Agrarische reisimpressies uit Griekenland. Wilde-planten-en bloementuin opFlevohof Agrarische studiereizen naar Denemarken KERSEN, ZE ZIJN ER MAAR NOG NIET VOLOP!! Op Naxos is de druiventeelt van meer belang dan op Santorini; er vindt uitbreiding van het areaal plaats. Op het eiland Mykonos (groot ruim 80 km2) trof Wim zelfs wat koeien aan, die op kleine per ceeltjes, omgeven door muurtjes aan de kost moeten zien te ko men. Een grassprietje is er op het eiland niet te bekennen. Het is ook niet geheel duidelijk, waar om de poten met touwen aan el kaar waren vastgebonden, want de muurtjes verhinderden elke ontsnapping. Naast wat pikzwar te koeien kwamen er hier en daar ook wat bruine koeien voor, die nogal veel gelijkenis vertoonden, met het type, wat men bijvoor beeld in Tirol ziet. Het is wat droevig gesteld met de kersen oogst. Ze zijn er al wel en de kwaliteit is ook zeer goed maar de kwantiteit laat wel wat te wensen over. Wat betreft de pluktijd van de eerste kersen was in vorige jaren meer dan een week nu zijn de meeste fruitte lers in twee dagen al uitgeplukt. Het heeft er dan ook wel even om gespannen om de juiste hoeveelheid bij elkaar te krijgen om te kunnen voldoen aan de afspraak met de Vespa scooter-club die de vorige week een KERSEN-Ralley hield door de Betuwe met als Kersen-eet- rustplaats bij fruitteler van Olst in Herveld. Zo'n 170 bakjes met kersei) moesten gereed staan om alle deelnemers uit binnen en buitenland dit Hollandse lekkernij te kunnen aanbieden. Maar met wat enige inspanning is het gelukt en zoals uit bijgaande fo to's blijkt was de belangstelling groot. Eén van de buitenlandse deel neemsters Roswitha Nix 20 jaar uit Gronau Duitsland had haar scooter onder een kersenboom gestald en ging op haar veldbedje zitten om van de kersen op haar gemak te kunnen genieten. FOTO AB WESTERBEEK Onze oud-medewerker Wim Sin- ke, die onlangs een 3-tal weken doorbracht op de Griekse Cycla- den(-eilanden) Santorini- Thera, Naxos en Mykonos geeft hieron der wat agrarisch getinte (hoe kan het ook anders) indrukken weer van zijn reis. Hij vertelde ons, dat Santorini zeer indrukwekkend is en op alle toeristen een onvergetelijke in druk maakt. Circa 3500 jaren ge leden vond daar een van de grootste vulkaanuitbarstingen plaats, die vloedgolven veroor zaakte van 200 meter hoogte. Pimpernoten, rode nootjes die vanaf eind augustus geoogst kunnen worden. Pikzwarte koeien op het eiland Mykonos, met de poten aan elkaar gebonden. Agrarische Studiereizen gaat voor de tweede keer dit jaar naar Denemar ken en wel van 25 augustus t.m. 1 sep tember 1986. Vanwege een aantal annuleringen is er nog ruim gelegen heid om mee te gaan naar dit fraaie land. De eerste drie dagen worden doorge bracht op het schiereiland Jutland; met bezoeken aan agrarische bedrij ven, de stad Arhus met een 10de eeuws centrum, bezoek aan Legoland en tochten door mooi natuurschoon, bijvoorbeeld langs dé berg van Dene marken, het Hemelsgebergte, 147 m hoog! De volgende twee dagen wor den doorgebracht op het eiland Fu- nen - één van de moeiste van Denemarken - met een glooiend land schap en veel bloemen. Op woensdag 1 september wordt een groot gedeel te van het eiland bezichtigd met o.a. kasteel Ravnholt, gelegen in een eeu wenoud bos, Slot Egeskov, dat dit jaar voor het eerst zijn poorten voor het publiek open stelt. Tijdens het verblijf in Odense bezoek aan het ge boortehuis van Hans Cristian Ander sen. De laatste drie dagen worden besteed op het eiland Seeland. Ver blijf in en bezichtiging van de oude koningsstad Roskilde met de prach tige kathedraal en de nieuwe Viking hal waar authentieke vikingschepen te zien zijn. De zondag wordt doorge bracht in Kopenhagen, een gezellige stad. Maandag wordt de terugreis naar huis aanvaard. En verder: Hongarije; van 12 t.m. 19 augustus 1986, 8-daagse vliegreis/rondreis per bus; Schotland; van 14 t.m. 23 augustus 1986, 10-daagse bootreis/rondreis per bus; Elzas-Vogezen; van 25 t.m. 30 augus tus 1986, 6-daagse busreis; Harz; 1 t.m. 5 september 1986, 5-daagse busreis; Portugal; 1 t.m. 8 september, 8-daagse vliegreis. Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure "Agrarische Studiereizen 1986" kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, 085-512087 tussen 08.00 en 18.00 uur. Men is door de opgravingen se dert 1967 zeer veel over dit ge beuren aan de weet gekomen. Het eiland is voor een groot ge deelte kaal (lava en puinsteen in overvloed). Men ziet er wat drui ven (lage struikjes, te vergelijken met onze kruisbessenstruiken), wat kleine perceeltjes met vijgen en voorts, vrijwel aan de vijgebo men identieke pimpernootbo men. Een rood nootje, dat eind augustus, begin september ge oogst wordt. Op bovenstaande foto wat vruchtentrosjes. De wijn, die het eiland voort brengt is heerlijk fris. Wanneer men de wijn drinkt op Santorini in de tavernas, die tegen de hon derden meters hoge bergwanden lijken te zijn aangeplakt en van waar men adembenemend mooie uitzichten heeft over een diep blauwe zee en daarboven een prachtig blauwe hemel en de Inktvissen die te drogen hangen sneeuwwitte dorpjes bovenaan de rotswanden, dan wordt zelfs de allereenvoudigste wijn tot nektar. Santorini is wel heel wat anders dan bijvoorbeeld Kwadendam- me, Aagtekerke of Heijningen, zonder hiermede maar iets ten nadele van deze plaatsen te be doelen... Z.L.M.-leden die zin krijgen Santorini te bezoeken, zullen beslist niet teleurgesteld te rugkomen. Op het tweede door Wim bezoch te eiland Naxos werden iedere morgen door de vissers tientallen inktvissen te drogen gehangen. Uiteraard een dankbaar objekt voor de fotograferende toeristen. Op 25 juni is in de Flevohof een wilde-planten- en bloementuin geopend. Deze officiële hande ling wordt verricht door dr.ir. Jan-Just Bos, bekend van het po pulaire televisieprogramma 'Ja, natuurlijk'. Deze tuin is een opmerkelijk ini tiatief dat tot stand kwam in een samenwerking tussen Flevohof, Oranjeband Zaden en het na tuurblad Grasduinen. De wildeplantentuin is een edu- katief projekt. Het natuurmaandblad Grasdui nen, dat al sinds jaar en dag het tuinieren met wilde planten pro pageert, kreeg in de Flevohof ruimte (400 m2) en gelegenheid om in de praktijk te demonstre ren tot wat voor boeiende resul taten men kan komen met het zaaien en planten van min of meer wilde soorten. Dit in navol ging van beroemde openbhre I plantsoenen als 'Het Thijsse- park' in Amstelveen. Bij deze of- ficiële opening bleek dat dit nog J maar het begin is van iets wat moet groeien. Een tuin vol wilde schoonheden stamp je niet zo maar eventjes uit de grond. De natuur zal tijd nodig hebben om de grond tot rust te laten komen en tweejarige soorten tot volle glorie uit te laten groeien. Dat maakt deze tuin dan ook zo boei end. Hij zal van jaar tot jaar vol ler, kleuriger en rijker worden en zal daarbij menigeen inspireren tot het avonturieren met wilde planten. Op 10 en 30 augustus zijn er spe ciale instruktiedagen. Dan zullen er op vier tijdstippen van de dag (10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur) kleine rondleidingen gege ven worden, waarbij het publiek in de gelegenheid is vragen te stellen over de 'gebruiksaanwij zingen' van wilde planten. Jan-Just Bos bij de opening van de wilde bloemen- en plantentuin 16 Vrijdag 11 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16