Cebeco kipwagen rp, nu al een lOPPER! TOLSMA BEWAARTECHNIEK Reesink nv AARDAPPELSTOOMSCHILLEN VERS MAISGLUTENVOER Fouragehandel B.V. Duynie CEBECO-HANDELSRAAD MET <4 HAALT U BINNEN WAT ER INZIT BOERDERIJ ZUIDHOLLANDSEDIJK 203 TE KAATSHEUVEL Het Cebeco kipwagenprogramma biedt eenvoudige 6- en 7-tons uitvoeringen, maar ook 8.5- tot 16-tons wagens met o.a.: geveerde tandemas bakhoogte 110 cm geveerde, in hoogte verstelbare dissel graanopzetschotten hydraulische sleepvoet maïsopbouw UW BETROUWBARE PARTOER IN LANDBOUWMECHANISATIE Meer dan ooit is Tolsma uw keuze als er bewaard moet worden. Voor alles wat u oogst. Met oplossingen naar maat. Ineen programma voor rendementsbewaring, dat volkomen is uitontwikkeld. Met als pa- radepaard de Toltronic Bewaarcomputer. Voor een perfekt geregelde be waring met de beste techniek van vandaag. Maak een 'spraak voor een demonstratie. !D!EIP/1 /O/NI I IE/RIS, een bijprodukt van de aardappelverwerkende industrie, dat met succes wordt vervoederd aan met name mestvarkens en stieren. een succesvol produkt dat het gehele jaar verkrijgbaar is, met een hoog droge stof- percentage, een hoog energiegehalte en een uitstekende VEM/VRE-verhouding. Basis D.S.: 42% VEM: 450 VRE: 68 Tevens zijn wij leverancier van: BIERBOSTEL AARDAPPELSNIPPERS SNIJMAIS VOERAARDAPPELEN VOERUIEN AARDAPPELVEZELS PERSPULP ALLE SOORTEN HOOI EN STRO van 1e kwaliteit Postbus 86, 2400 AB Alphen a/d Rijn, Telefoon 01720 - 76742* Droge kippemest in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer Drijfmest mestbanktarief, silo's, gratis op 5 jaren-kontrakt Tweedehands betonnen platen Stelcon HACK B.V. Tel. 01670-63572-65350 Sinds de introductie in 1981 heeft de Cebeco kipwagen zich sneller dan verwacht een plaats veroverd bij de toppers op transportgebied. Wel een bewijs dat de gebruikers de sterke punten van de Cebeco kipwagen weten te waarderen, zoals: Gedegen constructie en een uitstekende afwerking Keuze uit een complete serie van 6 tot 16 ton Voldoet aan de laatste eisen uit de praktijk Goede service met een jarenlange, vlotte onder- delenvoorziening Informeer naar de technische specificaties van de Cebeco kipwagen. Ze staan in onze uitgebreide kleurenfolder. Vraag er naar bij uw dealer in de omgeving of bij e 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21200 DEPERFEKT GEREGELDE BEWARING Tolnop keerwand. De enige in Nederland met: - voetplaat met ronde hoeken; - demontabele steun plus losse voetplaat; - voet plaat van 4.mm. dik; - afstandstangen en pennen 19 mm. dik. Omdat voorsprong bewaara moet bhjven. Postbus 165.8300 AD Emmeloord. Tel.: 05270-14755 Telex 42475 tolem nl UITERST VLAKKE BALK - 2M BREED - PROBLEEMLOOS MAAIEN - GEEN OMBOUWSET OF OMKERING VAN V-SNAREN.. TOEN DE MEEST KRITISCHE GRASZAADTELERS DE KUHN MAAIER ONTDEKTEN, WAS DE KEUZE SNEL GEMAAKT. Dank zij hen, kan nu iedere graszaadteler werken met een maaier, die gepro duceerd is door de grootste fabrikant van schijvenmaaiers en aangepast door zijn eigen collega's. Niemand weet immers beter waar het op aankomt, zij kennen de ellende van het messen slijpen, zaadverlies, verstoppingen enz, enz. Zij zagen de uiterst vlakke balk, ver vingen de hoge schijf door een vlakke, monteerden een zwadscheider en een verlengd buitenzwadbord. Door dit zwadbord wat naar buiten te buigen, wordt het gemaaide gewas vloeiend en zonder verliezen in het zwad gelegd. Omdat u alle zorg besteedt aan uw graszaad en alleen het beste goed genoeg is, kiest u ook de beste en snelste machine dus de KUHN GRASZAADMAAIER het merk met de vele EXTRA'S IMPORTEUR VOOR NEDERLAND: Postbus 20 - 7200 AA ZUTPHEN Telefoon 05750-85551. Telex 49136 Notarissen Mr W. Knoop te Sprang-Capelle en Mr H.A.W. Friederichs te Kaatsheuvel zullen in- het openbaar finaal verkopen op dinsdag 8 juli a.s. om 8 uur 's avonds in café-restaurant "De Steenbakker" Horst 8, Kaatsheuvel, Koop 1: de boerderij met ligboxenstal, paar denstal en weiland gelegen aan en na bij de Zuidhollandsedijk 203 te Kaatsheuvel en de percelen weiland ge legen aan en nabij de Wittedijk te Kaatsheuvel, kadaster Loon op Zand, sectie A, nummers 147, 149, 2690, 2829, 2873 en 2875, tezamen groot 2.32.20 ha; ingezet op ƒ241.000, Koop 2: de percelen weiland gelegen aan en na bij de Wittedijk, Molensteeg en Hoge Zandschel te Kaatsheuvel, Loonse- dreef en Dellenweg te Sprang-Capelle en Parallelweg te Waspik, kadaster Loon op Zand, sectie A, nummers 22, 148, 183, 1004, 1822, 1991, 2619, 2695 en 2851, Capelle, sectie I, nummer 150 en sectie L, nummer 40, Waspik, sectie L, nummer 136 (ged), alles tezamen groot circa 5.19.55 ha; ingezet op ƒ270.000, Koop 3: de percelen weiland gelegen aan en na bij de Vrouwkensvaart, Sas weg en Loonsedreef te Sprang-Capelle, ka daster Capelle, sectie G, nummer 972, sectie I, nummer 7, sectie L, nummer 22 en sectie L, nummer 23 (ged), alles tezamen groot circa 3.78.30 ha; ingezet op ƒ202.00, Koop 4: een perceel weiland gelegen aan de Loonsedreef te Sprang-Capelle, ka daster Capelle, sectie L, nummer 23 (ged.), groot circa 2.30.00 ha; ingezet op ƒ123.000, Koop 5: de massa van de kopen 1 en 2 ingezet op ƒ510.000, melkquotum: circa 9.400 kg per ha m.u.v. koop 1 en koop 5 ged. vrij te aanvaarden, behoudens belemmeringen ingevolge de ruilverkaveling, na betaling van de koopsom; bezichtiging: maandag 7 juli a.s. van 14.00 uur tot 17.00 uur; betaling koopsom: uiterlijk zes weken na de toeslag bankgarantie, legitimatie: de hoogste bieders dienen een legitimatiebewijs en desgewenst een bankgarantie over te leggen; inlichtingen: mede met betrekking tot de conse quenties van de ruilverkaveling ten kantore van genoemde notaris Friederichs tel: 04167-74962. 20 Vrijdag 4 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20