- Zaai-uien B-peen TILT-WAT WILT U NÓG MEER! TELERS GEVRAAGD I Snebo 01646 - 2660 - 2988 AARDAPPELSTOOMSCHILLEN VERS MAISGUJTENVOER Fouragehandel B.V. Duynie MET EEN -ertje OOGST U SNEL! BOERDERIJ F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. Ossendrecht tel.: 01647-4143, b.g.g. 2529 TE KOOP AANGEBODEN Boerderij gelegen in West-Noord Brabant groot plm. 40 ha. Goede kalkrijke zeeklei grond, 45-50% afslibbaar. Aaneengesloten complex met goede verkaveling. Koopsom en aanvaarding n.o.t.k. heeft de breedste werking tegen afrijpingsziekten in tarwe en bladziekten in gerst werkt goed tegen Septoria verhoogt de opbrengst per ha èn het duizendkorrel- gewicht is nu in prijs verlaagd Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffen de uw: een bijprodukt van de aardappelverwerkende industrie, dat met succes wordt vervoederd aan met name mestvarkens en stieren. een succesvol produkt dat het gehele jaar verkrijgbaar is, met een hoog droge stof- percentage, een hoog energiegehalte en een uitstekende VEM/VRE-verhouding. Basis D.S.: 42% VEM: 450 VRE: 68 Tevens zijn wij leverancier van: BIERBOSTEL AARDAPPELSNIPPERS VOERAARDAPPELEN SNIJMAIS VOERUIEN ALLE SOORTEN HOOI EN STRO van 1e kwaliteit Postbus 86, 2400 AB Alphen a/d Rijn Telefoon 01720 - 76742* li Voor slechts enkele guldens ie dere week over de vloer bij ak kerbouwers, veehouders, tuin ders, fruitkwekers, toeleve ringsbedrijven en landbouw- mechanisatiebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 6,90 elke woord meer 69 cent, of voor een maxi-ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ13,80, elk woord meer 1,38 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Uitgeverij Vink b.v., Axel in en wij plaat sen uw tekst nog dezelfde week, mits dez^. dinsdagmorgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zen den aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. Inlichtingen: Gropatax, Goes tel.: 01100-21010 01682-2373 (J. Vroegop) 2 mei 1986 21 VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. - SCHRIKDRAAD toebe horen Callager 01100-11042. Fa. v. Eekeren. Wouw. 01658- 2251. MENGMESTPOMPEN - Mestsilo's. Voor meer infor matie Fa. v. Eekeren Wouw 01658-2251 of 01676-2555 H.H. LANDBOUWERS! Voor staluitmesten, bobcats, Dries Okhuysen in Groede, 01171-1935. URGENT VELDSPUIT 2 mtr. 800 1 t 200 1 p, nieuw, FAHR Pers HD 560 nieuw, FAHR opraapwagen K 390 tandem, Veenhuis vacuum tank 68001 tandem, voorlader voor D 5206, Fiat Som 60, Ford Dexta, stel Deutz wielen 12x38, stel Ford wielen 12x38, 6 Ford wielgewichten, Gruse pootmachine 4 rij VU 6, Gru se pootmachine 2 rij V 16, Hassia pootmachine 2 rij, Vi- con schudeg 3 m. en 4,5 m, Wifo afschuifvork 2,6 m. br., Cebeco stortbunker, Cebeco rijenspuit, Schuitemaker kip- Hetelucht kannonen Masters per 8 ton, Yale heftruck 1,5 en Arco's 85.000 cal. Diesel LPG, Hijster heftruck 1,5 2975,—. Verrijdbare propaan DIESEL, PZ maaier cm. 215 stralers 14.000 cal. van en 165 en 135, PZ Strela, 2375,— voor 1250—. Com- FAHR km. 22 maaier, Vicon pressors, lasapparaten C02 en schijvenmaaier, achterlader, 50 kg stalen Duitse aambeelden Miedema opraapwagen LT 273,—. Proffesionele 160 1 25. Koninks uienplanter 10 betonmolens 475,—. rij, 2-bed, rijpadsysteem Scherpste prijzen in kabel, TL 6.000,—; P. van Eijzeren armaturen, P.V.C. buizen, diep- B.V., Oostsingel 35 Borssele, vriezers, wasmachines, drogers, tel. 01105-1436 of 1746. allesbranders, gereedschap enz. JE KOOP: 6 loofbescher- ïnkoop en verkoop van alles. D. mers> merk Smotszer, Nijssen 6 x 24 uur Service 01186-1505 eigen reparatie - koel - vries monteur Molendijk 40 Yerseke TE KOOP: i.z.g.s. spijkstaal 01131-1979 Snuffelhal. freeskar, 01189-1999. SLACHTKUIKENSTROOI- JE iK°9P: div: transporteurs, SELMEST met GEGARAN- ^banden, korte banden, DEERDE GEHALTES! DE ventllatoren' sorteerder, silo s. GEWASBESCHERMER van p;,£® Kojn^ 's Gravenpolder, der Wal B.V. 01877-1200- 0»'03-1558-2349 1321-2935. GEVRAAGD: bietenrooier, TE~KOOP: gebruikte beton- "g bg^™«de- klinkers 8 cm dik kleur her- fect tel "r' <>'665-2834. de/paars direct leverbaar. Pe- TE KOOP: Claeys M 103 kaar Bestratingsmaterialen combine, Haring transporteur b.v. 01131-2069, Yerseke. 10 m., Tolsma ventilator 2 p.k. driehoek ventilatiekokers GEVRAAGD: Akkerbouw-' 3x8,5 m, kleine 1 rij bieten en weidebedrijven voor be- rooier, tel. 01184-61456. middeling bij aan-of verkoop. KACHER hogedrukreinigers MIJS ONROEREND 170 ato - 900 Itr. servo. H. GOED, Postbus 27, 3247 ZG Bruyn 01100-11042 Fa. v. Ee- Dirksland, tel. 01877-BOST" keren 01658-2251.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21