REGLONE Staalbouw [WEMOLIN Vëedoll GEBRS. VERK00YEN De specialist voor het bouwen van: Voorkom spuitsporen ICI Holland BV C0R VERLINDE HANDELSONDERNEMING MESTDISTRIBUTIE Met meer dan 15 jaar ervaring Rundveedrijfmest Mestvarkensdrijfmest Kippedrijfmest MESTDISTRIBUTIE GEBRS. VERKOOYEN Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Fouragehandel J. v/d Wege VAN BEEK's LUCHTVAARTBEDRIJF b.v. 01196-13293 ÖHtl tPU óAFDEDot 5CMÜl)r Regfone is een voortreffelijk hulpmiddel ter bevordering van de oogstresuttaten in de teelt van erwten, blauwmaanzaad, koolzaad, kruiden en gele gerd graan. Al deze gewassen worden met Regfone in een gelijkmatig en uniform stadium van verdorring gebracht Doordat ook het onkruid door Regjone wordt aangepakt droogt het gewas sneller. De maaidorser heeft een hogere capaciteit en er zijn minder droogkosten. Het stro mag worden vervoederd. Ook dat is een hele zorg minder. Maar er is meer over Regfone zoals: snelle werking geen nawerking via de grond na 10 minuten regenvastm vloeibare formulering gemakkelijk toe te passen verkrijgbaar in 1- en 5 liter- verpakking Over toepassing en dosering kan uw leveran cier u alles vertellen. Vraag de uitgebreide Regfone brochure Raadpleeg vóór gebruik altijd het etiket SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935 ALUMINIUM SCHUIF- LADDERS. Wij leveren alle soorten ladders en steigers rechtstreeks af fabriek. Bel voor een vrijblijvende de monstratie aan huis. Nu 8 me ter, 2x14 sporten, van 375, voor 237,en 10 meter, 2 x 19 sporten, van ƒ445,voor 289,Andere lengtes en uitvoeringen tot 50% korting. 3 Jaar garantie. INTERAL LADDERS B.V. Tel. 01180-37300 of 076-876306. Reuzenhoek 14, Postbus 9, 4543 ZG ZAAMSLAG CASTROL EN VEED0L SMEERMIDDELEN 01153-1227 TE KOOP: 3 poot ruiters. Agr. handelsbedrijf P. Cevaal Grijpskerke. Tel. 01180-11954-23445. SCHRIKDRAAD toebe horen, Callager 01100-11042. Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658-2251. HETELUCHT kanonnen Masters en Arco's, 85.000 cal. diesel 2975,verrijdbare propaan stralers 14.000 cal. van 2375,— voor 1250,—, compressors, lasapparaten CO2-50 kg., stalen Duitse aambeelden 273,—, professio nele 160 1. betonmolens 475,Scherpste prijzen in kabel tl armaturen, p.v.c. bui zen, diepvriezers, wasmachi nes, drogers, allesbranders, gereedschappen en in- en ver koop van alles. D. Nijssen, 6 x 24 uur service. Eigen repara tie, koel, vries monteur, Mo lendijk 40, Yerseke, 01131-1979. Snuffelhal. Karcher hogedrukreinigers 170 ato - 900 ltr. servo. H. Bruyn, 01100-11042. Fa. v. Ée- keren, 01658-2251. TE KOOP: Busatis maaibalk 3 stel messen en toebeh. Tel. 01155-2177 na 18.00 uur. MENGMESTPOMPEN mestsilo's. Voor meer infor matie. Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658-2251 of 01676-2555. TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm. dik kleur hei de/paars, direct leverbaar. Pekaar Bestratingsmaterialen b.v., 01131-2069, Yerseke. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of ver koop. Mijs Onroerend Goed Dirksland, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland tel. 01877-1309. GRASZAADMAAIEN? Wij leveren hiervoor de nieuwe schijvenmaaier. Francke, Hoek, 01154-1264. Levert, transporteert en verspreidt in elke gewenste hoeveelheid: Goede kwaliteit, lage prijzen. Verspreiden over het land met speciaal terreinvoertuig. Indien zelf verspreiden, extra korting. Ook levering in opslagput of via loonbedrijven. Hokkenberg 3, Langeweg (N.Br.) tel. 01680-24918, b.g.g. 29704 of 076-415648 Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaams'ag r a tel 01 155- import - Export - groothandel 21 33-1 835 Dhr D Nijssen, Yerseke, Inkoper voor tel. 01 1 31-3335 Zuid-Beveland TE KOOP: Busatis maaibalk met 2 en 3 stel mèssen en toe behoren. Tel. 01155-2177, na 18.00 uur. TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15,4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. JT.L Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 fokjcctllcu Siersmeedwerk van eenzaam hoge kwaliteit Nieuwe Kerkplein 31-33 4423 AC Schore Telefoon Oii02-i4iö 18 Vrijdag 4 juli 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18