De Schmotzer-schoffel Steketee... een begrip in onkruidbestrijding Goltix WG Bayer Q Nu toonaangevend in alle culturen P. VAN EIJZEREN B.V. ADVERTEREN IS BEKEND BLIJVEN Vakature TECHNISCH/TECHNOLOGISCH ONDERZOEKMEDEWERKER M,v Naar keuze met Vibroschoffels Schoffelen zeker en vlak Capulairwater behoudend •Werken zonder wortelbeschadiging •Vernietigd onkruid en belucht de bodem draagt onze uitvoerige folder Oostsingel 35 4454 AZ Borssele Vert. 01195-669 Telefoon 01105-1436-1746 Het Steketee programma omvat tevens: CEBECO-HANDELSRAAD Fouragehandel J. v/d Wege INSTITUUT VOOR BEWARING EN VERWERKING VAN LANDBOUWPRODUKTEN - IBVL I )e Steketee hietenschoffelmachine is de ideale machine voor het schof felen van op rijen staande gewassen. Er zijn uitvoeringen voor gebruik voor en achter de trekker. De schoffels en verkruimelrotors geven een in tensieve oppervlaktebewerking van de grond tussen de rijen. De Steketee schoffelmachine is specifiek voor Nederlandse omstandigheden ontwik keld. Zij biedt praktische voordelen voor u, zoals een constante snij- hoek door parallellogramgeleiding, een constante schoffeldiepte met verstelbare veerspanning en volledig traploos verstelbare elementen. Steketee onderbladspuiten Steketee aardappelkappen Optimaal instelbaar voor een Torpedovormig en zelfzoekend goede rijen- of strokenbespuiting. opgehangen. •Steketee maïsschoffelmachine Steketee zaaihedcombinatie Steketee grondverkruimelaar Informeer eens bij uw dealer in de omgeving of bij 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21200 UW BETROITOARE PARTNER IN LANDBOmiECHANISATIE e Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaamsla9 y tel.01155- import - Export - groothandel 21 33-1835 Dhr. D. Nijssen, Yerseke, tel. 01131-3335 Inkoper voor Zuid-Beveland Bornsesteeg 59, tel. 08370-19043 Postadres: Postbus 18, 6700 AA Wageningen ten behoeve van het ontwikkelingsonderzoek op het gebied van de vlasverwerking en de vezelbereiding voor de textielindustrie. Gedacht wordt aan een medewerker met een hogere of middelbare beroepsopleiding met ervaring op technisch en/of vezeltechnologisch terrein (HTS/MTS). Een agrarische achtergrond kan in verband met de te vervullen funktie van positief belang zijn. Aanstelling geschiedt voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tot maximaal f 3601,— per maand. Standplaats Wageningen. Inlichtingen: ir. H.J. Leutscher, onderzoekleider Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad te zenden aan de direkteur van het IBVL. Denkt u wel voldoende aan de verdraag zaamheid Veilig De zeer effektieve kombinatie van Goltix WG/Betanal® kan reeds veilig worden toegepast vanaf het begin twee- bladstadium van de bieten. Brede werking Door de kombinatie van Goltix WG/ Betanal wordt een krachtige wer king op vele onkruidsoorten verkregen. Keuze in doseringen Afhankelijk van de samenstelling en de ontwikkeling van het onkruidbestand kunnen de doseringen worden aan gepast. Betanaf* internationaal geregistreerd handelsmerk van Schering A G. Berlin/Bergkamen 24 Vrijdag 2 mei 198€

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24