LELYJ LI DUS1 CENTERUNER Twee leerlingen LAS Kapelle naar konferentie in Wales Lijst geslaagden LAS/ILO te Kapelle kunstmeststrooier Afd. LAS: Wilco Dekker, Biggekerke; John v. Eenenaam, Goes; Ard Geertse, Rit- them; Denno Goedheer, Hansweert; Jenny van Goethem, Kloosterzande; Jasper Jansen, Kruiningen; Marco Jopse, Kruiningen; Piet de Koster, Kruiningen; William v. 't Leven, Krabbendijke; Wim Moerdijk, Waarde; Christiaan Poppe, Koude- kerke; Mare v.d. Scheer, Wolfaarts- dijk; Miranda Schippers, Yerseke; Bennie v. Stel, Oost-Souburg; Henk Versprille, Krabbendijke; Kees Ver wijs, Yerseke; Alex v.d. Walle, Goes; Silvia v. Wijnen, Wemeldin- ge; Henny Bakker, Yerseke; Wil- fried Boonman, Nisse; Marco Bos, Kloetinge; Louis v.d. Broeke, Zou- telande; Eddy Eggebeen, 's Graven polder; Martin Eversdijk, Kapelle; Pieter Geertse, Grijpskerke; Richard Goedhart, Goes; Albert Grootjans, Serooskerke; André Harthoorn, 's Gravenpolder; Joan op 't Hof, Ka pelle; Cliff Hoogerheide, Nisse; Ben Janse, Nieuwdorp; Mark Kakes, Goes; Simon Maljaars, Vrouwen polder; Maurice Nieuwenhuijze, Oostdijk; Peter Oostdijk, Wol- faartsdijk; Alex Remijn, 's Heeren- hoek; André van Stee, Yerseke; Din- geman Steijn, Yerseke; Arnold Tim merman, Kattendijke; Kristel Veij- gen, Vlissingen; Gert-Jan Wage naar, Goes; Marc Wisse, Yerseke; Martin Zandee, Oost-Souburg; Bjerre Bruins, Goes; Erica Davidse, Vlissingen; Danny van Die, Rilland Bath; Ingrid Flink, Middelburg; Co- rien v.d. Griek, Kattendijke; Dina Hardenberg, Vlissingen; Erni ten Have, Middelburg; Bas Hurk§, 's Gravenpolder; Coen Jasperse, Wol- faartsdijk; Wim Jobse, Rilland Bath; Richard Klein, Middelburg; Bram Kluijfhout, Koudekerke; Mar lies Meinhardt, Terneuzen; Jos Me- su, Nieuw en St. Joosland; Eric Neels, Waarde; Marco Nieuwen huijze, Nisse; Jacqueline Oorschot, Vlissingen; Marcel Poots, Brouwers haven; Ellen van Schelven, Drei- schor; Harm van Steijn, Oost- Souburg; Patrick de Reu, Breskens; Judith Vinke, Ossenisse; Adri Weststrate, Kloetinge; Patrick de Winter, 's Heerenhoek. Afd. Individueel Landbouw Onder wijs (ILO): Eugène Lerech, Middelburg; Jan Noordhoek, Kortgene; Leon de Rui ter, Vlissingen; Jacco Rouw, Kapel le; Jan Willem Sinke, Oostdijk; Leo Zandee, Borssele; Kees Hamelink, Wemeldinge; Kees v.d. Hart, Oost dijk; Angelique Kaelen, 's Heer Arendskerke; Richard Klap, Zierik- zee; Kees Lepoeter, Wemeldinge; Jean Lerech, Middelburg; Edgar Libbenga, Hansweert; Carlo Noor- lander, 's Gravenpolder; Willem van Sluijs, Haamstede; Toby Smits, We meldinge. Geslaagden diploma machinaal melken: Wilco Dekker; Ingrid Flink; Ard Geertse; Pieter Geertse; Albert Grootjans; Erni ten Have; Joan op 't Hof; Ben Janse; Marco Jopse; Piet de Koster; Eugène Lerech; Ri chard Molenaar; Marco Nieuwen- huijse; Jacco Rouw; Leon de Ruiter; André van Stee; Arnold Timmer man; Leo Zandee; Geslaagden diploma booglassen: Ard Geertse; Piet de Koster; Willi am van 't Leven; Wim Moerdijk; Christiaan Poppe; Mare v.d. Scheer; Bennie van Stel; Henk Versprille; Kees Verwijs; Martin Eversdijk; Pie ter Geertse; Simon Maljaars; André van Stee; Gert van Wagenaar; John ny Verburg 1.1. stelsel akkerbouw. Geslaagden Prinses Beatrixschool Aan de Prinses Beatrix School te Kruiningen hebben 40 kandidaten het eksamen 4-jarig L.H.N.O. afge legd. Alle 40 kandidaten zijn geslaagd, t.w.: Verzorgende beroepen: Silvia Clement, Krabbendijke; Elle- ke Griekspoor, Hansweert; Mariètte van der Hart, Kruiningen; Miriam Harthoorn, Rilland Bath; Tanja van Houte, Waarde; Annet Imanse, Krabbendijke; Petra de Jager, Ril land Bath; Mirjam Kole, Kruinin gen; Jannie Krijnsen, Kruiningen; Kathy Meijer, Yerseke; Barbara Moerland, Rilland Bath; Liesbeth Nieuwenhuijse, Kruiningen; Petra van Oost, Yerseke; Wilma Sinke, Kruiningen; Diana Verwijs, Krui ningen; Inge Waterman, Waarde en Linda Weststrate, Rilland Bath. Vrije afstudeerrichting: Isabel Hoogstraate, Krabbendijke; Jeanin Lokerse, Oostdijk; Lara Schouten, Krabbendijke; Irma Ver- merris, Rilland Bath en Jeanet Wal raven, Rilland Bath. Verkooppraktijk: Lianne Bek, Rilland Bath; Diana Blok, Kruiningen; Dionne Bouw man, Kruiningen; Nellie Buteijn, Krabbendijke; Ayse Gul Devrim, Kruiningen; Carmelita Dronrijp, Krabbendijke; Marianne Goud, Krabbendijke; Els Hannewijk, Krui ningen; Esmeralda Hendriks, Hans weert; Lilian Huissen, Yerseke; Su san Martens, Rilland Bath; Pascale de Moor, Kruiningen; Ella Neels, Krabbendijke; Connie Philipse, Hansweert; Marlies Poleij, Yerseke; Els Riedijk, Kruiningen; Corine Sie- reveld, Rilland Bath en Marina Weststrate, Rilland Bath. Geslaagden L.H.N.O. Prinses Juliana te Zierikzee Aan de school voor L.H.N.O. "Prinses Juliana" te Zierikzee zijn de volgende leerlingen geslaagd voor het diploma Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs: Afstudeerrichting: Verzorgende Be roepen: Brouwershaven: Diana van Ast, Bruinisse: Leona Bal, Jolanda de Ja ger, Marian Jumelet, Dreischor: Martine van der Weyde, Ellemeet: Rian de Jonge, Nieuwerkerk: Esther Heijboer, Beryl Kesteloo, Isabella Radewalt, Trudy Wandel, Ooster- land: Sarina Dorst, Eline van der Have, Diana Knaap, Petra Roks, Monica van Splunder, Isabel van der Werf, Ouwerkerk: Leonie van Wijn gaarden, Renesse: Marlies Kooman, Anneke Verberk, Cristy Verboom, Scharendijke: Manon de Graaf, Ja- nine Hubregtse, Marja Pleune, Mo nique de Vlieger, Zierikzee: Eunice van den Berg, Colinda Blankert, Ja- colien de Bruyn, Jeanine Cashoek, Angélique Castel, Annemarie Kristalijn, Ria Krijger, Anita van de Sande, Yvonne Tres. Afstudeerrichting Kantoon/Ver kooppraktijk: Brouwershaven: Annemieke Over- beeke, Burgh-Haamstede: Monique Bakker, Dreischor: Mirjam de Jon ge, Kerkwerve: Anita Hartman, Nieuwerkerk: Anita van den Bos, Ouwerkerk: Sonja Pankow, Renes se: Simone van der Have, Saskia van de Wiel, Schuddebeurs: Jacolien Romijn, Zierikzee: Antoinet Dek ker, Mireille Hulsker, Elena Lieven- se, Doret van der Sloot. De Vrije Afstudeerrichting: Burgh-Haamstede: Esther Bodbijl, Nieuwerkerk: Angelique Dooge, Oosterland: Eveline Wijnstekers, Zierikzee: Hélène van Herp. Van 6 t/m 11 april heeft in Abe rystwyth in Wales (Engeland) een jongerenkonferentie plaatsge vonden met als thema 'Ekonomi- sche Ontwikkelingen in Platte landsgebieden'. Via het Samenwerkingsverband voor keuzebegeleiding en Onder wijs Arbeidskontakten te Goes werden twee leerlingen van de Lagere Agrarische School te Ka pelle uitgekozen om aan deze konferentie deel te nemen. Corien van de Griek (17) en Bjer re Bruins (15), de twee 'uitverko renen' hebben hun indrukken op papier gezet. De konferentie, georganiseerd door de Raad voor Ontwikkeling van het Platteland van Wales wordt gezien als één van de belangrijkste onderde len van '1986, Jaar van de Industrie' en was bedoeld om jonge mensen met gelijke achtergronden bijeen te brengen om te praten over hun erva ringen met wonen, leren en leven in plattelandsgebieden De Raad tracht door het kreeëren van (studie)mogelijkheden voor jon geren en door hen bewust te maken van het belang van ekonomische ontwikkelingen binnen hun eigen woongebied, de plattelandsgebieden nieuwe impulsen te geven en de vita liteit ervan daardoor te vergroten. Corien beschreef haar indrukken als volgt: 'Als een rode draad door de konferentie liep het 'Ruraplan'. Daarvoor werden we opgedeeld in groepen. Per groep moest je je voor stellen dat je in Wales woonde en winkelier, raadslid, kampinghouder, enz. was. Er was een aantal proble men dat opgelost moest worden en wel zo, dat elke groep het ermee eens was. Om dat te bereiken maakte je dus afspraken om të vergaderen met andere groepen, er werden affiches gemaakt, enquêtes gehouden, enz. En ieder maar pleiten voor zijn ideeën. Het ging er allemaal heel professioneel aan toe. 's Avonds werd een inleiding gehou den over diensten in agrarische ge bieden in Wales, zoals openbaar ver voer, bevolkingsdichtheid en hoe en waarom het terugliep of hoger werd wat beresaai was. Aan het eind van de avond hebben Bjerre en ik nog met de konferentie- leiders gepraat over van alles, o.a. tulpen, Zeeland en molens'. Landgenoot Bjerre Bruins vervolgt: 'Op woensdag gingen we verder met 'Ruraplan'. De groep waar ik inzat was de 'Environment Party'. Dit was een politieke partij, zoiets als de Groenen in Nederland. In het begin (de eerste dag) was het moeilijk te volgen, maar het ging steeds beter. Ook nu werden er posters en affi ches gemaakt, 's Avonds was er hier over een tentoonstelling van alle groepen. Naar deze tentoonstelling kwamen een heleboel mensen, o.a. de Burge meester van Aberystwyth en andere hooggeplaatste mensen in dat dorp en ook journalisten en reporters van de BBC. Om 20.00 uur hadden we een 'conference-dinner' en om 21.30 uur begon de disco! Corien en Bjerre als zodanig: 'Je kunt overal zien en merken dat Ne derland veel rijker en véél vrijer is dan Engeland. Maar het landschap is heel wat mooier en wat mij opviel was dat ze overal prachtige kerkho ven en graven hebben.' Tot slot een woord van lof aan Co rien en Bjerre. Het deelnemen aan een Engelstalige conferentie is toch even wat anders dan een vakantie reisje maken. Uit hun mondelinge verhalen èn verslagen blijkt dat zij zich prima van hun taak hebben ge kweten en er nog een hoop plezier aan hebben beleefd bovendien. De 'Groene School' kan trots zijn op zulke leerlingen. bestemmings plannen Lely Centerliner voor overbemesting Een altijd symmetrisch strooibeeld midden achter de trekker. Geen banen in het gewas door een ver keerde afstelling. Dat kan gerealiseerd worden met de Lely Centerliner, de nieuwste ontwikkeling op het gebied van Lely kunstmeststrooiers. Geen verkwisting meer van dure kunstmest. Geen ergernis meer over opbrengstverlies. Door de variabele strooibreedte (tot 24 meter) bijzonder geschikt vooreen precieze overbemesting. Ideaal, wanneer de spuitsporen gevolgd moeten worden. De Lely Centerliner bespaart U tijd, geld en energie. POSTBUS 26 5155 ZG MAASLAND TEL. 01899 -12644 TELEX 21617 Brouwershaven V oorbereidi ngsbeslui t De burgemeester van Brouwershaven maakt ter voldoening aan het bepaal de in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 3 juni 1986 ter ge- meentesekretarie voor een ieder ter in zage ligt het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 1986, nr. 14, waarbij op grond van artikel 21 van genoemde wet wordt verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voor bereid voor een gebied, gelegen bui tendijks in het grondgebied van Brouwershaven, zoals op de bij dit besluit behorende tekening gearceerd is aangegeven. Brouwershaven, 2 juni 1986 De burgemeester van Brouwershaven, G. Slabbekoorn Werkendam De burgemeester van Werkendam maakt ter voldoening aan het bepaal de in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare verga dering van 27 mei 1986 heeft beslo ten te verklaren dat een (herziening van het) bestemmingsplan wordt voorbereid voor: o.a. diverse gebie den in het buitengebied (Natuurgebie den); en een gebied ten zuiden van de Bandijk en ten westen van het Steur- gat te Werkendam; een en ander zoals op de bij de beslui ten behorende tekeningen nader is aangegeven. De besluiten, liggen met ingang van 6 juni 1986 voor iedereen ter inzage op de afdeling algemene zaken van het gemeentehuis. Werkendam, 5 juni 1986 De burgemeester voornoemd, Drs. ing. H. Dorland 14 Vrijdag 13 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14