Sencor WG Een rendabele teeltmaatregel Onkruiden beïnvloeden de opbrengst in hoge mate en bemoeilijken de oogstwerkzaamheden. Een effektieve onkruidbestrijding in dit gewas behoort daarom tot één der belangrijkste kultuurmaatregelen Ruime toepassingsmogelijkheden Door zowel de bodem- als de kontakt- werking die Sencor WG bezit, kan het middel op de meest uiteenlopende grondsoorten en toepassingstijdstippen worden ingezet. Daarbij worden zowel grasachtige als breedbladige onkruiden bestreden. gemakkelijk en bedrijfszeker Liever alleen dan in slecht gezelschap

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 28