De opvallendste voordelen van de cebeco landbouwspuiten Gevaarlijk fff REGLONE MET EEN OOGST U SNEL! "Veecentrale neb" model 1986 CEBECO-HANDELSRAAD Voor aanschaf en afzet van: BOXTEL Voor Zw. Eilanden H. SMET Eikenlaan 34, KOEWACHT S 01146-1210. Informeer ook eens naar de geheel vernieuwde AMAC zelfrijdende land- bouwspuit bij UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE A. Burm Zoon, DE LADDERSPECIALIST eiicelie MESTVARKENS KALVEREN GEBRUIKSVEE (buitenlands vee) SLACHTVEE NIET? Vrijdag 11 april 1986 Voor slechts enkele guldens ie dere week over de vloer bij ak kerbouwers, veehouders, tuin ders, fruitkwekers, toeleve ringsbedrijven en landbouw- mechanisatiebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag in voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ7,—, elke woord meer 70 cent, of voor een maxi-ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ14,—, elk woord meer ƒ1,40 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Uitgeverij Vink b.v., Axel en wij plaatsen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdagmorgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zen den aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. Het onkruid dat vóór opkomst van uien de kop opsteekt moet snel worden opgeruimd, zodat het gewas zich onbelemmerd kan ontwikkelen Onkruidbestrijding waarvan het resultaat pas na dagen of soms weken zichtbaar is biedt weinig houvast Met Regfone kun je er bij wijze van spreken op vachten. Het effekt is at binnen een paar uur zichtbaar. En dat is een hele zorg minder. Maar er is meer over Regfone, zoals: werkt krachtig tegen breedbladige onkruiden is al na 10 minuten regenvast geen nawerking via de gronde verkrijgbaar in 1-en b'-Hter verpakking kan tot vlak vóór opkomst toegepast worden. Over toepassing en dosering kan uw leverancier u alles vertellen. Raadpleeg vóór gebruik altijd het etiket ICI Holland BV 1Nieuwe Cebeco vierlingdop met 4 spuitmonden. waaronder de aanslui ting voor een Raindrop dop. 2. Beproefde balanceerinrichting zorgt voor een perfekt sproeibeeld. 3- Het z.g. zwiepen van de bomen wordt voorkomen door de nieuwe, unieke sproeiboomophanging. 4. Vrije, mime instap in de cabine door unieke vouwkonstruktie. 5. Extra fijnfilter in de persleiding voorkomt verontreiniging van de spuitdoppen. 6. Standaard r.v.s.-leidingen met grote diameter 0 25 mm) voor minimaal drukverlies. 7. Tankinhoud van 500 tot 1100 liter, werkbreedte 18,21 of 24 meter. 8. Leverbaar met fronttank hy draulische boombediening elek trische afstandsbediening elektroni sche regeling van de vloeistofafgifte. e De Cebeco landbouwspuit is ook leverbaar in getrokken uitvoering met een tankinhoud van 2000 of 3000 liter en een werkbreedte van 18 tot 30 meter. Bovendien spoorvolgend door luseebestu- ring, de enige goede oplossing! 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21 200 UITSTEKENDE 0KKAZIE TRAKT0REN 1 John Deere 2130 Bril. k. 1 John Deere 2130 VCE-Kab. 1 John Deere 2040 VCE-Kab. 2 John Deere 2140 562-Kab. 1 John Deere 2140 SG2 4 x 4 1 John Deere 3130 VCE-kab. Al onze okk. worden verkocht met waaitorg. Klulzendijkstraat 58, 2780 St. Gillis-Waas, (>«2.3/77051.77 alum, en houten driepootladders b.v. 12 sporten 215, incl. Tel. 01103-2569. Disselweg 6, 's-Heer Abtskerke. MACHINEDELEN ZIJN AF6ESCHERMDE All - IS \k

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 26