Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8. Veevoeders Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 4/4 tot 7/4 Gesl. gew., 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew., 101/120 kg. na 1 etm. vasten 3,43 tot 3,45 2,73 tot 2,75 0- -25 -22 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg. Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova Vagrocon Vako Vos Zuidgroep 3,57 3.59 3,50 3.60 3,60 3,55 3,64 3,60 n.t.b. 3 54 3,45 3,55 3,55 3,50 n.t.b. 3,55 -5 -5 -5 -5 -5 -5 Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 3/4 wo: 9/4 do: 3/4 wo: 9/4 2,50-2,60 2,58-2,68 2,40-2,50 2,38-2,58 Biggenprijs (incl. BTW) (opgave van het LEI) 23 kg. Af fokker! Week van 31/3 tot 4/4 103,25 2,35 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Week van 7/4 tot 12/4 101,85 2,20 Schemaprijs voor Z.-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg 101.00 2,45 T: A: 2,45/2,45 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 7/4 tot 13/4 voor kuikens tot 1.400 2,05 (incl. BTW en met toeslagen-opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 31/3 tot 4/4 lichte kippen 0,70- 0,75 half- tot middelzware kippen 0,80-0,85 wagonkippen 0,85-0,90 moederdieren 1,65-1,75 gele kuikens 2,06-2,11 witte kuikens 2,07-2,12 tamme konijnen Barneveld (2,5 tot 3,5 kg) 4,40-4,50 Barneveld (3,5 kg en meer) 3,00 Enki (2,5 tot 3,5 kg) 4,30 Enki (3,5 kg en meer) 4,30 -1 kg. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 31/3 tot 4/4 (opgave LEI) Slachtkuikens, netto 1.601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,18 Eendagskuikens per stuk franco mester (incl. BTW) 0,53 Eieren Markt Barneveld (do 3/4) Prijzen incl. BTW 48-54 g 9,00-10,00 per 100 stuks 1,88-1,85 per kg 57-61 g 10,40-11,50 per 100 stuks 1,82-1,89 per kg 64-67 g 12,65-12,80 per 100 stuks 1,98-1,95 per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 31/3- 4/4 EIVEBA (1) wit bruin ld d.d. ld 6,85 6,93 8,60 8,10 8,40 8,51 9,45 9,62 11,0511,62 11,5011,88 13,1013,49 7,10 7,18 8,45 8,55 9,20 9,31 9,50 9,62 11,05 11,29 11,85 12,45 13,35 14,25 EVADAG (1) wit bruin 8,40 8,90 9,50 11,00 11,75 8,95 9,45 9,65 11,35 11,75 ROVECO (2) wit bruin 5,05 6,95 7,80 9,10 11,00 11,55 12,15 5,05 6,95 7,80 9,10 11,00 11,80 12,40 VEN (3) wit bruin 5,00 6,90 7,80 9,20 11,05 11,50 12,10 5,00 6,90 7,80 9,20 11,05 11,75 12,35 (1) Exclusief veilingkosten (l.d. lichter dooier en d.d. donkere dooier. (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van f 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere-dooiertoeslag. (3) Inclusief f 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Dronten (D), Emmeloord (E), Goes (G), Leeuwarden (L), Zeewolde (Z), Middenmeer (M). Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen (D) 7,00-10,00; (E) 7,50-11,00; (G) 9,00-12,00; (L) 9,00-14,00; (Z) 7,50-11,25; (M) 8,00-10,25 (L) 20,00-22,50 Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50m opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer Irene 35 mm opw. geen 6,00-6,50 19,00-20,00 5,50- 6,00 19,50-21,00 Voeraardappelen 4,00-5,50 (E) 4,50-5,50; (G) 4,50-5,55; (L) 4,50-5,50;(M) 4,50-5,00 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 31/3 tot 4/4 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet open posities 35-50 mm november april mei 50 mm opw. november april mei '85-'86 6,00-22,60 18,50- 20,50- '85-'86 6,00-18,60 17,30 19,00 I '85-'86 6,00-19,00 19,70 22,60 '85-'86 202-85 10002 1780 '85-'86 1-36 91 937 825 Pootaardappelen Uien (op auto gei.) Dronten Emmeloord Goes Zeewolde Klasse 2 NL 0 mm opw. Klasse 2 NL 35 mm opw. uien uien 7,00-10,00 1,00- 5,00 6,00-11,00 tot 4,00- 7,50 Alle prijzen in deze tabel zijn excl. BTW. Rubriek Datum Goes Telersprijzen Hooi (excl. BTW op 1e snede 2e snede dijkhooi luzernehooi veldbeemd roodzwenk rietzwenk Eng. raaigras Ital. raaigras auto gel.) 335-350 270-295 245-270 400-425 250-280 160-210 160-230 Stro (excl. BTW) tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen Week 31/3 tot 5/4 Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned. Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (A- en B-kwaliteit) 385 tot 400 tot 450 435 tot 460 Hooi (gedorst-veldbeemd) tot tot tot Hooi (gedorst-overig) tot tot 300 Goes 200-220 205-215 185-200 185-210 175-200 Midden- meer Emmel- oord 240-250 tot 200 Z.-Ned. Maïs 24% d.s. kuil Perspulp 20% d.s. Bierbostel 260-275 270-280 110 103 107,50 tot M./W.- Ned. 275 275 110 105 N./O.- Ned. 275-285 280-290 tot 110 tot 110 Krachtvoer. Week 28/3 tot 4/4 (Bron LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) maalmaïs 56,40 maalgerst 52,70 voertarwe 53,30 tapioca/maniokpellets 40,00 maïsgl. voermeelpellets 40,50 Bietenpulppellets 37,90 citruspulppellets 37,60 kokosschilfers/pellets 37,60 sojaschrootpellets 53,30 Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW) standaardbrok A 43,90 zeugebrok 51,10 mestvarkenbrok 53,60 voll.leg.-/batterijmeel 61,70 voll. slachtkuikenkorrel 71,70 slachtkuikenvoer 73,80 (bij levering van 8 ton opgave' slachtkuikenintegratie) geëxporteerd dan in maart 1985. De exportwaarde van snijbloemen nam toe met 5die van planten met 2 Gelet op de bestemming geeft de ex portwaarde van snijbloemen naar de EG een plus te zien van 81/2% en naar de rest van Europa werd een vooruitgang geboekt van 18%. Bij de planten waren deze cijfers respektie- velijk 6%, 9% en 27%. Inmiddels is de uitvoer van snijbloemen dit jaar tot 1 april toegenomen met 8% en die van planten met maar liefst 15%. Valuta's en varkenspest marktbeeldbepalend De koerswijzigingen van een aantal munteenheden en het (tijdelijk) slui ten van grenzen - als gevolg van het uitbreken van Afrikaanse varkenspest - heeft grotendeels het marktbeeld in de afgelopen week in veel sektoren be paald. Producenten en afzetorganisa ties willen het liefst zo snel mogelijk weer naar een vrij en normaal han delsverkeer toe. Runderen Op de rundveemarkten had de han del in het vrouwelijk slachtvee een re delijk verloop tegen dezelfde of iets hogere prijzen. De handel in slachtstieren verliep stroef. Op 1 maart j.l. was de interventievoorraad rundvlees in de EG ongeveer 670.000 ton. Daarnaast ligt er een kleine Vrijdag 11 april 1986 90.000 ton rundvlees opgeslagen on der de partikuliere opslagregeling. De handel in gebruiksvee vertoonde het zelfde beeld als de laatste weken: langzame handel met lage prijzen. De aanvoeren van gebruiksvee op de Ne derlandse veemarkten (9) is de laat ste jaren gedaald. In 1983/1984 (april-april) was die aanvoer (exklu- sief stieren) ruim 202.000 stuks. In 1984 lag de aanvoer een 4% lager, na melijk op 194.000. In het afgelopen jaar - april 1985 - april 1986 - bedroeg de aanvoer 182.000 stuks, derhalve 61/2% lager dan in het jaar daarvoor. Het laatste jaar dus 20.000 stuks 10%) minder dan in 1983/1984. Varkens Zelden in de geschiedenis is de situa tie op de varkensmarkt zo onzeker ge weest als deze week. Valutawijzigingen, een tijdelijke on zekerheid over de aanpassing van de monetair compenserende bedragen en grenssluitingen maakten het zaken doen haast onmogelijk. En voor de varkenshouders zakten de prijzen nog verder weg. Hoe slecht de rentabili teit van de varkenshouderij in Neder land zal zijn in deze maand - waarin Nederland getroffen werd door Afri kaanse varkenspest - valt nog niet te voorspellen. Wel is duidelijk dat die rentabiliteit na november vorig jaar alsmaar is verslechterd. De opbrengst van de varkens minus big en voer (be rekeningsmethode Landbouwschap) was in december nog bijna ƒ51,—. In januari was dat ƒ40,—, in februari ƒ34,en in de vorige maand nog ƒ28,Uit gegevens van de Europe se Commissie blijkt dat de varkenssta pel in de EG (van de 10) vorig jaar met 3% is toegenomen. In Frankrijk, Ierland en Griekenland was er een da ling, in Italië, Engeland en Denemar ken was de uitbreiding minder dan 3% en de sterkste stijging vertoonde Nederland met 9,4%. Van december vorig jaar tot december 1986 wordt een groei verwacht van 3,4% 4,4 miljoen varkens). Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt is er tij delijk een wat moeilijker afzet ge weest. De aanvoer was ruimer en de vraag beperkter. Toch wordt de situa tie op de slachtpluimveemarkt niet ongunstig beoordeeld. Door iets méér export kon de daling van de eierprijs beperkt blijven. De lichtere eieren ble ven daardoor vorige week in prijs ge lijk, maar de zwaardere eieren werden nog goedkoper. De algemene ver wachting is dat de daling nog niet zijn dieptepunt heeft bereikt, hetgeen de pluimveehouders grote zorgen baart. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt verliep de handel in slachtschapen en slachtlammeren redelijk, tegen dezelfde of iets hoge re prijzen. Op de kalvermarkt was er bij de jongere (nuchtere) kalveren eni ge prijsdruk. Bij de vleeskalveren was dat - vanwege een moeilijker afzet van kalfsvlees in het buitenland - ook het geval. De sanitaire ontwikkelingen maakten de kalfsvleesmarkt nog iets onzekerder. Het aanbod van vleeskal veren in de EG-10 zal voor dit jaar volgens schattingen een teruggang te zien geven van 3% (le halfjaar -7%, 2e halfjaar 1,2%). Zuivel Op de Zuivelmarkt kwamen geen gro te prijsveranderingen voor. Wel maakt de kaaswereld zich zorgen over de Amerikaanse houding ten aanzien van o.a. de kaasimport. Over kaasex port gesproken: de Belgen exporteer den in 1984 ruim 25% meer kaas en over 1985 nog eens 20% meer. Voor deze week werd verwacht dat melk die verkaasd werd bijna 61,5 cent per kg zal opbrengen en melk aangewend voor andere (industrie)doeleinden bij na 69,5 cent (bij 3,7% vet-exkl. BTW). Na een stormachtig begin is de vraag naar braadboter, zowel in Ne derland als in België, fors teruggeval len, zo schrijft Zuivelnieuws. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam noteerde maandag vrij fors hoger voor Bintjes dan voor gaande week. Dat gold vooral voor de grote maten (50 bestemd voor de frites industrie, die momenteel met ƒ22,50-23,50 ongeveer 31/2x zo hoog noteren als de kleine maten 35/55 mm die ƒ6,00-6,50 noteerden. Tot de faktoren die hebben bijgedra gen tot deze prijsstijging mag zeker de doorgaans goede kwaliteit van de Ne derlandse bewaaraardappelen ge noemd worden. Daarin steekt Nederland gemiddeld gunstig af bij de overige lidstaten. In de week tot 28 maart werden uit Nederland 16.500 ton konsumptie- en industrieaardap pelen uitgevoerd, daarin niet begre pen de afzet naar België. Ongetwijfeld heeft een groter kwantum dan nor maal een aanwending gevonden als veevoeder, een situatie die o.a. in Bel gië en Frankrijk in nog sterker mate gespeeld heeft en nog speelt. Frankrijk meldde deze week overigens een vaster markt, wat voor een deel toegeschreven wordt aan minder aan bod, als gevolg van werkzaamheden op het land. Steeds gaan nog grote hoeveelheden voeraardappelen uit Frankrijk naar België. Uit Duitsland wordt gemeld dat in de Pfalz de poters van de vroege aardap pelen in de grond zitten. Er zijn tot nu toe geen of nauwelijks kontrakten gemaakt met afnemers. Het areaal vroege aardappelen in de Pfalz ligt rond de 3500 ha waarvan 600 ha on der folie. Het uitzetten van de poters geschiedde dit jaar met 2 weken ver traging vergeleken met vorig jaar. Mogelijk kan reeds in de eerste week van juni met het oogsten begonnen worden. Tot 20 maart kwamen reeds 7200 ton vroege aardappelen in Duitsland bin nen, vergeleken met ca. 5300 ton vo rig jaar. In Engeland liepen de prijzen verder op. Tot 7 maart werden ruim 38.000 ton nieuwe aardappelen ingevoerd, verge leken met goed 20.000 ton vorig jaar. Frankrijk meldt moeilijkheden van chicaneuze aard bij de invoer van Franse aardappelen in Spanje. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt, de zadenmarkt en de peulvruchtenmarkt was de her schikking van een aantal Europese munten positie-bepalend. Vorige week was de tarweprijs iets vaster en kon de gerstprijs zich handhaven. Schokkers, maar vooral bruine bo nen, werden goedkoper. Karwijzaad en Blauwmaanzaad lagen verlaten in de markt. Suiker Op de suikermarkt blijft de optimisti sche stemming bestaan. Deskundigen beweren dat het niet alleen de speku- latieve aankopen zijn geweest die de suikerprijs op de wereldmarkt hebben omhooggedrukt. Het zijn ook de Rus sen, al weet men niet hoeveel die heb ben aangekocht. Vorige week bleek dat India - die nog grote hoeveelhe den moet kopen - enige aarzeling daarmee vertoonde. Meer tapioka uit Thailand De Europese Commissie wil het in voerquotum tapioka uit Thailand voor de vier jaar van 1987 tot 1990 met 2,2 miljoen ton verhogen tot 21 miljoen ton. De verhoging is nodig in verband met de toetreding van Span je en Portugal toi de Gemeenschap, aldus de Commissie. Bezwaren tegen deze verhoging komen uit Frankrijk, Spanje, Ierland en Griekenland. De argumentatie van de tegenstanders van de verhoging is dat de grote graanvoorraden in de Gemeenschap geen verhoging van de invoer van ta pioka rechtvaardigen. Veevoeders De grondstoffenmarkt - zeker voor direkte leveringen - was in het alge meen vast gestemd. Alleen naar soja was weinig vraag. Van de 60 miljoen ton wereldsojaproduktie zal de EG in 1985/1986 bijna 11 miljoen ton im porteren. De eerste schatting over de Amerikaanse maisuitzaai komt uit op 31 miljoen hektare, hetgeen een in krimping van 6% t.o.v. vorig jaar zou betekenen. 31

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 31