Minder publiek door het mooie weer Gevarieerd showprogramma Het was stralend weer tijdens de 17e Zeeuwse dag van 't Paard te Seroos- kerke. De publieke belangstelling was daardoor minder groot dan vo rig jaar. Voor de inzenders was het plezierig, het keuringsprogramma verliep op rolletjes. Voor de keuring was weer een grote collectie paarden en ponies opgege ven, n.l. 360 stuks van 154 inzen ders. De deelname was daarmee even groot als die van vorig jaar. Voor 9 rassen waren keuringen geor ganiseerd. De grootste keuring was die van de trekpaarden: 104 dieren van 36 inzenders, gevolgd door de Fjordenpaarden met 90 paarden van 38 inzenders. Vermeldenswaard is het dat de orga nisatie erin geslaagd is een officiële keuring van Friese paarden uit te schrijven. De deelname hieraan overtrof de verwachtingen. 's Middags vond een uitgebreid en gevarieerd showprogramma plaats. De rassen die 's ochtends gekeurd waren, toonden zich daarna in het gebruik. Door de grote verscheiden heid in raskenmerken kon het pu bliek genieten van vele facetten van de paardensport. Duidelijk kwam naar voren dat er mogelijkheden zijn voor jong en oud in deze sport. Bovendien kon men kennismaken met de eigenschappen van de verschillende rassen. Tijdens de defilé's kon men dit voor wat be treft het uiterlijk aanschouwen. De gebruikseigenschappen kwamen in de diverse shownummers tot uiting. Zo waren er spring- en menwedstrij den in de verschillende categorieën voor paarden en ponies. De trek paarden toonden een concours aan gespannen enkelspannen, een 4-span voor de Romeinse strijdwagen en tot slot de show van macht en kracht met 4- en 8-spannen en het omvang rijke 16-span aan de hand. Met Fjordenpaarden werd het sprookje Assepoester opgevoerd, aangevuld met een aangespannen nummer. De Fjorden toonden hun betrouwbaarheid in een demonstra tie vuurspringen. Het optreden van de Friese paarden bestond uit een concours elegance met enkel- en dubbelspannen en dat van de Haf- lingers uit diverse aanspanningen. Met warmbloedpaarden werd een dressuurnummer "Pas de deux" ge toond. Het shownummer van de Welsh-ponies bestond uit enkel-, dubbel- en 4-spannen en ponies on der het zadel. De Shetlanders waren te zien in een kindergeleide- en een aangespannen nummer. Al met al heeft het publiek kunnen genieten van een show met geva rieerde paardensport. Jan Zonderland De voorzitter van de Zeeuwse dag van 't Paard, dhr. A. Brooymans, verzorgde, uitgedost in Romeins tenue, een wervelende show met 4 trekpaarden voor de strijdwagen. Aangespannen Shetlanders, hier het dubbelspan van J.A. de Ligny te Serooskerke. De Haflingers lieten een fraaie show zien met diverse aanspanningen. 15 Er was dit jaar een flinke collectie Friese paarden31 stuks t.o.v. 10 in 1985. Daardoor had de keuring een interessant verloop. Bij de individuele keuring werd de kampioenstitel behaald door Diewerdt van U. v.d. Voorde, Wachtebeke (B). Tijdens het middagprogramma werd een concours elegance met enkel- en dubbelspannen verreden. Voor de keuring van de Appaloosa-paarden hadden 7 inzenders 18 paarden opgegeven. Kampioene werd Eastside's Freule Charlotte S van Stal Eastside in Alphen. Aan de keuring van de Welsh ponies namen 25 ponies deel van 16 inzenders. De sekt ie B was het sterkst vertegenwoordigd. Jeugdkampioene werd Rietheim's Rian van J. v. Belzen, Ritthem. Vrijdag 25 juli 1986 Het optreden van de Shetlanders bestond weer uit 2 onderdelen, nl. een aangespannen en een kindergeleide ponynummer. Op de foto Elisabeth Sinke op Puck v. Duno begeleid door Heidi Sanders op Artemis. Op deze manier leren kinderen op heel jonge leeftijd, spelenderwijs, de grondbeginselen van het paardrijden. De Shetlander leent zich hiervoor uitstekend.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15