TILT WAT WILT U NÓG MEER! Fortschritt Maaidorsers werken sneller en met minder verliezen! e ugtermoet Voorkom spuitsporen VAN BEEK's LUCHTVAARTBEDRIJF b.v. Verkoop bij inschrijving bouwland te Brouwershaven heeft de breedste werking tegen afrijpingsziekten in tarwe en bladziekten in gerst werkt goed tegen Septoria verhoogt de opbrengst per ha èn het duizendkorrel- gewicht is nu in prijs veriaagd 01196-13293 F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. Ossendrecht tel.: 01647-4143, b.g.g. 2529 De E514 CEBECO-HANDELSRAAD UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE MEIJERS Notaris mr. W.H. KLAASSEN te Zierikzee is voorne mens ten verzoeke van de heer J.A. van Schelven te Brouwershaven bij inschrijving te verkopen: a. het perceel bouwland aan de Zuider Nieuw- landweg te Brouwershaven, kad. bek. gem. Brouwershaven sectie G no. 230 groot 6.74.60 ha. (ingezaaid met wintertarwe en suikerbieten). b. het perceel bouwland aan de Schendersweg te Brouwershaven, kad. bek. gem. Brouwersha ven sectie G no. 221 groot 9.25.40 ha. (inge zaaid met wintertarwe, aardappelen en witte bonen). c. het perceel bouwland aan de Schendersweg te Brouwershaven, kad. bek. gem. Brouwersha ven sectie G no. 227 groot 1.28.60 ha. (inge zaaid met suikerbieten). Direct in eigen gebruik te aanvaarden roven oogst 1986, na betaling van de koopsom en de kosten (vol gens notarieel veilingtarief). De prijs waarbij volle last wordt gegeven is bij de no taris gedeponeerd. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen en dienen aldaar in gesloten envelop, voorzien van het mottö "inschrijving Brou wershaven" te worden ingeleverd op vrijdag 4 juli 1986 uiterlijk om 14.00 uur. Opening der enveloppen aansluitend om 14.30 uur ten notariskantore, waarbij de inschrijvers aanwezig kunnen zijn Betaling van koopsom en kosten bij de aanvaarding, uiterlijk roven oogst 1986. Inschrijvingsbiljetten en nadere inlichtingen verkrijg baar ten kantore van notaris KLAASSEN, Oude Ha ven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, tel. (01110-6451). Droge kippemest in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer Drijfmest mestbanktarief, silo's, gratis op 5 jaren-kontrakt Tweedehands betonnen platen Stelcon HACK B.V. Tel. 01670-63572-65350 Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Fouragehandel J. v/d Wege Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaamslag y tel 01 155- import - Export - groothandel 21 33-1835 Dhr D. Nijssen. Yerseke, Inkoper voor tel. 01 1 31-3335 Zuid-Beveland Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffen de uw: Vrijdag 13 juni 1986 De Fortschritt wordt geleverd in 2 types: ES 14 en E516 met werkbreedten van 3.60 m tot 6.60 m. heeft in de afgelopen jaren zijn grote prestaties onmiskenbaar bewezen. Belangrijke kenmerken: groot motorvemiogen grote graantank: inh. 3.6 m strovleugel met uitgekiende korrelscheider comfortabele cabine grote zeefcapaciteit Vraag naar de folder en de aantrekkelijke prijs bij uw dealer in de omgeving of bij: 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21200 ügtermoef Chemie BV„ Postbus 1048, 4700 BA Roosendaal, Tel. 01650-32912 AUTOSCHADEBEDRIJF Watervlietseweg 1 2 IJZENDIJKE 01176-1660 uw autoplaat- en spuitwerk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21