Uitslagen fokveedag Runderen Hitte weerhoudt mensen van bezoek Thoolse Dagen Agrarische Studiereizen 1986 Schapen Vaarskalveren, geboren na 1-1-1986: la: 104 KOOS 245, Fokk.-eig.: J.C.A. Vis sers, Tholen; 1b: 108 KOOS 250, Fokk.- eig.: z J.C.A. Vissers, Tholen. Vaarskal veren, geboren tussen 1-9-1985 en 1-1-86: la: 2 KOOS 234, Fokk.-eig.: J.C.A. Vis sers, Tholen; lb: MAARTJE 110, Fokk.-eig.: A. Klippel, Stavenisse. Vaar zen en kalf vaarzen, geboren tussen 1-10-1984: la: PERLE 2, Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen; lb: CLARA 19, Fokk.-eig.: P.C. Fase, St. Annaland. Kalfvaarzen, geboren tussen 1-9-83 en 1-10-84: la: RENSKE 57, Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen; lb: MARIE 41, Fokk.-eig.: Gebr. Noom, St. Maartens dijk. Melkvaarzen, geboren na 1-1-1984: la: 228 KOOS 140, Fokk.-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen; lb: SEVENSTER 70, Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen. Melkvaarzen, hoogstens 6 mnd. gekalfd, geboren tussen 1-7-83 en 1-1-84: la: BLESKE 105, Fokk.-eig.: P.C. Fase, St. Annaland; lb: TANJA 25, Fokk.-eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse. Droogstaande en melkgevende koeien, langer dan 6 mnd. gekalfd, geboren tus sen 1-7-83 en 1-1-84: la: JILKA, eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen; lb: MAARTJE 106, Fokk.-eig.: A. Klippel, Stavenisse. Koeien, hoogstens 6 mnd. gekalfd, gebo ren tussen 1-1-83 en 1-7-83: la: MARIJ KE 35, Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tho len; lb: TRUI 48, Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen. Droogstaande koeien en melkgevende, langer dan 6 mnd. gekalfd, geboren tussen 1-1-83 en 1-7-83: la: CLARA 16, Fokk.-eig.: P.C. Fase, St. Annaland; lb: ELSJE 11, Fokk.-eig.: A.C. de Hond, Oud-Vossemeer. Koeien hoogstens 6 mnd. gekalfd, geboren in 1982: la: GRIETJE 10, Fokk.-eig.: D.J. Hage, Poortvliet; lb: KAPTEIN 54, Fokk.-eig.: A.C. de Hond, Oud- Vossemeer. Droogstaande koeien en melkgevende, langer dan 6 mnd gekalfd, geboren in 1982: la: PAULA, Fokk.- eig.: J.F.G. van Oorschot, Tholen; lb: JAANTJE 70, Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slik ke, Tholen. Koeien, hoogstens 6 mnd. gekalfd, geboren in 1981: la: CORRIE 82, Fokk.-eig.: Gebr. Noom, St. Maar tensdijk; lb: JELTJE 46, Fokk.-eig.: Gebr. Noom, St. Maartensdijk. Droogstaande koeien en melkgevende, langer dan 6 innd. gekalfd, geboren in 1981: la: MARIJKE 34, Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen; lb: TRUUS 12, Fokk.-eig.: D.J. Hage, Poortvliet. Koei en, hoogstens 6 mnd. gekalfd, geboren vóór 1981: la: 203 NETJE, Fokk.-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen; lb: 219 ILSE 4, Fokk.-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen. Droogstaande koeien en melkgevende, langer dan 6 mnd. gekalfd, geboren vóór 1981: la: ADRIANA 105, Fokk.-eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse; lb: 202 GRETA 46, Fokk.: J. Voesenek, Etten- Leur, Eig.: J.C.A. Vissers, Tholen. Le- vensproduktieklasse: 30.000 kg melk: la: LENA, Fokk.: L. Vissers, Aalburg, Eig.: D.J. Hage, Poortvliet; lb: ADRIANA 98, Fokk.-eig.: A. Duijnhouwer, Scher penisse. Levensproduktieklasse: la: GERRIE 55, Fokk.-eig.: A. Klippel, Sta venisse. Produktieklasse: 1. (85) BOER IN 5, 1580 kg. vet eiwit in 911 dagen 1734 gr. vet eiwit p. dag. Eig.: P.C. Fase, St. Annaland; 2. (88) ANNELIES 5, 1590 kg. vet eiwit p.dag. Eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse; 3. (87) ADRIANA 105, 1465 kg. vet eiwit in 891 dagen 1644 gr. vet eiwit p. dag. Eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse. Koeien met 2 direkte afstammelingen: la: MARIJKE 34 met MARIJKE 35 MARIJKE 36, Eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen; lb. IRENE met IRENE 2 IRE NE 4, Eig.: C.P. Lindhout, Poortvliet. Bedrijfsgroepen van 3 stuks melkvee: la: P.C. Fase, St. Annaland met de cat.no's: 46,49,19; lb: A. Klippel, Stavenisse met de cat.no's 84,54,37 res.: 28. Bedrijfs groepen van 4 stuks melkvee: la: A. Duijnhouwer, Scherpenisse met de cat.no: 87, 68,67,65 res.: 88; lb: D.J. Hage, Poortvliet met de cat.no: 76,30,56,51 res.: 59. Bedrijfsgroepen van 5 stuks melkvee: la: J.J. v.d. Slikke, Tholen met de cat.no: 72,41,79,43,57 res.: 83,35; lb: J.C.A. Vissers, Tholen met de cat.no: 80,60,86,81,71 res.: 62. Koe met de beste uier: la: BLESKE 19, Fokk.-eig.: P.C. Fase, St. Annaland. Kampioen en reserve-kampioen vaarzen: Kampioen: RENSKE 57, Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen; Reserve-kampioen: PERLE 2, Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen. Kampioen en reserve-kampioen jonge koeien: Kampioen: BLESKE 19, Fokk.-eig.: P.C. Fase, St. Annaland; Reserve-kampioen: 228 KOOS 140, Fokk.-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen. Kampioen- en reserve-kampioen oudere koeien: Kampioen: 203 NETJE Fokk.- eig.: J.C.A. Vissers, Tholen; Reserve kampioen: GERRIE 55, Fokk.-eig.: A. Klippel, Stavenisse. Kampioensgroep: Groep van: J.J. v.d. Slikke, Tholen. Showgroep kalveren: 1. Elise Vissers; 2. Erik v.d. Heyden; 3. Petra Klippel; 4. Nathalie van As; 5. Toon Vissers. Het zeer warme weer vorige week heeft het publiek ervan weerhouden in grote getale de Thoolse Dagen te bezoeken. Voorzitter van de Thoolse Dagen M.C.J. Kosten: "Tijdens de trekker-trek- en de motorcross wedstrijden was het erg warm en er ontstonden grote stofwolken, om standigheden die veel mensen liever uit de weg gaan. Vanwege brandge vaar is het kampvuur afgelast". De belangstelling voor de fokveedag was redelijk. Op de fokveedag was het vooral het "burger" publiek dat in mindere ma te kwam opdagen, het agrarische pu bliek was er zeker wel. Overigens zien veel veehouders liever dat de fokvee dag niet, zoals nu op een woensdag plaatsvindt, maar op een zaterdag, al dus Kosten. Ook de niet-agrarische belangstelling zou dan wat groter kunnen zijn. Naast de keuringen van runderen en schapen vond er op de fokveedag een show plaats van kip pen en konijnen. De festiviteiten die tijdens de (koelere) avonduren plaats vonden genoten overigens wel een goede publieke belangstelling. Huldiging dierenarts A. Rinses De fokveedag kreeg een extra feeste lijk tintje door de huldiging van de heer A. Rinses, die maar liefsk32 jaar dierenarts op Tholen is geweest. In die periode heeft hij veel pionierswerk opgeknapt, hij heeft o.m. kursussen veevoeding, gezondheidsleer en ver loskunde opgezet. Voorts heeft hij een groot aantal funkties vervuld die direkt of indirekt met zijn werkzaam heden te maken hadden. Zo was hij keuringsveearts en hoofd van dienst van de Vleeskeuringskring Sint Maar tensdijk van 22 oktober 1954 tot de datum van opheffing van deze dienst op 1 mei 1970. De heer Rinses was vanaf de eerste keer betrokken bij de organisatie van de fokveedag en de la tere Thoolse Dagen. In verband hier mee en met zijn bijzondere verdiensten als dierenarts is hij vori ge week woensdag tijdens de 30e Thoolse Dagen onderscheiden met de erepenning van de gemeente Tholen. Dierenarts ARinses met zijn gemeentelijke erepenning, die hij bij de opening van de 30ste Thoolse Dagen ontving van loco-burgemeester P. van Schetsen. In 't midden mevr. Rinses. De schapenkeuringen waren bijzonder suksesvol voor D.J. van Gorsel uit Tholen, die elf 1 A prijzen in de wacht sleepte. "Het is buitengewoon", aldus Van Gorsel, die vier mooie bekers ontving. Van 12 tot 19 augustus is het buiten land Hongarije, een land rijk aan fol klore, historische monumenten, kunstschatten, natuurschoon (heu vels, middengebergte èn de Donau) en smakelijke gerechten. Toeristisch ge zien een bezoek meer dan waard! Op agrarisch gebied is Hongarije erg in teressant, het grootste gedeelte van het bouwland wordt door koöperaties bewerkt. Veel tarwe, suikerbieten, maïs, zonnebloemen en wijnbouw. Op 12 augustus wordt er naar Buda pest gevlogen, twee dagen en nachten verblijft u in deze stad, daarna een rondreis per bus door het noordooste lijke gedeelte van Hongarije. Ierland, 24 - 31 juli, een 8-daagse vlie greis/rondreis per bus over het vrien delijke eiland, waar de tijd lijkt stil te staan. Zuid-Zweden, 14-24 juli, een 10-daagse rondreis per bus. Schotland, 14-23 augustus, eveneens een 10-daagse rondreis per bus. Elzas-Vogezen, 25-30 augustus, 6-daagse busreis, verblijf op twee plaatsen te midden van gevarieerd na tuurschoon. Agrarische bezoeken op z'n Frans: wijnbedrijven, kaasmake rijen. Bezoeken aan Straatsburg, Col- mar en de ingenieuze botenlift. Denemarken, 25 augustus -1 septem ber, 8-daagse rondreis per bus door het land met de meeste eiland(jes) en meren. Agrarische bezoeken en toe ristische bezichtigingen aan Legoland, het huis van H.C. Andersen, kasteel Egeskov, Kopenhagen, Tivoli enz. enz. Harz-Duitsland, 1-5 september, een 5-daagse busreis naar dit vanouds bij de Nederlander aantrekkelijk gebied. Veel steden in het gebied hebben hun middeleeuwse karakter'behouden. U logeert 4 nachten in een "hotel in het kuuroord Bad Harzberg. Lissabon-Portugal, 1-8 september, een 8-daagse vliegreis naar de hoofd stad van Portugal, van waaruit de ex- kursies worden gemaakt. Agrarische bedrijven, paleizen, een kasteel, vis sersplaatsjes en badplaatsen en het mooiste gebouw van Portugal: het Cisterciënzer klooster. Luxemburg, 11-16 september, een 6-daagse busreis met overnachtingen in een hotel in Clervaux. Mooie toch ten door de Belgische Ardennen en langs de Moezel en ook bezoeken aan wijnkelders, porseleinfabriek en een kasteel. Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure Onlangs is door Staatsbosbeheer de brochure 'De verrassende mogelijk heden van snelgroeiende bomen; in teressante perspektieven' uitge bracht. Staatsbosbeheer gaat in de brochure in op één van de mogelijkheden om de grond rendabel en de handen vrij te houden: de houtteelt. Het drei gende houttekort lijkt een goede ga rantie te zijn voor de afzet straks; al na 15 jaar kan bij de teelt van snel groeiende bomen van houtteelt ge- Tweejarige en oudere rammen: la: 1548-0228, geb. 19-3-1984. Fokk.: ten Pierik, Blankenkam. Eig.: D.J. van Gorsel, Tholen; lb: 2836-0505, geb. 4-4-1982. Fokk.: J. Petter, Rijnsaterwoude. Eig.: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer. Éénjarige rammen: la: 3649-099, geb. 23-2-1985. Fokk.- Eig.: D.J. van Gorsel, Tholen; lb: 3626-323, geb. 12-3-1985. Fokk.- Eig.: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer. Éénjarige rammen: la: 1504-0155, geb. 10-3-1985. Fokk.: A.H. Mol, Ambt Delden. Eig.: D.J. van Gor sel, Tholen; lb: 3626-0310, geb. 13-3-1985. Fokk.-Eig.: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer. Oudere ooien - in dividueel - geb. vóór 1985: la: 4225-0069, geb. 18-3-1983. Fokk.: J. "Agrarische Studiereizen 1986" kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, 085-512087 tussen 08.00 en 18.00 uur (eventueel 085-427784). oogst worden. Staatsbosbeheer gaat in de brochure in op de diverse subsidieregelingen, de vrijstelling van de herplantplicht en allerlei andere regelingen die de 'houtbouw' tot een aantrekkelijk al ternatief maken, zo meent Staats bosbeheer. U kunt de brochure aanvragen bij het Staatsbosbeheer in Utrecht, tel. 030 - 859111 of de konsulent bos- en landschapsbouw in uw provincie (Brabant, tel. 013 - 678755, Zeeland tel. 01100 - 37911). Wagemaker. Eig.: D.J. van Gorsel, Tholen; lb: 3626-0252, geb. 30-4-1984. Fokk.-Eig.: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer. Jaarling Ooien: la: 3649-0090, geb. 22-2-1985. Fokk.- Eig.: D.J. van Gorsel; lb: 3626-0353, geb. 5-4-1985. Fokk.: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer. Eig.: J. Rijnberg-Smits, St. Annaland. Jaarling ooien: la: 3630-077, geb. 8-5-1985. Fokk.-Eig.: P. van He- mert, Stavenisse; lb: 4030-0564, geb. 20-3-1985. Eig.: D.J. van Gor sel. Tweetallen 1-jarige ooien: la: 3649-110, geb. 14-4-1985. 3649-0111, geb. 14-4-1985. Eig.: D.J. van Gorsel, Tholen; lb: 3626-0318, geb. 18-3-1985. 3626-0350, geb. 27-3-1985. Eig.: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer. Ooi en met haar in 1986 geboren ram- lammeren: la: 3626-0205, geb. 21-3-1983. Ramlam: 3626-0386 en 3626-0387, geb. 20-3-1986. Eig.: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer; lb: 3626-0166, geb. 20-5-1982 Ramlam 3635-0049 en 3635-0050, geb. 4-3-1986. Eig.: J. Rijnberg-Smits, St. Annaland. Ooi met haar in 1986 geboren ooilammeren: la: 3649-0045, geb. 16-3-1983; Ooilam. 3649-121 en 3649-122, geb. 1-3-1986. Eig.: D.J. van Gorsel, Tholen; lb: 3626-0411 en 3626-0412, geb. 3-4-1986. Eig.: M.A. Geuze Oud-Vossemeer. Ooi met haar in 1986 geboren ooi- en ramlam: la: 3635-0009, geb. 4-3-1984. Lamm.: 3635-0053 (ram) en 3635-0054 (ooi). Eig.: J. Rijnberg-Smits, St. Anna land; lb: 3649-0034, geb. 16-3-1982. Lamm.: 3649-0126 (ooi) en 3649-0127 (ram) Eig.: D.J. van Gor sel, Tholen. Jaarlingen ooien met haar in 1986 geboren lam: la: 3630-061, geb. 19-3-1985. Ooilam: 099, geb. 24-3-1986. Eig.: P. van Hemert, Stavenisse; lb: 3630-068, geb. 9-3-1985. Ramlam: 0102, geb. 2-4-1986. Eig.: P. van Hemert, Sta venisse. Jaarlingen ooien met haar in 1986 geboren lam: la: 3649-0092, geb. 22-2-1985. Ooilam: 3649-0158, geb. 4-4-1986. Eig.: D.J. van Gor sel. lb: 3630-070, geb. 9-3-1985. Ramlam: 0101, geb. 29-3-1986. Eig.: P. van Hemert, Stavenisse. Oudere ooi met haar in 1986 geboren ooi lam: la: 3649-0074, geb. 30-3-1984. Ooilam: 3649-0134, geb. 6-3-1986. Eig.: D.J. van Gorsel, Tholen; lb: 3649-055, geb. 12-3-1984. Ooilam: 3649-0135, geb. 8-3-1986. Eig.: D.J. van Gorsel, Tholen. Oudere ooi met haar in 1986 geboren ramlam: la: 3626-0250, geb. 1984. Ramlam: 3626-0429, geb. 9-4-1986. Eig.: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer; lb: 3626-0268, geb. 17-3-1984. Ramlam: 3626-0438, geb. 13-4-1986. Fokk.- Eig.: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer. Afstammelingen van 1 vader: la: D.J. van Gorsel, Tholen; lb: 1504-0118 VP Eig.: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer; lc: J. Rijnberg- Smits, St. Annaland. Afstammelin gen van 1 vader: la: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer 3260-0045; lb: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer 1504-0108. Bedrijfskollekties: la: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer; lb: D.J. van Gorsel, Tholen; lc: M.A. Geuze, Oud-Vossemeer. Kampioen schap Rammen: Kampioen: 1504-0155 Van Gorsel, Tholen; Re serve Kampioen: 1548-0228 Van Gorsel, Tholen. Kampioenschap Ooien: Kampioen: 4225-0069 D.J. van Gorsel, Tholen; Res. Kampioen: 3626-0252 M.A. Geuze, Oud- Vossemeer. Aanwijzing 3 beste ram- lammeren: la: 3649-0123 Van Gor sel, Tholen; lb: 3626-0419 M.A. Geuze, Oud-Vossemeer; lc: 3626-0438 M.A. Geuze, Oud- Vossemeer. De verrassende mogelijkheden van snel groeiende bomen Vrijdag 4 juli 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19