Alleen in kennis is nog ongestraft te investeren Geslaagden Praktijkschool Horst 1986 Rekordvraag naar vruchtboomonderstammen Green Spirit wint voorronde Nederlands Kampioenschap Trekker-Trek Kampeerraad: op kampeerterreinen apart deel inrichten voor jeugd Agrarisch Onderwijs Centrum Education permanente Genoeg banen voor gediplomeerden praktijkschool Horst "Met een diploma van de Praktijk school Horst op zak hoef je beslist niet lang te zoeken naar een baan, die zijn er genoeg. De overname van een bedrijf is moeilijker geworden, maar niet onmogelijk. Eerste ver eiste is echter dat men bijblijft, dus dat je je kennis up to date houdt d.m.v. een bijscholingskursus of iets dergelijks". Dit zei ir. G.F.S. Dings, direkteur van de praktijkschool te Horst bij de diploma-uitreiking op 3 juli jl. De direkteur van de school ging ver der in op de diverse takken van het onderwijs. Voor het pluimveeonder- wijs komen er te weinig leerlingen. Wat betreft de varkenshouderij en de rundveehouderij blijft het leerlin genaanbod, ondanks superheffing en verbod op uitbreiding stabiel. Het pelsdierenhouderij-onderwijs is voor heel Nederland toebedeeld aan Horst. De witvleesproduktie/kalver- mesterij krijgt een ekstra stimulans door het aantrekken van specialisten en door renovatie van de stallen. Via praktijkschoolweken zal ook aan de visteelt en de geitenhouderij kunnen worden "geroken" waarbij men ook stage kan lopen op diverse be drijven. De heer Dings zei verder dat het in focentrum op "Horst" is gereali seerd en nodigde iedereen uit eens te komen kijken. Tot slot merkte hij op dat meer aandacht zal moeten worden besteed aan informatica en procesbesturing, in samenwerking met voorlichting, onderzoek en in stellingen. "In de landbouw wil men de MAS uitbouwen tot een Agrarisch Onder wijs Centrum, een AOC dat dan de spil gaat worden waaraan de agrari sche opleidingen opgehangen wor den. Dit AÖC zal dan moeten zor gen voor een algemene agrarische opleiding, met daaraan gekoppeld een specialisatie. Ikzelf ben een voorstander hiervan. Dit zei de voorzitter van de praktijkschool Horst, de heer G. van Duijnhoven. Hij zei verder dat er elk jaar minder kinderen komen en dus ook minder onderwijszoekenden/leerlingenDi- rekt gevolg hiervan zal zijn dat de scholen kleiner worden en/of min der in getal. "Lagere Agrarische Scholen zullen het moeilijk krijgen. Via een AOC moeten wij dan ook proberen onze agrarische opleidings centra verdeeld in het zuiden te hou den", zo zei de heer van Duijnho ven. Volgens de voorzitter van de praktijkschool zullen in de toekomst twee jaren worden afgenomen van het lagere beroepsonderwijs om die te voegen bij het algemeen vormend onderwijs zodat de lagere school als het ware twee klassen/jaren erbij krijgt. De twee jaren van de nu vier jaar durende lagere beroepsoplei ding zullen volgens hem worden vastgeplakt aan de MAS of MTS enz. "Door een bundeling van krachten krijgen de toekomstige AOC's de mogelijkheid om meer differentiatie/specialisatie toe te passen in onze landbouw. Voor onze praktijkschoolopleidingen zal dit gaan betekenen dat onze opleidingen 30% korter kunnen worden! 30% van wat wij nu doen kan in de nieu we AOC's plaatsvinden. Hij zei ver der dat het enige waar men nu nog ongestraft in kan investeren kennis is. Uitbreiden van het aantal te hou den dieren of het aantal te leveren kilo's melk is aan banden gelegd. De heer Duijnhoven zei tenslotte de direktie de opdracht gegeven te heb ben om met name "education per manente" bijscholing/nascholing voor de gevestigde ondernemer op het programma te zetten. "Uw va der en moeder, ondernemer en on derneemster, moeten naar de school banken terug. Geen investeringen in gebouwen en vee maar investeren in kennis. De Praktijkschool Horst moet opleidingen en kursussen ont wikkelen, gericht op het onderne merschap in de veehouderij om toch te kunnen overleven". Zo besloot de voorzitter van de praktijkschool zijn toespraak. Middelbaar Kader Pluimvee: Odilianeel* R J. den Boer, Loon op Zand; R. Boomstra, Middelburg; J. Borgmans, Reusel; P. Classens, Oirlo; A. Gerrits, Rijkevoort; W. v.d. Heijden, St. Anthonis; H. Hu- bers, Ysselsteijn; J. Janssen, Merselo; M. Jaspers, Ysselsteijn; P. Keysers, Mel- derslo; H. v. Lier, Helden; A. Martens, Someren-Eind; G. Martens, Heijen; T. v. Oort, Volkel; L. Steeghs, Panningen; H. Tops, Reusel; B. Wannet, Afferden. Middelbaar Kader Rundvee: A. v. Acht, St. Oedenrode; I. Arts, Haps; A. Bakkers, Oostelbeers; J. v. Bergen, Ot- tersum; B. Bervoets, Bladel; J. v.d. Bosch, Moergestel; J. v.d. Broek, Berlicum; J. Coolen, Meijel; J. Craenen, Susteren; v. Daalen de Jel, Boxmeer; J. Derix, Bergen; H. v. Dijk, Gellicum; B. v. Eijck, Kaster- lee (B); M. Frijns, Gulpen; R. Geelen, Horn; J. v. Gestel, Hilvarenbeek; H. de Greef, Sevenum; G. den Hartog, Ooster hout; P. Hendriks, Sambeek; E. Hendrix, Bocholt (B); P. Heijnen, Roggel; M. Hil- len, Bocholt (B); R. v.d. Hoogen, Ra- venstein; J. Hoogstraten, Groesbeek; R. Huiberts, Driel; B. Jansen, Ulicoten; J. Jansen, Hapert; F. Kennes, Oisterwijk; A. Klaassen, Middelbeers; K. Knol, Diepen veen; H. Koeken, Overasselt; P. v. Koe- vorden, Ravenswaay; P. de Krieger, Echteld; L. Kruizinga, Ommeren; M. v. Kuppenveld, Schaijk; T. Loeffen, Groes beek; F. Majoie, Eindhoven; A. Martens, Helmond; M. Michels, Ysselsteijn; M. v. Mill, Echteld; F. v. Munsteren, Haps; H. Muysers, Ell; H. Noteboom, Tiel; H. v.d. Oord, Ammerzoden; D. Pauwels, Kaster- lee (B); W. Peeters, Rijen; W. Peters, Groesbeek; M. Pullens, Elshout; J. v. Rix- tel, Deurne; P. Rodenburg, Driel; A. Rombouts, Teteringen; J. Rooms, Laar- ne (B); L. Rutten, Ham (B); J. Rutten, Af ferden; J. v. Schaik, Heteren; J. v. Schaick, Mijdrecht; F. Schmeitz, Ohe en Laak; A. Seegers, Liessel; F. Simons, Ber gen op Zoom; J. Slingerland, Nuenen; J. Smits, Uden; G. Spreeuwenberg, Gras- hoek; P. Spreeuwenberg, Helden; W. Stam, Maurik; S. Strijtveen, Heino; A. Timmers, Zeeland; H. Toonders, Gemert; A. Verheijen, Ulicoten; R. Verhoeven, Oploo; M. Vermeer, Udenhout; F. Ver steden, Oirschot; A. Verstegen, Zeeland; H. Visser, Maastricht; J. de Vos, Groes beek; L. v. Vugt, Oude-Tonge; W. Wil- lemsen, Eist; J. Zonnenberg, Zeeland. Middelbaar Kader Varkens: A. v. Acht, St. Oedenrode; J. v. Aven- donk, Bladel; A. Bakkers, Oostelbeers; H. v. Balkom, Udenhout; J. v. Bergen, Ot- tersum; P. Bertens, Berkel-Enschot; J. Borgmans, Reusel; P. Classens, Oirlo; J. Coolen, Meijel; A. van Daalen de Jel, Boxmeer; J. Derix, Bergen; H. v. Dijk, Gellicum; B. v. Eyck, Kasterlee (B); R. Fiers, Bladel; R. Geelen, Horn; A. Ge- raets, Grathem; J. v. Gestel, Hilvarenbeek; H. v.d. Heijden, St. Oedenrode; P. Hey- nen, Roggel; L. v. Hooft, Haaren; R. v.d. Hoogen, Ravenstein; J. Hoogstraten, Groesbeek; F. Houwen, Oirlo; B. Jansen, Ulicoten; J. Jansen, Hapert; G. Jansen, Woezik; J. Janssen, Merselo; M. Jaspers, Ysselsteijn; M. Jenniskens, Hunsel; P. Keysers, Melderslo; J. Keysers, Leunen; P. de Kleyne, St. Anthonis; H. Koeken, Overasselt; S. Krol, Eerde; M. v. Kuppen veld, Schayk; J. Laarakkers, Wanroy; P. v. Lier, Heythuysen; T. Loeffen, Groes beek; G. Martens, Heijen; A. Martens, Helmond; W. Mathijssen, Schaijk; F. v. Munsteren, Haps; J. Muysers, Ell; H. No teboom, Tiel; T_v. Oort, Volkel; W. Pee ters, Rijen; J. Rutten, Afferden; L. Rutten, Ham (B); H. Savelkouls, Rosma len; H. v. Schaick, Mijdrecht; T. v. Schaik, Odiliapeel; H. Schouten, Heeswijk-Dinther; A. Seegers, Liessel; F. Simons, Bergen op Zoom; J. Slingerland, Nuenen; J. Smits, Uden; G. Spreeuwen berg, Grashoek; L. Steeghs, Panningen; H. Toonders, Gemert; D. Verbruggen, v/uumpw., «x. Verhoeven, Oploo; H. Ver- kennis, Roggel; F. Versteden, Oirschot; H. Visser, Maastricht; J. de Vos, Groesbeek; L. v. Vugt, Oude-Tonge; B. Wannet, Af ferden; L. Welvaarts, Boxtel; A. Wulms, Neer; T. van Zeeland, Asten. Bedrijfsopleiding Pluimvee: H. Gloudemans, Schijndel; T. Jacobs, Gennep; R. de Jonge, Someren-Eind; P. Kersten, Maashees; H. Scheepers, Ospel; H. Steyvers, Panningen; D. de Wit, BcJe- kel; M. de Wit, Boekei; F. Verstappen, Eersel. Bedrijfsopleiding Rundvee: H. Arts, Overasselt; M. de Beyer, Bladel; H. Bisschoff, Vaals; R. v. Boekei, Lan- genboom; J. v.d. Boom, Berlicum; W. dé Bresser, Tilburg; W. v.d. Broek, Hilvaren beek; H. Coenen, Roggel; A. Dekker, Wa terlandkerkje; T. v.d. Doelen, Geffen; R. Dohmen, Einighausen; A. v. Doormaal, Hilvarenbeek; J. Heesbeen, Oirschot; J. v.d. Heuvel, Nuenen; C. v.d. Heyden, St. Anthonis; P. Hurkmans, Nistelrode; L. v. Iersel, Bergh; W. Jacobs, Oosterhout; J. Kanters, Heeswijk-Dinther; W. Kerkhofs, Vessem; H. Kosters, Wittem; J. Olislagers, St. Oedenrode; F. Oosterink, Rheden; R. Souren, Gulpen; P. v.d. Steen, St. Oeden rode; H. Takken, Oploo; P. v.d. Velden, Wintelre; P. Verhoeven, Diessen; P. Ver- Zaterdag 19 juli vonden op Flevohof de voorrondes plaats van het Neder lands Kampioenschap Trekker-Trek. Om half elf begonnen de wedstrijden in de eerste van 4 verschillende ge wichtsklassen. Dat was het begin van een lange en spannende dag Trekker- Trek. Vooral in de zwaarste klasse, 5,7 ton Vrije Klasse, werd er flink gestreden. De Green Spirit uit Bier vliet en de Popeye uit Bladel wensten niet voor elkaar onder te doen en durfden de strijd met de sleepwagen aan. En wat nog nooit eerder ver toond is in de geschiedenis van de Ne derlandse Trekker-Trek: de sleepwagen was op het volle gewicht niet in staat de twee kemphanen te stoppen. Een ketting moest de sleep wagen te hulp komen om een beslis sing teweeg te brengen. De Green Spirit bleef met bijna 20 meter verschil Popeye de baas. Dat belooft dus wat voor de Neder landse Kampioenschappen op 20 sep tember a.s., die eveneens op Flevohof gehouden worden. stegen, Vierlingsbeek; F. Vogels, Uden; L. Waelen, Bocholtz; S. Weiman, Susteren; W. v. Wezel, Hilvarenbeek; P. v.d. Wijst, Loosbroek. Bedrijfsopleiding Varkens: M. Aarts, Asten; H. Arts, Castenray; H. Bekkers, Berlicum; M. v.d. Berkmortel, St. Oedenrode; M. de Beyer, Bladel; L. Boerenkamp, Someren-Heide; A. v.d. Borne, Reusel; W. de Bresser, Tilburg; H. Coenen, Roggel; J. Deyne, Zeeland; T. v.d. Doelen, Geffen; A. v. Doormaal, Hil varenbeek; M. v. Dijck, Biest- Houthakker; T. v.d. Eng, Maren-Kessel; M. Greymans, Nederweert; J. v. Grinsven, St. Oedenrode; L. Groenland, St. Oeden rode; M. Grotel, Asten; P. v.d. Hark, St. Hubert; W. v. Herten, Grathem; J. v.d. Heuvel, Nuenen; P. Hoeven-Smits, Schijndel; J. Huppertz, Bocholtz; M. Huynen, Gulpen; G. Janssen, Ewijk; R. de Jonge, Someren-Eind; J. Jonkers, Ba- kel; H. Jubbega, Roggel; J. Kanters, Heeswijk-Dinther; C. v. Kuijk, Kaatsheu vel; W. Langeler, Someren; F. Lavrijsen, Reusel; W. Lemans, Limbricht; F. Loef fen, Geffen; A. de Mol, Loosbroek; A. de Mol, Nistelrode; J. Nooyen, St. Hubert; G. v.d. Pas, Heeswijk-Dinther; J. Peeters, Panningen; W. Ploumen, Simpelveld; S. Raats, Etten-Leur; H. Saes, Weert; H. Uitslagen 3,4 ton Super Standaard klasse: 1. Deere Hunter, Beuningen - FP (Full Pull); 2. Mean Green, Loosdrecht - 98.47 meter; 3. Torrino, Bergeyk - 96.42 m. 4,4 ton Super Standaard klasse: 1. Deer Hunter, Beuningen - FP (Full m; 2. Torrino, Bergeyk - FP 66.72 m.; 3. European Maid, Zwartewaal - 66.98 m. 3,4 ton Vrije Klasse: 1. White Hor- se, Uden - FP 98.09 m.; 2. Renosau- rus, Nagele - FP 82.84 m.; 3. Thunderbird, Overschild - FP 68.49 m. 4,4 ton Vrije Klasse: 1. Popeye, Bla del - FP; 2. it Kypmansie, Eylst - 93.15 m.; 3. Renosaurus, Nagele - 91.16 m. 5,7 ton Vrije Klasse: 1. Green Spirit, Biervliet - FP FP 79.65 m.; 2. Popeye, Bladel - FP FP 57.73 m.; 3. Super Kasper, Eemnes - FP 58.21 m. Mini-pullers: 1. the Reflex, Aalten - FP 87.87 m.; 2. Hear Breaker, Hel- levoetsluis - FP 87.23 m.; 3. Beauti ful Noise, Putten - FP 79.79 m. Scheepers, Ospel; W. Schepens, Eerde; P. Schoenmakers, Nijnsel; C. Schouten, Ber licum; J. Smets, Heide-Venray; J. Swin- kels, Moergestel; P. Swinkels, Schayk; C. Sijben, Neerkant; H. Takken, Oploo; P. v.d. Velden, Wintelre; P. Verhoeven, Dies sen;. B. Verploegen, Beuningen; F. Vogels, Uden; L. Welvaarts, Liempde; W. v. We zel, Hilvarenbeek; A. Wouters, Hapert; W. Wouters, Bladel. Houders Pluimvee: J. v. Kempen, Veulen; P. Maas, Someren; T. Megens, Loosbroek; M. Nabuurs, Wanroy; A. v.d. Rakt, Nistelrode; C. Schroen, Heythuysen; W. Stappers, Mei jel; F. Thomassen, Beesel; J. v. Tilburg, Asten. Houders Rundvee: J. v.d. Brink, Persingen; M. Colbers, Hout-Blerick; J. Dennissen, Groesbeek; J. v. Dijck, Swalmen; M. Hoeijmakers, Evertsoord; W. Kees, Budel; J. Manders, Deurne; A. Nass, Herpen; J. de Rijck, St. Anthonis; P. Sieben, Ospel; W. Simons, Velden; L. Steeghs, Helden-Egchel. Houders Varkens: H. Bekx, Son; L. Beltgens, Schinveld; J. Bongers, Beesel; H. Castelijns, Hapert; J. Coppens, Hoogeloon; W. v. Eyk, Some ren; H. Gerritsen, Meijel; C. v. Hamont, Hapert; J. v.d. Heijden, Beringe; W. v.d. Een zo groot mogelijk aantal kam peerterreinen in ons land zou een deel van het terrein moeten inrichten als apart jeugdgedeelte. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de wens van vele jongeren, die individueel of in kleine groepjes in ons land kampe ren. Aldus de Kampeerraad, advies raad voor de verblijfsrekreatie, in een advies over het jeugdkamperen dat dezer dagen is uitgebracht aan Minis ter Braks van Landbouw. De Kampeerraad ziet bij de opvang van jeugdige kampeerders vooral een taak weggelegd voor de kampeeron- dernemers. Deze zouden in gezamen- Doordat de vraag naar originele, vi rusvrije vruchtboomonderstammen voor de aanleg van moerbedden voor het plantseizoen 1985/'86 een rekordhoogte bereikte moest de NAK-B wederom een verdeling van het beschikbare materiaal doorvoe ren, met name bij het type M9. Dit ondanks de uitbreiding van de origi nele moerbedden op de vermeerde- ringstuin te Zeewolde en de goede ontwikkeling van het betreffende materiaal. In totaal werden 820.00 onderstam men uitgegeven voor de aanleg van moerbedden op de boomkwekerijen, Heuvel, Venhorst; C. v.d. Hurk, Eindho ven; R. Hurkmans, Veghel; G. Janssen, Boekei; J. Janssen, Reusel; P. Kuepers, Nederweert; G. v. Lanen, Beugen; J. Lit- jens, Melderslo; P. Maas, Someren; J. Manders, Deurne; R. Martens, Tienray; A. Mezenberg, Boekei; M. Nabuurs, Wan roy; A. v. Oort, Volkel; A. v. Roy, Hel den; P. v.d. Sande, Best; W. Simons, Velden; W. Stappers, Meijel; L. Steeghs, Helden-Egchel; W. Strous, Beesel; L. Truyen, Weert; E. v.d. Ven, Eindhoven; P. Verdijk, St. Agatha. Leerlingstelsel Pluimvee/Varkens: P. Bevers, Venhorst; P. Bruekers, Neder weert; W. Haazen, Someren; C. Jakobs, Overloon; R. Mousset, Haler; M. Thijs, Weert; L. Thijssen, Sevenum. Leerlingstelsel Rundvee-Varkens: F. v.d. Burgt, St. Oedenrode; J. Castelijns, Hapert; M. v. Crey, Venhorst; C. v. Deur- sen, Asten; H. Hoogers, Duizel; E. Man ders, Deurne; F. Tullemans, Nederweert; C. Verhees, Budel; W. Verstappen, Mei jel; F. v.d. Zanden, Deurne. Pluimveekeurmeester: A. van Asseldonk; J. den Boer, Loon op Zand; R. Boomstra, Middelburg; P. Clas sens, Oirlo; A. Gerrits, Rijkevoort; W. v.d. Heijden, St. Anthonis; P. Keijsers, Melderslo; A. Martens, Someren-Eind; G. Martens, Heijen; T. van Oort, Volkel; L. Steeghs, Panningen; B. Wannet, Afferden; J. v.d. Weem, Oploo. lijk overleg per gemeente of regio moeten bezien op welke terreinen de jeugd op de beste wijze kan worden opgevangen. Uit onderzoek is gebleken dat een zeer groot deel van de kamperende jonge ren tussen 13 en 25 jaar een eigen ter reingedeelte verkiest boven een standplaats tussen de overige kam peerders. Ook wordt het op prijs gesteld als de voorzieningen worden afgestemd op de smaak van het jeug dige publiek, waarbij te denken valt aan een discotheek, kantine, snack bar en de mogelijkheid om sportief en aktief bezig te zijn. waarvan er 640.000 tot het type M 9 behoorden. Voor eigen NAKB- gebruik werden bijna 100.000 on derstammen gereserveerd (vooral de typeen M 2, M 4 en MM 111). Voor veredeling tenslotte verlieten ca. 150.000 onderstammen de ver- meerderingstuinen, het merendeel kersen- en perenonderstammen. Voorts werden in totaal 385.000 stekken (virusvrij) van de verschil lende pruimenonderstammen gedis tribueerd waarvan 70% behoorden tot M.St. Julien A. Het aantal gele verde virusvrij onderstammen van Prunus avium, type Limburgse bos- kriek bedroeg 205.000 stuks. De "Green Spiritstevent af op een volgende Full Pull tijdens de voorronde Trekker-Trek op Flevohof. 8 Vrijdag 25 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8