VOO It m: vrouw Zeeuwse plattelandsvrouwen bezochten de afd. Eure in Frankrijk w m uzzel r k rubriek Pikante balletjes in spaghetti Hoogtepunt Landbouw Familiebezoek Afdeling Eure Dank en afscheid Tussen minister en meester Saint Malo Usine marémotrice onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Een belangrijk onderdeel van de reis naar Normandië, die de Interna tionale commissie had georganiseerd, was het bezoek aan de afdeling Eure van onze bond. Een groep van 16 dames vormen samen deze afdeling. Het zijn allen Nederlandse vrouwen, die geëmigreerd zijn naar Frankrijk. Toch bleven ze lid van onze bond en komen 1 maal per maand bij elkaar, 's Middags rond 1 uur arriveerden de dames op de boerderij van voorzitster Grietje Roorda in Brogli. Gelukkig scheen de zon, want 51 dames in huis ontvangen is wat moeilijk. Bij aankomst stonden de dames aan weerskanten van de oprit en verwel komden ons heel hartelijk. Daarna werden we allemaal in een grote kring geplaatst. In 't midden stonden tafels met bloemen. Na een har telijk welkomstwoord van mevr. Roorda werd eerst koffie geserveerd. Als men Italië zegt, denkt men aan spaghetti of macaroni. Bijzonder populaire gerechten die door de Italianen met veel zwier en char me worden bereid en waarvoor ze bij de bereiding zeer speciale regels hanteren. Meestal zijn ze heerlijk pikant en in de loop der tijden is daar traditiegetrouw weinig of niets aan veranderd. Ook denkt men aan Italië als een land met een mooi klimaat. Zon, zon en nog eens zon! Nu, daar heeft het de af gelopen weken in ons landje ook niet aan ontbroken. Vandaar dan ook de inspiratie een traditionele Italiaanse spaghettischotel te pro beren maar dan wel enigszins aan gepast aan onze normen. Aan de slag dus! (4 a 5 personen). Neem 400 gram gehakt, half om half, en maak het aan met de vol gende ingrediënten: iets knoflook poeder, 1 ei, 1/2 glas sherry, 1 eetlepel bloem, 1/2 theelepel sam bal, 1 theelepel suiker, 1 eetlepel sojasaus en wat zout naar smaak. Meng dit alles goed door elkaar tot het mengsel enigszins taai be gint te worden en draai er kleine balletjes van (soepballen). Kook vervolgens een pak spaghetti op de gebruikelijke manier, laat het goed uitlekken en houd het warm. Smelt nu 50 gram boter met een scheutje sesamolie in een ruime braadpan tot dit iets begint te kleuren en bak hierin de pikante balletjes niet te bruin. Voeg er 1 grote gesnipperde ui en 250 gram grof gesneden champignons aan toe en bak dit ongeveer 10 minu ten goed door. Temper het vuur en voeg er wat zout, peper, 1 thee lepel kerry en eventueel een ietsje water aan toe. Bind het geheel af met wat in koud water opgelost aardappelmeel en laat het geheel nog 3 minuten doorkoken. Schep de warme spaghetti in een goed voorverwarmde glazen schaal met deksel of bijvoorbeeld een porce- leinen soepterrine en giet er de saus met de balletjes over (houd alles goed warm!). Serveer de spaghetti tot slot met een salade van courgettes! Maak deze salade op de volgende wijze: maak een dressing van de volgende ingrediënten: 1 theelpel basilicum, 1 theelepel bieslook, 1 teentje knoflook (uit de pers), 1 theelepel strooiaroma, 1 theelepel suiker, 1 eetlepel sojasaus, 1 dl. azijn en 1/2 dl. olie. Meng dit goed en snij een middelgrote cour gette in reepjes, 1 grote ui in rag dunne plakjes en 1 appel in blokjes. Vermeng dit met de bo venstaande dressing en zet het 2 uur in de koelkast. Wijn: een goed gekoelde mousserende witte of een rosé. M.A. van der Vliet 1 10 2 3 4 6 2 18 5 3 4 3 14 8 5 6 1 16 1 12 2 3 4 4 6 2 15 3 11 17 13 4 2 5 9 6 7 19 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Velen vonden dit bezoek het hoogte punt van de reis en hadden al van te voren vragen opgesteld. De voor zitster, een Friezin, vertelde hoe zij naar Frankrijk was gekomen. Haar man is in 1929 in Frankrijk geboren uit Nederlandse ouders, die een boer derij waren begonnen. Toen ze ruim 20 jaar geleden trouwden, hebben zij de Franse nationaliteit aangenomen en kochten deze boerderij van een adellijke familie. Zij kregen 3 kinde ren, die thuis wel Fries praten, maar daarbuiten wordt er Frans gesproken. Het klimaat verschilt niet veel van dat in Nederland. Alleen is het in de zo mer vaak erg droog en zijn de win ters wat zachter. Zij hebben een gemengd bedrijf van 70 hektare. Er wordt tarwe, erwten, gerst, snijmais en koolzaad verbouwd. Verder heeft de familie 70 stieren. Deze worden ge fokt voor het vlees. Ook zijn er nog 50 koeien. Er worden geen aardappels verbouwd. Er zijn geen schuren voor en er zijn genoeg landbouwers die wel aardappels verbouwen. De 2 oudste kinderen bezoeken een kostschool, zoals dat gebruikelijk is. De jongste dochter is in de buurt op school. Er is vaak bezoek uit Holland, familie maar ook stagiaires van de Hogere Landbouwschool en soms van de Tropische Landbouwschool. Er is geen personeel, zodat deze boerin veel werk verzet. Zij verzorgt de hele ad ministratie, melkt de koeien en kookt 2 keer per dag een warme maaltijd. De andere Frans-Nederlandse platte landsvrouwen vertelden ook over hun leven als boerin in Frankrijk. Er was alle gelegenheid voor het stellen van vragen. De meesten doen mee aan de koöperatie. Er is een superheffing op melk, net als in Nederland. Er werd ook naar de prijzen geïnformeerd. De grondprijzen zijn lager dan bij ons. De grond kost ca. 25.000 Franse francs per hektare. Een volle vaars kost rond de 8000 francs. Voor va kantie is niet veel tijd, soms enkele da gen waarbij ze dan worden vervangen door hun kinderen of de buren. Een bezoek aan de familie in Neder land is vaak erg vermoeiend, omdat veel familie moet worden bezocht in een paar dagen. Een ander lid, Annie kwam aan 't woord. Zij woont in de buurt van Chartres op een oude boerderij. Zij woont al 38 jaar in Frankrijk. Ook zij had een gemengd bedrijf, dat wordt nu voortgezet door hun oudste zoon. Zelf verhuurt ze nog vakantiehuisjes. Ze spint en weeft haar eigen schapen wol en haar grote hobby is droogbloe men kweken. Die verkoopt ze ook. Zij is het oudste lid van de afd. Eure en was destijds ook bij de oprichting van deze Nederlandse afdeling in Frankrijk. Als de leden bijeenkomen, moeten ze grote afstanden afleggen. Ook komen ze wel eens met hun man en kinderen bij elkaar. Het zijn veelal vrienden en vriendinnen. Als in Frankrijk vrien den of familieleden op bezoek ko men, meestal op zondag, dan wordt eerst koffie gedronken en in de mid dag wordt een warme maaltijd ge kookt. Dan blijft men de gehele middag aan tafel, gezellig eten en drinken. Tegen 4 uur vertrekken de gasten dan weer. De koeien wachten. Alle Franse vrouwen vertelden over hun moeilijkheden in het begin. De Franse taal is en blijft een probleem. Een van de vrouwen sprak na 8 jaren nog niet goed Frans. Haar man en kinderen wel. Zij verbouwden wel aardappelen, die op kontrakt worden geleverd aan zie kenhuizen en kostscholen. Van 2 da mes waren ook de ouders op deze middag aanwezig. Dat leidde ook weer tot interessante verhalen. Zij hadden het in het begin van hun emi gratie naar Frankrijk veel moeilijker dan hun kinderen nu. Het enige Ne derlandse lid van Zeeuwse afkomst was helaas niet aanwezig. Zij volgde een kursus. Rond half vijf moest de groep weer vertrekken. Het werd ook een beetje koud. Mevr. C. Elenbaas, voorzitter van de Zojuist verschenen: Internationale commissie sprak na mens alle dames haar dank uit voor de ontvangst. Zij overhandigde een boek over Zee land, bestemd voor de afd. Eure en aan alle leden van de Franse afdeling een Zeeuws cadeautje, n.l. een trom meltje met koekjes. Het afscheid was heel hartelijk. Het was een enorm gezellige en leerzame middag. C.S. Mandemaker-Penning Is gelegen aan de wijde riviermond van de Rance, tegenover de stad Di- nard. St. Malo, in de 5e eeuw ont staan rond de abdij Saint-Maclou. Het was een versterkte handels- en vissershaven. En in de 17e eeuw do mein van de zeerovers. Verwoestingen in 1944 zijn weer in originele staat ge restaureerd. Na oversteek van de "Barrage de la Rance" werd een bezoek gebracht aan de ondergrondse getijdencentra- le. Hier wordt het grote verschil tus sen eb en vloed (6 meter en bij springtij 12 meter), gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Een ge bruik maken van natuurkrachten war men met ontzag naar kijkt. Met deze twee aanvullingen sluiten we het verslag van de reis naar Norman dië af. De getijdencentrale "Usine marémotrice" is een interessant ob- jekt voor ieder, maar voor bewoners van een deltagebied met eb en vloed spreekt het nog meer aan. De Internationale commissie kan te rugzien op een zeer geslaagde reis en het vele voorbereidende werk is ruim schoots beloond! De provincie Zeeland heeft onlangs een brochure uitgegeven die de naam "Tussen minister en meester" mee kreeg. Deze titel geeft de plaats aan waar de provincie de laatste jaren steeds meer is komen te staan; zij. heeft steeds meer taken en bevoegd heden op onderwijsgebied gekregen. In de onlangs verschenen brochure zijn dan ook zowel de hoofdlijnen van het provinciaal onderwijsbeleid 1986-1989 als de wijze waarop de ad visering bij de planningstaken van de provincie plaatsvindt beschreven. Verder is aangegeven hoe de provin ciale overheid - en in het bijzonder het provinciaal bestuur van Zeeland - be trokken is geraakt bij het onderwijs beleid. Direkt en indirekt betrokkenen kunnen de brochure aanvragen bij het buro voorlichting van de Provincie Zeeland, tel. 01180-31394/31396. Het bovenste gedeelte van het figuur is een zogenaamd tweelingkruis woordraadsel. Dat wil zeggen, dat u zelf dient uit te zoeken of het ge vraagde woord in het linker of in het rechter figuur moet worden inge vuld. Als u de hele puzzel hebt opge lost, moet u de letters, die voorko men in de vakjes met de cijfers 1 tot en met 19 invullen in het onderste fi guur. Hier ontstaat dan een bepaal de spreuk, die tevens de uiteindelijke oplossing van onze puzzel vormt. Horizontaal: 1. zuivelprodukt - schaaldier; 2. dochter van Laban - zangstem; 3. dommekracht - kerkelijke recht bank; 4. selderie - drank; 5. plaats in Gelderland - telwoord; 6. op die tijd - gekweekt en gekiemd gerst; Vertikaal: 1. dronken - soort wezel; 3. kam- peergerei - hetzelfde; 4. slag - kom- ponist; 6. oplettend - kleine gouden schotel. Vrijdag 11 juli 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21