LUCTOR TRANSPORTBANDEN EINDELOOS GOED Bayer 0 Bayfidan Een onbeschermde aftakas komt op de boerderij niet van pas "Veecentrale neb" VEILING BOUWLAND TE 's-HEER ABTSKERKE de percelen bouwland, ClICCllC MESTVARKENS KALVEREN GEBRUIKSVEE BUITENLANDS VEE SLACHTVEE BOXTEL Voor Zw. eilanden H. SMET Eikenlaan 34, KOEWACHT 01146-1210 i Notaris Mr. J.W. de Beijl, Voorstad 45, Goes, zal op donderdag 10 juli 1986 namiddags 14.00 uur in "LA PALOMA" Dorpsstraat 50, Hein- kenszand, ten verzoeke van zijn opdrachtge vers publiek verkopen: aangrenzend gelegen aan de Thijshoek- seweg te 's-Heer Abtskerke, tezamen groot 6.76.50 HA. Vrij op gebruik en genot te aanvaarden na beta ling van koopsom en onkosten. Lasten voor rekening koper vanaf 1 juli 1986. Betaling koopsom: uiterlijk 8-8-1986. Betaling onkosten: binnen 8 dagen na toewijzing. Bijzonderheden: De percelen (in pacht geweest bij wijlen C. op 't Hof) zijn deels ingezaaid met tarwe en deels met suikerbieten en worden in één kavel geveild. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, tel. 01100-32520. Voor aanschaf en afzet van: TIVOLIWEG 63 HULST TEL. 01140 12461 Gespecialiseerd in levering en onderhoud van transport-1 banden voor de landbouw! Luctor is gespecialiseerd in de levering en reparatie van alle sóórten transportbanden. Bei gerust eens voor meer informatie. Daar wordt u altijd wijzer van! Bayf idan op de aar maakt een hoge opbrengst waar Brede werking Vooral meeldauw, gele- en bruine roest verzwakken het produktievermogen van het gewas tijdens de bloei. Bayfidan bestrijdt ze snel en wekenlang. Aangevuld met een bedekkingsfungicide weert Bayfidan ook kafjesbruin en zwartschimmels. 24 Gezonde aar Bayfidan wordt na het verschijnen van de aar, uiterlijk begin bloei toegepast. Het beschermt dan de bovenste bladeren en de aar. die de korrels gaan vullen tegen de voorkomende ziekten. Hoge opbrengst De korrels worden de eerste weken na de bloei gevuld. Bayfidan heeft juist die wekenlange werking, die nodig is om een ongestoorde korrelvulling te bereiken voor die hoge opbrengst %er>•- f Vrijdag 13 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24