TOLSMA BEWAARTECHNIEK Melktank 1400 liter \j /3T een demonstratie. id/ei ipii/o/ni7 /e/r/iymssrr VERKOOP BIJ INSCHRIJVING BOUWLAND TE BROUWERSHAVEN TE KOOP: tel. 04160-35181 Meer dan ooit is Tolsma uw keuze als er bewaard moet worden. Voor alles wat u oogst. Met oplossingen naar maat. In een programma voor rendementsbewaring, dat volkomen is uitontwikkeld. Met als pa- radepaard de Toltronic 1™? Bewaarcomputer. Voor een perfekt geregelde be - waring met de beste S^SÈ techniek van vandaag. Maak een afspraak voor Alfa-Laval weidetankje 250 liter ophefinrichting van tractor TE KOOP: Pracht miniatuur Zeeuws Boerenwagentje com pleet met disseltje - burie - gekje - tuigje enz. en een zwa re burie voor Belg. paard. SNEEP, tel. 01687-2380, b.g.g. 3323 ACIFIT ACCU'S. Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken traktoren, auto's, kra nen, combine's enz. P. SLAB- BEKOORN, Brederodestraat 36, 4481 AE Kloetinge, tel. 01100-13602 TE KOOP AANGEBODEN: 1 uitneembare betonnen loods, 11x7 mtr., incl. vloer tegels. GEBR. WESTSTRA- TE B.V., Goes, tel. 01100-30112 Het Centraal Buro van de Tuin bouwveilingen in Nederland (CBT) gaat meer verpakkingen van groente en fruit aanpassen aan de maat van de veel toegepaste rolkontainer. Wa ren het eerst de vleestomaten, die daartoe in een nieuwe bak gingen, nu is het de beurt aan de pruimen- en éénlaags appelkrat, die de nieuwe af meting 40 x 60 cm krijgen. Met name vanuit detailhandelsbe drijven in West-Duitsland en Zwit serland is hierop aangedrongen. Straks gaan 1 kg draagdoosjes prui men in een 10 kg krat van 40 x 60 cm. Deze krat kan in onbeschadigde staat door de handel bij de veilingen worden ingeleverd. Jonagold, Elstar, Alkmene en Cox O.P. in éénlaags-verpakking zullen ook een 40 x 60 cm krat krijgen. Cherrytomaten Cherrytomaatjes, de kleine smake lijke cocktailtomaatjes, krijgen nu ook een 'officiële' status. Ze wor den, als ze voldoen aan de klasse 1-voorschriften, verpakt in groene doosjes met een inhoud van 250 gram. Ze worden geseald met folie, bedrukt met het rood-wit-blauwe lint en het meisjesmerk. Twaalf van deze doosjes gaan in een lage aard beienkrat. Daarop staat aangegeven de naam van het produkt, het netto gewicht, de naam van de veiling en het herkomstland Holland. Vrijdag 20 juni 1986 DEPERFEKT GEREGELDE BEWARING Tel: 05270-14755. Telex 42475 lolemnl. Centrale meetunit. 9-19-29 of 39 aansluit mogelijkheden. De enige m Nederland met NTC- regeling, hierdoor tot 0,1 °C nauwkeurig. Geen afwijking, ook niet na jarenlang gebruik. Notaris mr. W.H. KLAASSEN te Zierikzee is voorne mens ten verzoeke van de heer J.A. van Schelven te Brouwershaven bij inschrijving te verkopen: a. het perceel bouwland aan de Zuider Nieuwland- weg te Brouwershaven, kad. bek. gem. Brouwers haven sectie G nr. 230 groot 6.74.60 ha. (ingezaaid met wintertarwe en suikerbieten). b. het perceel bouwland aan de Schendersweg te Brouwershaven, kad. bek. gem. Brouwershaven sectie G nr. 221 groot 9.25.40 ha. (ingezaaid met wintertarwe, aardappelen en witte bonen). c. het perceel bouwland aan de Schendersweg te Brouwershaven, kad. bek. gem. Brouwershaven sectie G nr. 227 groot 1.28.60 ha. (ingezaaid met suikerbieten). Direct in eigen gebruik te aanvaarden roven oogst 1986, na betaling van de koopsom en de kosten (vol gens notarieel veilingtarief)- De prijs waarbij volle last wordt gegeven is bij de nota ris gedeponeerd. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen en dienen aldaar in gesloten envelop, voorzien van het motto "inschrijving Brouwershaven" te worden ingeleverd op vrijdag 4 juli 1986 uiterlijk om 14.00 uur. Opening der enveloppen aansluitend om 14.30 uur ten notariskantore, waarbij de inschrijvers aanwezig kun nen zijn. Betaling van koopsom en kosten bij de aanvaarding, uiterlijk roven oogst 1986. Inschrijvingsbiljetten en nadere inlichtingen verkrijg baar ten kantore van notaris KLAASSEN, Oude Ha ven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, tel. (01110-6451). Pirimor, de krachtige luizenbestrijder, laat alle natuurlijke vijanden van de luis ongemoeid, dus niet alleen het lieveheers beestje, maar ook zweefvliegen, gaasvliegen en sluipwespen. Deze natuurlijke vijanden en Pirimor vormen samen een unieke combina tie van chemische en biologische bestrijding Pirimor is bovendien volledig veilig voor bijen. En dat is een hele zorg minder. Maar er is meer over Pirimor zoals: werkt snel en grondigbestrijdt ook luizen die minder gevoelig zijn voor organische fosforverbindingen heeft korte wachttijden. Over toepassing en dosering kan uw leverancier u alles vertellen. Raadpleeg voor gebruik altijd het etiket Raadpleeg voor gebruik altijd het etiket ICI Holland BV 'iliyiÉ .j wmÊ/

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18