duphar Dithane M45 (mancozeb) voor eerste bespuitingen op pootgoed en op consumptie aardappelen; Du-ter Mancozeb voor de daarop volgende bespuitingen en voor fabrieksaardappelen. Betrouwbare bescherming tegen blad-en knol- Phytophthora. Optimale mangaanvoeding door mancozeb. Door het zachtere karakter van mancozeb en van fentinhydroxide lang groen blijven van het gewas en een hoge opbrengst Breed werkingsspectrum, ook tegen Altemaria en viltvlekkenziekte. 2jj^ Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en de voorzorgs maatregelen. AFRIJPINGSZIEKTEN IN TARWE Tegen Phytophthora in aardappelen Du-ter Mancozeb' (mancozeb-tin) Mancozeb uit Dithane M45, geregistreerd handelsmerk van Rohm and Haas Company. Philadelphia. U.S.A.r" Du-ter. geregistreerd handelïmerk Duphar B.V.. Amsterdam. 24 DUPHAR NEDERLAND BV POSTBUS 7133. 1007 JC AMSTERDAM. TEL 020-440911 Vrijdag 20 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24