Astor die ook goed ontwik keld zijn. Bedrijfsgroepen. Het 3-tal vaarzen van P.C. Fase kreeg de le prijs: vrij goed passend met goede 'rek'. Bij de 3-tallen koeien werd la. P.C. Fase, kwalitatief goed met voldoende pas sende kopkoe; lb. A. Klippel, vrij uniform trio. Bij de 4-tallen werd la A. Duijnhouwer. Groep goed ont wikkelde gerekte typische melkkoei en; lb. D.J. Hage, goed ontwikkel de koeien, voldoende uniform en re delijk van uiers en kwaliteit; lc. A. Duijnhouwer met jongere koeien, vrij uniform, snittig en voldoende macht. Bij de 5-tallen tenslotte werd la. J.J. v.d. Slikke. Groep koeien met veel kwaliteit vooral in de achterste koei en van de groep; lb. J.C.A. Vissers. Goede groep koeien met lengte en ruimte; lc. ook van J.C.A. Vissers, vrij uniforme groep met meest aan trekkelijke malse jonge dieren. Tot kampioensgroep werd zeer te recht de kollektie van J.J. v.d. Slik ke aangewezen. Het meest fraaie toi let en goede presentatie maakte deze jubileumkeuring tot een waardige presentatie voor de Thoolse vee houderij. Op de donderdag 3 juli bij 'De Een dracht' te Serooskerke gehouden fokveedag waren er in de afdeling melkvee 14 inzenders met 143 indivi duele inzendingen en 21 kollekties. De rubrieken waren meestal goed bezet soms 13 a 14 per rubriek bij de jongere koeien met een goede door snee kwaliteit en meestal interessan te kopgroepen. Vooral in de eerste rubriek was het al raak, de lb Setopsea van J. Kwek- keboom, Middelburg, een gezonken melkvaars van vlot goed type en dochter van Tops Monitor Legend werd 's middags jeugdkampioene. De la, een grote goed geuierde vaars van Maatschap Blankers Grijpsker- ke, genaamd Jonkje 94 en de 4e Maaike 14 is ook om te onthouden. Reserve-kampioene der jeugd werd Juliana 94 van Maatschap Wouters Vrouwenpolder. Deze middelzware nog iets dunne dochter van Imline Sensation E.T. heeft voldoende krachtig beenwerk, een goed type en een beste achteruier. Zij werd ook aangewezen als de jonge koe met de beste uier. Vierde in de kampioensstrijd was Aagje 113 een korrekt gebouwde Tops. M.L. met voldoende 'rek' van Fa. J. Kodde Biggekerke. Uit de middenklasse, meestal kwan titatief en kwalitatief goed bezet, kwam als onbetwiste kampioene naar voren Cathrien 9, een Mowry C.B. Bill-dochter van V.o.f. Louwerse-Poppe, Middelburg. Een harmonisch gebouwde, zeer typische korrekt gebouwde koe die aan 't eind van de keuring ook tot Alge meen kampioene werd uitgeroepen. Haar stalgenote Marijke 34 een ge rekte zeer typische dochter van Lars 38 werd reserve-kampioene. Tot het laatst gaven mede partij Coranne en Isabel beide van Kwekkeboom, Geertje 56 van Blankers en Seibke 25, de gezonken best geuierde Marquis-dochter van J. Wondergem die mede door haar beste speen- plaatsing de uierprijs in de midden klasse verwierf. Ook de ophangband aan haar iets ruime uier lijkt best. Bij de oudere koeien waren het vier koeien van Fa. J. en J. Kodde Bigge kerke, allen uit de produktieklasse die tot de eindstrijd doordrongen. Kampioene werd Rika 14, een Superstar-dochter. Best ontwikkeld vlot goed van type, een best gevorm de uier en voldoende fijnheid. Reserve-kampioene Aagje 78, ook een Superstar, middenzwaar, ty pisch en met goede uier, Emma 27, halfzuster en stalgenote, fraai ty pisch werd 3e op tal. Alle 3 kwa men uit de 30.000 kg klasse, waarin 17 koeien bekroond werden. De 40.000 kg rubriek telde 6 deel neemsters met als aanvoerster Rika 12 ook van fa. J. en J. Kodde. Zeer ruim gebouwde melkkoe van zeer goed type met iets ruime uier en ekstra beste voor- en middenhand. Deze koe uit de kombinatie Bill x Roland bleef ook bij de laatste 4 bij de kampioenskeuring. In haar ru briek werd zij gevolgd door Rita 130 -HZ, een melktypische superstar van maatschap Blankers en op lc door Sandra 5, een Bill van Maatschap Vader, Nw. en St. Joosland. Een goed ontwikkelde behoorlijk typi sche melkkoe met een beste uier waarvoor zij ook terecht de prijs ontving bij de uierkeuring van de oudere koeien. De 50.000 kg klasse telde 3 deel neemsters t.w. Cora 4, een malse su perstar van V.o.f. Louwerse-Poppe, Joukje 57 HZ, een zeer typische Bram van Mts. Blankers en Mina 4, een Pan 134-dochter van G. Koole, Vrijdag 8 augustus 1986 Bij de oudere koeien werd kampioene in Nisse Geertje 41, v. M.C.B. Bill. Deze koe van W. op 't Hof uit Kapelle kreeg ook de prijs voor het beste uier Het la viertal te Nisse van P.A. Karelse uit Heinkenszand met links kampioene jeugd Elkana 2 en 2e van rechts reserve-jeugdkampioen Clara 2 De jeugdkampioen op de Thoolse Dagen, Bleske 19 van P.C. Fase uit St. Annaland. Zij kreeg tevens de uierprijs Setopsea, jeugdkampioene 1986 in Serooskerke Cathrien 9, midden en algemeen kampioene in Serooskerke, 1986 14 De kampioenskollektie in Scherpenisse van J.J. v.d. Slikke van Tholen Rika 14, kampioene der oudere koeien in Serooskerke

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14