e Géén ZLM-blad SAME BEHOEDTU VOOR TELEURSTELLINGEN! MAAIDORSERS C. Vermeulen b.v. Voorkom spuitsporen Te koop: CEBECO-HANDELSRAAD VERKOPING BOUWLAND BIJ INSCHRIJVING VAN BEEK's LUCHTVAARTBEDRIJF b.v. WATERSCHAP HULSTER AMBACHT Bemiddeling taKöties en advies in onroerend goed Woningen Bedrijfsobjecten Agrarische objecten 1 MF 760 met 8 cil. Perkinsmotor, cabine, 20 voet maaibord en transportkar. 1 NH 870 15 voet cabine en transportcar Oostburg 01170-3255 VEILING HOFSTEDE MET BOUW- EN WEILAND TE KRABBENDIJKE, ALSMEDE BOUW- EN WEILAND TE YERSEKE. F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. Ossendrecht tel.: 01647-4143, b.g.g. 2529 UKUNT TERECHT BIJÉÉN VAN ONZE VESTIGINGEN IN DE BUURT: In verband met de vakanties verschijnt er op 1 augustus en 15 augustus geen ZLM Land en Tuinbouwblad. We verzoeken onze adverteer ders hiermee rekening te houden. v \.\\\^ssnnsï 01196-13293 BEKENDMAKING Pr ïrsll li r 11 DJ 1 Makelaardij o.g., Ing. A. J. Hanse Burahseweg 57.4328 LA BüRGH-HAAMSTEDE T-jion" NVM Tel Ö1 115-3424 (tot 1 september wordt u KA doorgeschakeld naar 01865-3435) telg ing A J Hanse. beëdigd rentmeester, makelaar o.g i5uff| Droge kippemest op afroep na oogst in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer met garanties Drijfmest mestbanktarief analyse nemen bij de afnemer met garanties Tweedehands betonnen platen Stelcon HACK B.V. Tel. 01670-63572-65350 Notaris Mr. J.W. de Beijl, Voorstad 45, Goes, zal op donderdag 14 augustus 1986 namiddags 14.00 uur in "Ons Dorpshuis" te Kruiningen, Berg hoekstraat 3, ten verzoeke van zijn opdrachtge vers publiek verkopen: DE HOFSTEDE genaamd "Carpe Diem" met bouw- en weiland aan de Gentmansdijk 4 te Krabbendijke percelen bouw- en weiland in de Yerseke- Moer te Yerseke, totaal groot 15.36.65 HA, te veilen in 4 kavels en combinaties daarvan. Aanvaarding der percelen per roven oogst 1986. De opstallen uiterlijk 1 oktober 1986. Tegen betaling van 3,— per exemplaar zijn vei lingboekjes verkrijgbaar met kaart t.a.v. de lig ging der percelen. Betaling koopsommen uiterlijk 15 september 1986 en de onkosten binnen 8 dagen na toe wijzing. Bezichtiging van de opstallen: maandag 28-7-1986 14-16.00 uur zaterdag 2-8-1986 14-16.00 uur Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris: tel. 01100-32520 (gironummer 28.90.71). Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffen de uw: Voorkomen is beter dan ruilen. Dat kost u immers altijd geld. Met Same maakt u de juiste keuze: 34 tot 160 pk 2- en 4-wielaandrijving normale en smalspoor uitvoering niet of zonder cabine diesel of turbo-diesel 24 gesynchroniseerde versnellingen vtxir- en achteruit Axel, tel. 01155-1938 Goes, tel. 01100-21200 Kerkwerve, tel. 01110-2455 Klaaswaal, tel. 01864-3077 Middelburg, tel. 01180-14957 Nieuwendijk. tel. 01834-1388 [)iuir |jCjlt men u na(|er jn Nieuwe rouge. tel. 01875-1347 over cje winterharde motoren: Oudenhoorn, tel. 01882-1318 luchtgekoeld. "reparatiearm en Rilland, tel. 01135-1317 pompschuw". Schoondijke, tel. 01173-1305 Daar kunt u horen dat Same Steenbergen, tel. 01670-63440 njet van anderen afhankelijk is, want Wissenkerke, tel. 01107-1215 Same fabriceert alles in eigen huis: de achterbruggen, versnellings- hakken, hydraulieken en vierwiel- aandrij vingen. Daardoor kan kwaliteit naar de Daar is men in staat u qua vakmanschap een goede service te verlenen. Daar vertelt men u alles over de OK-zekerheid 3 jaar of 3000 uur garantie.* *Al naar gelang het eerst verstreken is hoogste maatstaven worden 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21 200 TE KOOP: Ford 6600 - Ford 3000 met 18 m Urgentspuit, John Deere 2120, 75 PK. Bau 8 ton's vierwielige wagen. Cappon vastetand cultivator 3 m. Koelventilators 3 en 5 PK. Busatis dubbele messenbalk. Vicon en P.Z. maaien. P.Z. strela, Vicon RC 330, P.Z. h.s. 360 hooimachines, dubbel- lucht wielen 12-38, 5-ster. Aardappelloofklapper, 2 rijig. K. van Houte, Polderweg 2, Kruiningen. Tel. 01130-2580. TE KOOP: 15 beste zwoeger- vrije Texelse éénj. rammen, 20 éénj. ooien, alsmede beste ooi- en ramlammeren. Tè be vragen: K. Geuze, Oud- Vossemeer, tel. 01667-2401. TE KOOP: Fiat 612-S. Tractor voorlader nieuwe ban den nieuwe accu. In goede staat. Tel. 01140-14334. TE KOOP: Gebruikte trans porteurs, leesbanden, korte banden, korte banden, venti latoren l'/2-3-7!/2 p.K. Tolsma met rekkensorteerder. Graan silo enz. P. de Korne, 's Gra venpolder. 01103-1558-2349. gehanteerd en kan er zon uitzonderlijke garantie worden gegeven. Ga eens in een Same zitten: ervaar het gemak van de hendels binnen handbereik en de uiterst gerieflijke, hydraulisch geveerde zitting. Bedenk daarbij dat een Same een prettige ruggesteun betekent door zijn geldbesparende prijs. 16 GEBR. WESTSTRATE B.V. Ook voor perstouw! Sisal - 125, 150 en 175 mtr. Kunststof - 300 en 350 mtr. Diverse mer ken en alles tegen scherpe prijzen!! Ook rood vlastrek- touw. Voor inlichtingen: tel. 01100-30112 (bdr. Goes) tel. 01134-2610 (bdr. Krabbendij ke) tel. 01180-11213 (bdr. Kou dekerken HETELUCHT kanonnen Masters en Arco's, 85.000 cal. diesel 2975,verrijdbare propaan stralers 14.000 cal. van 2375,voor 1250, compressors, lasapparaten CO2-50 kg., stalen Duitse aambeelden 273,professio nele 160 1. betonmolens 475,Scherpste prijzen in kabel tl armaturen, p.v.c. bui zen, diepvriezers, wasmachi nes, drogers, allesbranders, gereedschappen en in- en ver koop van alles. D. Nijssen, 6 x 24 uur service. Eigen repara tie, koel, vries monteur, Mo lendijk 40, Yerseke, 01131-1979. Snuffelhal. TE KOOP: WAP HOGEDRU- KREINIGERS, zowel warm als koud water. Vraag vrijblijvend demonstratie bij WAP- Centrum Woensdrecht. 01646-4392. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of ver koop. Mijs Onroerend Goed Dirksland, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935 TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm. dik kleur hei de/paars, direct leverbaar. Pekaar Bestratingsmaterialen b.v., 01131-2069, Yerseke. ALUMINIUM SCHUIF- LADDERS. Wij leveren alle soorten ladders en steigers rechtstreeks af fabriek. Bel voor een vrijblijvende de monstratie aan huis. Nu 8 me ter, 2x14 sporten, van 375, voor 237,en 10 meter, 2 x 19 sporten, van 445,voor 289,Andere lengtes en uitvoeringen tot 50% korting. 3 Jaar garantie. INTERAL LADDERS B.V. Tel. 01180-37300 of 076-876306. TE KOOP: Diana, 1-jarige merrie, Vader: B Raimond, Moeder: Magneet. (MM ster- merrie). Opgenomen in het Warmbloedpaard Nederland. Inl. na 20.00 uur. Telefoon: 09-32.91.73.82.51. Te koop of (tijdelijk) te huur gevraagd: Grote woning met tuin en schuur op Zuid Beve land. J. Wierenga, tel. 01102-3993. ACIFIT ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken Traktoren, Auto's, Kranen Combine's, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE, Kloetinge. Tel. 01100-13602. Te koop gevraagd: Alle soor ten hooi en stro, voeraardap- pels enz. tegen contante betaling. Wij bieden aan: Droge slachtkuiken- en kip penmest. Gerritse Fourage, Ederveen, tel 08387-1298. Of M. Boonman, tel. 01195-928. Notaris Mr. J. Schot te Tholen, Hoogstraat 15 (tel. 01660-2254) is voornemens, ten verzoeke van de heer J.A. Buijs te Poortvliet bij inschrij ving te verkopen: KAVEL I perceel bouwland in de Priestermeetpol- der te Poortvliet, sectie G nummers: 146 geheel en 152 gedeeltelijk, totaal groot ongeveer 7.38.00 hectaren(Herv. rente 400,59) KAVEL II perceel bouwland in de Priestermeetpol- der te Poortvliet, sectie G nummer 152 ge deeltelijk, groot ongeveer 7.69.30 hectaren(Herv. rente 402,65) KAVEL III perceel bouwland in de West-Vrijberghe- polder te Oud-Vossemeer, sectie G num mers 95, 96, 97 en 98, samen groot 3.81.30 hectaren(Herv. rente 513,69) De kavels I en II zijn elk te splitsen in 2 percelen. Te aanvaarden vrij van pacht, roven oogst 1986. Nadere inlichtingen, inschrijvingsbiljetten en voorwaarden te verkrijgen ten kantore van ge noemde notaris, welke inschrijvingsbiljetten al daar kunnen worden ingeleverd tot uiterlijk dinsdag 5 augustus 1986 des namiddags 4 uur op welk tijdstip deze zullen worden geopend. Te koop: Suffolk ooien en ramlammeren, tevens te koop gevraagd tweewielige tractor met ploeg en freesbak, tel. 01134-2748. Doorlopend te koop aangebo den: Gebruikte stro- en graan- wagens. J.J.J. Dieieman, Biervliet. Tel. 01152-1407. VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland tel. 01877-1309. TE KOOP: Strowagens 6 en 7 meter, diverse graanwagens. J.J.J. Dieieman, Biervliet. Tel. 01152-1407. Om het mechanisch opschonen van waterlopen zo vlot mogelijk te doen verlopen worden grondeigena ren en gebruikers verzocht zorg te dragen dat de lig ging van de in de waterlopen uitmondende drains duidelijk worden aangegeven door middel van palen. Verder worden zij verzocht het nodige te verrichten en hun medewerking te verlenen, om het berijden van de landerijen met machines mogelijk te maken. Daar het eveneens van belang is voor de grondge bruikers om zo vroeg mogelijk, onder gunstige om standigheden (bijv. droog weer), de bieten op de hoofdgewenden langs de waterlopen te rooien, wordt verzocht, ten behoeve van een zo vlot moge lijk verlopen van de opschoningswerken, één en an der te verrichten vóór 10 oktober 1986. Voor belangstellenden liggen op het kantoor van de technische dienst van het waterschap, Gentsestraat 38 te Hulst, kaarten ter inzage, waarop de waterlo pen, die mechanisch geschoond zullen worden, zijn aangegeven. Tevens is op deze kaarten aangegeven de voorgeno men rijrichting, welke de opschoningsmachines dit jaar alsook de volgende jaren zullen nemen. Hulst, 23 juli 1986. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hulster Ambacht, K.J.A. Baron Collot d'Escury, dijkgraaf. C.B. Ysebaert, griffier. Vrijdag 25 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16