Als je weel water kan gebeuren. zlm HET UI VAN COLUMBUS Zekerheid voor de continuïteit van uw bedrijf. delta lloyd MET EEN Wie een agrarisch bedrijf leidt kent z'n verantwoordelijkheden. Weet dat hij risico's loopt en zorgt dan ook voor een goed pakket verzeke ringen. Bij Delta Lloyd Landbouw vindt hij de kennis en ervaring die daarvoor nodig zijn. Neem bijvoorbeeld de Aansprakelijkheidsverzekering voor Agrarische Bedrijven van Delta Lloyd Landbouw. Wanneer er in alle bedrijvig heid door uw schuld iets mis gaat en anderen daar de dupe van worden, dekt deze de schade. Bijvoorbeeld bij sproeischade, beschadiging of het verloren gaan van goederen. Maar ook kosten als gevolg van persoonlijk letsel. Deze ver zekering biedt een uitstekende dekking voor uw bedrijfsaansprakelijkheid. Maar ook voor de particuliere aansprakelijkheid van uw gezin. Uw verzekeringsadviseur kent alle voordelen van de Aansprake lijkheidsverzekering van Delta Lloyd Landbouw. Hij vertelt u er graag meer over. Vraag hem ernaar. Wie meer risico's bii Delta Lloyd Landbouw verzekert kan profiteren van een interessante kortingsregeling. -ertje OOGST U SNEL! ...dankzij een uniek rooisysteem! Met de Rumptstad uienrooier worden de rooi- schijven door de bodem aangedreven. Minder grondverwerking. minder kluiten tussen de uien, aangepaste zeefcapaciteit opneemband, minder beschadiging, lichte trekker toereikend. Ui-efficiency in optima forma! Uitvoering naar keuze 4-, 5- of 6-rijig. Instelbare werkdiepte en rij-afstand (25 cm of meer) Rooigedeelte (vóór op trekker) hydraulisch hefbaar. Instelbare opneemband (achter op trekker) voorzien van 3-punts-ophanging en extra grote zeef band (80 x 250 cm). Aanbouwdelen standaard. 3243 ZG Stad aan 't Haringvliet, Postbus 1, Holland, Tel. 01871-1202, Telex 22585. de onverwoestbare voorgespannen 5teIamP/fv>\aten van de Meteoor waarmee sleufsilo's,erfverhardingen en kavelwegen worden gemaakt, worden geleverd door: CEBECO-^^EISWllsfE3 Zierikzee. tel. (01110) 3851 ATTENTIE! Rumptstad-service en onderdelenvoorziening zijn spreekwoordelijk. Vraag daarom uitsluitend originele onderdelen. Alleen dan profiteert u van volledige dienst verlening en waterdichte garantie! TE KOOP: zeer goede mulde pannen 40 ct. per stuk. Reu- zenhoek 31A, Zaamslag, tel.: 01153-2272. GRASZAAD MAAIEN? Wij leveren hiervoor de nieuwe schijvenmaaier. Francke Hoek, 01154-1264. Landbouw Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle telefoon (038) 5307 33 HETELUCHTKANONNEN Masters en Arco's 85.000 cal." Diesel 2.975,Verrijdbare propaanstralers 14.000 cal. van 2.375,voor 1.250, Compressors. Lasapparaten C02. 50 kg Stalen Duitse aambeelden 273,Professio nele 160 1. betonmolens 475,Scherpste prijzen in kabel, TL armaturen, P.V.C. buizen, diepvriezers, wasma chines, drogers, allesbranders, gereedschap enz. Inkoop - verkoop van alles. D. Nijssen 6x24 uur Service. Eigen repa ratie koel-vries monteur. Mo lendijk 40, Yerseke, 01131-1979, Snuffelhal. FELLA HARK TS 325, Fella schudder 5 m, PZ maaiers cm 135-165-215, falaset 185 cm, Fahr maaier KM 22, PZ Strè- la, PZ HS 360, een achterla der, Veenhuis vacuum tank 68001., Miedema transporteur 8,5 m., Schuitemaker kipper 8 t. tendem. TE KOOP: Busatis maaibalk 3 stel messen en toebeh. Tel. 01155-2177 na 18.00 uur. VOOR ALLE straal- en coa- tingwerken M.J.K. Straalbe- drijf, tel. 01196-13313 of 01184-63957. TE KOOP: nieuwe weide sleep. Tel. 01663-2389. Karcher hogedrukreinigers 170 ato - 900 ltr. servo H. Bruvn 01100-11042 Fa. v. Ee- kei.-n 01658-2251 Vogelnetten 2 t/m 32 m breed, direkt leverbaar, fruitbindma- terialen. M. de Witte b.v. 's- Gravenpolder. 01103-1245. VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland tel. 01877-1309. TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm. dik kleur hei de/paars, direct leverbaar. Pekaar Bestratingsmaterialen b.v., 01131-2069, Yerseke. ALUMINIUM SCHUIF- LADDERS. Wij leveren alle soorten ladders en steigers rechtstreeks af fabriek. Bel voor .een vrijblijvende de monstratie aan huis. Nu 8 me ter, 2x14 sporten, van 375, voor 237,en 10 meter, 2 x 19 sporten, van 445,voor 289,Andere lengtes en uitvoeringen tot 50% korting. 3 Jaar garantie. INTERAL LADDERS B.V. Tel. 01180-37300 of 076-876306. GOEREE OVERFLAKKEE Stellendam, BOERDERIJ best. uit: woonh. schuur, wa- genh. aardapp. bewaarpl. 4.41.80 ha. landbouwgr. Ind. woonh.: kamersensuite, keu ken, bijkeuk., 3 slpk., douche, berging, vr.pr. 470.000, k.k. MIJS DIRKSLAND, Ö1877-1309. TE KOOP: groot electr. lasap paraat, houtdraaibank, ket tingtakel, outogeen lasset. P. Wouters, Molenweg 1, Melis- kerke, 01186-2341. TE KOOP: Benac 4000 opraapwagen voor stro en viasrollen, 1 semi industrie voorlader 80-120 pk schijve- neg, werkbr. 3 m., 3 punts op hanging, compressor 250 I. tank. Vibrax kunstmeststrooi er (koopje). Tevens regelmatig droge kippenmest. D. Nussen 01131-3335. TE KOOP: Steyer 540 met dubbellucht, wiedbanden en kooiwielen. Mechanisatiebe- drijf J.C. Padmos, tel. 01117-1213. GEVRAAGD: Sandwich drukvaste isolatiepanelen en ventilator voor aardappelen. Tel.: 01180-36477 na 18.00 uur. DROGE KIPPEMEST in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer. Drijf- mest, mestbanktarief, silo's, gratis op 5 jaren-kontrakt. Tweedehands betonnen platen Stelcon. Hack B.V. Tel. 01670-63572-65350. MENGMESTPOMPEN Mestsilo's. Voor meer infor matie: Fa. v. Eekeren Wouw 01658-2251 of 01676-2555 SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935 GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of ver koop. Mijs Onroerend Goed Dirksland, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. TE KOOP: div. transporteurs, leesbanden, korte banden, ventilatoren, sorteerder, silo's. P. de Korne, 's-Gravenpolder, 01103-1558-2349. SCHRIKDRAAD toebe horen Callager 01100-11042 Fa. v. Eekeren Wouw 01658-2251 Voor slechts enkele guldens ie dere week over de vloer bij ak kerbouwers, veehouders, tuin ders, fruitkwekers, toeleve ringsbedrijven en landbouw- mechanisatiebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 6,90 elke woord meer 69 cent, of voor een maxi-ZLM-ertje tot 10 woorden 13,80, elk woord meer 1,38 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Uitgeverij Vink b.v., Axel in en wij plaat sen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdagmorgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zen den aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. 16 Vrijdag 13 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16