Israël: Modern land van 4000 jaar oud Als'n zeker inkomen je lief is. zekerheid voor de continuïteit van uw bedrijf. delta Uoyd Agrarische Studiereizen 1986 De agrarische ondernemer kent z'n verantwoordelijkheden. Dagelijks loopt hij vele risico's. Hij weet daarom dat een goed pakket verzekeringen onmisbaar is. De maatschappij die zo'n pakket voor uw bedrijf heeft, is Delta Uoyd Landbouw. Neem onze Bedrijfsschadeverzekering voor Agrarische Bedrijven. Een logische aan vulling op de verzekering van gebouwen en inventaris (waardoor Delta Uoyd overigens een zeer uitgebreide dekking biedt). Deze bedrijfsschadeverzekering van Delta Uoyd dekt verlies van opbrengsten ingeval uw bedrijf geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen door een calamiteit als brand of storm. U kunt dan rekenen op een volledige vergoeding van de gederfde 'brutowinst' en daarmee zijn continuïteit van uw bedrijf en inkomen gewaarborgd. Uw verzekeringsadviseur kent de pluspunten van de Bedrijfsschadeverzekering voor Agrarische Bedrijven van Delta Uoyd Landbouw. Vraag hem ernaar. Wie meer risico's bij Delta Uoyd Landbouw verzekert kan profiteren van een interessante kortingsregeling. Israël vormt het kruispunt van de we reldgeschiedenis, godsdiensten, volke ren en kuituren. Er is veel te zien aan historische plaatsen, religieuze heilig dommen, monumenten, vaak gelegen in adembenemende landschappen. En.... de Agrarische Studiereis naar Israël biedt nog veel méér. Het is bij zonder interessant te zien hoe een land, dat zo 'n 75 jaar geleden nog voornamelijk uit moeras en woestijn- grond bestond, veranderd is in een vruchtbaar, agrarisch land. Een 'won der' dat bereikt werd door een inge nieus irrigatiesysteem, door wetenschappelijk landbouwonder zoek, maar vooral door samenwer king in kibbutzverband van immigranten die na de Onafhanke lijkheid in 1948 terugkeerden naar het Beloofde Land. Maandag 26 mei vertrekt het vliegtuig naar Tel Aviv voor de 11-daagse rond reis per bus door Israël. Twee dagen logeert u in een hotel in Tel Aviv aan de Middellandse Zee; een specialist van het Ministerie van Landbouw houdt een lezing; u maakt een stads- roridrit door het moderne Tel-Aviv en het oude Jaffa; u bezoekt het Diaspo ra museum 'Beth Hatefutsoth'. De derde dag rijdt u noordwaarts langs de kust, door het citrusgebied, vanuit Haifa wordt het bekende Jaf- fafruit naar vele landen verscheept. Onderweg bezoek aan een bloemen- kweker en een citrusverwerkingsfa- briek, waar het fruit op de meest moderne wijze (per komputer) op kwaliteit onderzocht wordt. De vierde dag bezoekt u bezienswaar digheden aan het Meer van Tiberias. 's Middags een boottocht over het meer van Galilea. Uw gastheren zul len u uitgebreid vertellen over het le ven in een kibbutz en door de bezoeken aan kibbutziem krijgt u een goed beeld van de levens- en werkwij ze van de bewoners. Vanuit Kfar Blum bezoek aan 'het Goede Hek', de grensovergang met Libanon; een wandeling door het natuurreservaat Tel Dan naar de bronnen van de Jor- daan; tocht over de hoogvlakte van Golan. De zesde dag reist u via de Jordaan- vallei naar Bethlehem; bezoek aan de Geboortekerk. Via de Negev woestijn naar Beersheva, de moderne hoofd stad van deze streek, waar Abraham eens zijn tenten opsloeg. De achtste dag via Qumram, waar de Dode Zee rollen gevonden zijn, naar de oase van Jericho, de oudste stad ter wereld. Vervolgens gaat u naar Je ruzalem, de heilige stad voor Joden, Het verpakken van bleekselderij op een kibbutz Christenen en Mohammedanen, waar u drie nachten zult verblijven. De tiende dag gaat u naar kibbutz Tzora voor weer een agrarisch be zoek. Het melkvee in Israël stamt af van het Fries Stamboekrundvee! Te rug in Jeruzalem kunt u de laatste in kopen doen en u kunt nog eens op uw gemak de mooiste plekjes bekijken. De elfde dag vertrekt u al vroeg uit Tel-Aviv naar Amsterdam-Schiphol. De Agrarische Studiereis naar Israël, 26 mei - 5 juni, is geheel verzorgd met een kompleet programma. Ook in de kibbutziem logeert u in luxe kamers met air-konditioning, bad of douche, wc; vaak is er een zwembad aanwe zig. Er is voor deze vorm van onder dak gekozen, omdat u zo de bewoners en hun manier van leven het best leert kennen. Van 21 t.m. 30 mei 1986 kunt u deel nemen aan de Agrarische Studiereis naar Lugano in het zuiden van Zwit serland aan het Lago di Lugano. U merkt het al, u komt terecht in het Italiaanse gedeelte van Zwitserland, waar u logeert in het luxe-hotel Con tinental Beauregard. En ook de naam Beauregard wil iets zeggen: vanuit het hotel hebt u een werkelijk schitterend uitzicht op het meer en de bergen. Met het zonnige milde klimaat, dat u in deze periode kunt verwachten, is de reis al voor de helft geslaagd! Woensdag 21 mei vertrekt u van ver scheidene opstapplaatsen in Neder land naar Duitsland, waar u in de buurt van Stuttgart overnacht. De volgendfe dag rijdt u dwars door het schitterende berglandschap van Zwit serland. In de loop van de tweede dag, aan komst in Lugano, een centraal gele gen plaats met een gezellige autovrije binnenstad en een brede boulevard langs het Meer van Lugano. Na eerst de omgeving van Lugano met de bus, te voet en per kabelbaan verkend te hebben, gaat u een 'dagje de grens over, naar de Italiaanse stad Milaan. Uw lires hoeft u nog niet om te wis selen, want ook op andere dagen komt u in Italië terecht. Bijvoorbeeld in Como, een schilderachtige stad aan het Comomeer met een oude kern en intieme pleinen. De tocht naar Como is een belevenis op zichzelf: bergen rij zen van alle kanten omhoog, waar door het meer (Lago di Como) op een Noors fjord lijkt. U gaat naar Luino aan het Lago Maggiore met een druk ke weekmarkt; het nauwe bijna ontoe gankelijke Verzasca-dal brengt u naar kleine bergdorpen. Een tocht over het Lago Maggiore brengt u ijaar de Zwitserse stad Locarna de gezellige stad met palmbomen. Er zijn nog plaatsen voor de reis naar Lugano beschikbaar. Voor uw aan melding of voor nadere informatie kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, me vrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, 085 - 512087 (eventueel 085 - 427784). Nederlandse Volkshogeschool in Frankrijk zoekt vrijwilligsters (21 - 30 jaar) Voor periodes van 3 maanden voor huishoudelijk werk en ontvangst van kursisten. Ervaring met huishoudelijk werk, goede sociale vaardigheid, zelfstan digheid en kennis van frans en engels zijn belangrijk. Méridon is een instelling waar groe pen uit Nederland en uit engelstalige landen komen voor een verblijf van een week of langer. Het kasteel ligt 35 km ten zuidwesten van Parijs in een prachtig natuurge bied, in het dal van Chevreuse. Inlichtingen: mevrouw A.E. Bolle-Pikaar, An- ninksweg 129, 7552 Hengelo, te lefoon 074 - 427543. Landbouw Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle telefoon (038) 53 07 33 20 Vrijdag 11 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20