SUPERGASOLIE VAN OK.MEER DRAAIUREN. MEER KRACHT. OK Twee identieke beregenings- installaties. Toch kost beregening met de linker installatie minder dan met de rechter. EJ vraagt zich ongetwijfeld af hoe dit mogelijk is. De motor van de linker instal latie loopt namelijk op Supergasolie van OK. Een nieuwe, verbeterde diesel brandstof. In de eerste plaats komt dit tot uiting in een gunstiger verbruik: Dus meer draaiuren. Een hoger cetaangetal levert meer motorrendement en meer ver mogen. Door een betere ontstekings kwaliteit start de motor sneller. De speciale toevoegingen in de Supergasolie van OK zorgen voor een regelmatiger motorloop, minder "diesel-knock", een schonere motor en schonere verstuivers. Enminder motorslijtage, omdat de Supergasolie van OK een be tere bescherming biedt tegen corrosie. Supergasolie van OK heeft echter ook nog een andere, móóie eigenschap... De betere verbranding geeft minder roet- en rookontwikkeling. En dat is wel zo vriendelijk voor het milieu. Dat de nieuwe Super gasolie van OK beter is dan de gewone, is duidelijk. En dit ver klaart dan ook direct waarom een draaiuur van de linker berege- ningsinstallatie 't minst kost SUPEFOESEL CEBECO-HANDELSRAAD ir-<*** V H| WELK DRAAIUUR KOST TMINST? e Afdeling Aardolieprodukten, Blaak 31,3011 GA Rotterdam, Telefoon 010-4544517

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12