Bayfidan TOLSMA BEWAARTECHNIEK MET EEN Zlm -ertje OOGST U SNEL! Meer dan ooit is Tolsma uw keuze als er bewaard moet worden. Voor alles wat u oogst. Met oplossingen naar maat. In een programma voor rendementsbewaring, dat volkomenis uitontwikkeld. Met als pa radepaard de Toltronic Bewaarcomputer. Voor een perfekt geregelde be waring met de beste techniek van vandaag. Maak een afspraak voor een demonstratie. 'DIE! /PI I /O/N/1 IE/RIS, DE PERFEKT GEREGELDE BEWARING Toltronic klimaat computer. De enige die perfekt werkt. Kan geleverd worden met afstands bediening en/of boekhoudunit. Omdat voorsprong bewaard moet blijven. Postbus 165,8300 AD Emmetoord. Tel.: 05270-14755. Telex 42475 toiem m. ALUMINIUM SCHUIF- LADDERS. Wij leveren alle soorten ladders en steigers rechtstreeks af fabriek. Bel voor een vrijblijvende de monstratie aan huis. Nu 8 me ter, 2x14 sporten, van 375, voor 237,en 10 meter, 2 x 19 sporten, van 445,voor 289,Andere lengtes en uitvoeringen tot 50% korting. 3 Jaar garantie. INTERAL LADDERS B.V. Tel. 01180-37300 of 076-876306. SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935 Karcher hogedrukreinigers 170 ato - 900 ltr. servo H. Bruyn 01100-11042 Fa. v. Ee keren 01658-2251 TE KOOP: div. transporteurs, leesbanden, korte banden, ventilatoren, sorteerder, silo's. P. de Korne, 's-Gravenpolder, 01103-1558-2349. MENGMESTPOMPEN Mestsilo's. Voor meer infor matie: Fa. v. Eekeren Wouw 01658-2251 of 01676-2555 GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of ver koop. Mijs Onroerend Goed Dirksland, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. Vogelnetten 2 t/m 32 m breed, direkt leverbaar, fruitbindma- terialen. M. de Witte b.v. 's- Gravenpolder. Oj 103-1245. TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm. dik kleur hei de/paars, direct leverbaar. Pekaar Bestratingsmaterialen b.v., 01131-2069, Yerseke. SCHRIKDRAAD toebe horen Callager 01100-11042 Fa. v. Eekeren Wouw 01658-2251 VOOR AGRARISCHE taxa- ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland tel. 01877-1309. TE KOOP: Busatis 6 voets dubbele messenbalk. Vicon en p.z. en fhar maaiers. P.Z. Strela, P.Z. h.s. 360, Vicon r.c. 330 hooimachines Vicon Fella 5 m. schudder Meyer balen klem. Heywang 6Vi tons mestverspreider. Rumptstad 7 scharige stoppelploeg. Ford 6600. Ford 5000. Ford Dexta. Fiat 45 p.k. John Deere 2120, 75 p.k. Giertank 3100 L. Aardappelklapper 2 rijig. Nieuwe weidesiepen 4m. op klapbaar. K. van Houte Pol derweg 2 Kruiningen. Tel. 01130-2580. 9C Voor slechts enkele guldens ie dere week over de vloer bij ak kerbouwers, veehouders, tuin ders, fruitkwekers, toeleve ringsbedrijven en landbouw- mechanisatiebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 6,90 elke woord meer 69 cent, of voor een maxi-ZLM-ertje tot 10 woorden 13,80, elk woord meer 1.38 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Uitgeverij Vink b.v., Axel in en wij plaat sen uw tekst nog dezelfde week. mits deze dinsdagmorgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zen den aan: Antwoordnr. 8. 4560 VL Axel. Brede werking Vooral meeldauw, gele- en bruine roest verzwakken het produktievermogen van het gewas tijdens de bloei. Bayfidan bestrijdt ze snel en wekenlang. Aangevuld met een bedekkingsfungicide weert Bayfidan ook katjesbruin en zwart schimmels. Gezonde aar Bayfidan wordt na het verschijnen van de aar, uiterlijk begin bloei toegepast. Het beschermt dan de bovenste bladeren en de aar. die de korrels gaan vullen tegen de voorkomende ziekten. Hoge opbrengst De korrels worden de eerste weken na de bloei gevuld. Bayfidan heeft juist die wekenlange werking, die nodig is om een ongestoorde korrelvulling te bereiken voor die hoge opbrengst BAYER Bayfidan op de aar maakt een hoge opbrengst waar Vrijdag 6 juni 1986 Schimmelbest» middel in de teelt tarwe en gerst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24