IDl El IPIIIOINIIIEIRIS, MECHANISATIESHOW I WINTERBLOEMKOOL VANBEJO bejo zoden' TOLSMA BEWAARTECHNIEK Gevaarlijk fff CHV/ TOLTECA MAYA INCA I iaat zaterdag 24 mei van 10.00 tot 17.00 uur zondag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur Fendt en Lamborghini trekkers. Een uitgebreid programma werktuigen. Alles voor de inrichting en installatie in uw bedrijfsgebouwen. Bouw- en isolatiematerialen enz. enz. bv Meer dan ooit is Tolsma uw keuze als er bewaard moet worden. Voor alles wat u oogst. Met oplossingen naar maat. In een programma voorrendementsbewaring, dat volkomen is uitontwikkeld. Met als pa radepaard de Toltronic Bewaarcomputer. Voor een perfekt geregelde be waring met de beste techniek van vandaag. Maak een afspraak voor een demonstratie. U bent van harte welkom zeer vroeg middelvroeg Houdt kinderen en niet terzake kundigen zoveel mogelijk uit de buurt van draaiende werktuigen en machines. DEPERFEKT GEREGELDE BEWARING Omdat voorsprong bewaaro moet blijven. Postbus 165,8300 AD Emmeloord. Tel.: 05270-14755. Telex 42475 tolem nl. Tolnop keerwand. De enige in Nederland met: - voetplaat met ronde hoeken; - demontabele steun plus losse voetplaat;-voet plaat van 4 mm. dik; - afstandstangen en pennen 19 mm. dik. Cehave nv werkplaats Oostburg, Langestraat 46. Telefoon 01170-2275/2177. Postbus 9, 1722 ZG NOORDSCHARWOUDE Telefoon (02260) 4041 Bloemenveiling Westland blijft onverminderd bloeien. Na de economische recessie met jaarlijks stijgendde resultaten te zijn doorgekomen heeft bloemenveiling Westland ook in 1985 op tal van ter reinen een voortschrijdende groei te zien gegeven. Het voordelig saldo na belasting een voortschrijdende groei te zien gegeven. Het voordelig saldo na belasting is naar dertien miljoen gulden gestegen (elf miljoen gulden gestegen (elf miljoen in 1984), ter wijl de werkgelegenheid met veertien procent toenam tot 862 ar beidsplaatsen. Dit blijkt uit het don derdag gepresenteerde jaarverslag 1985 van de Westlandse bloemen- en plantenveiling. Het enige minpuntje in de ontwikkelingen is de inzakken de export van verse bloemen naar de Verenigde Staten, als gevolg van de lagere waarde van de dollar en de toenemende concurrentie van Zuida- merikaanse landen is de uitvoer in de eerste vier maanden van 1986 met zestien procent teruggelopen naar 82 miljoen gulden. Het bestuur van de veiling wil de tuindersleden 5,6 naar 82 miljoen gulden. Het bestuur van de veilin wil de tuindersleden 5,6 miljoen van de dertien miljoen gul den uitkeren. Het resterende bedrag wil het aan de algemene reserves toe voegen. De bloemenveiling heeft 3.900 aanvoerders-telers. Meststoffen Bij de vraag naar stikstofmeststoffen hebben zich dit voorjaar - vanwege een gespreide vraag - geen problemen voorgedaan bij de levering aan de boer. De meeste magazijnen hebben nu alleen nog werkvoorraden. Nieu we aankopen worden uitgesteld, nu de verkoopprijzen nog steeds dalen. Van producentenzijde is een zekere druk voelbaar om toch vooral niet langer te wachten met nieuwe aan voer. Als er echter geen prijskonces- sies gedaan worden, blijft deze aanvoer vooralsnog achterwege. f «V* ZIJN 14 Vrijdag 23 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12