NIEUW Goltix WG In combinatie met (mono)linuron houdt Racer het gewas het hele groeiseizoen vrij van nagenoeg alle onkruid, ja, óók van kleefkruid! - Brede werking en lange werkingsduur. - Geen rassenbeperking. - Eventuele gewasverkleuring geeft géén opbrengst derving. Racer moet ruim voor de opkomst worden gespoten. Veilig Goltix WG/Oliocin kan veilig worden toege past in èlk ontwikkelingsstadium bij de op komst van gezonde bieten Effektief Goltix WG/Oliocin bestrijdt in een toepas sing op jonge kiemende onkruiden reeds een belangrijk deel van het onkruidbestand. Voordelig Met een toepassing van Goltix WG/Oliocin wordt naast een kontaktwerking op gekiemde onkruiden ook een versterking van de bo demwerking verkregen. Tegen onkruid in consumptie- en fabrieksaardappelen. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en de voorzorgsmaatregelen. Géregistreerd handelsmerk van Stauffer (Europe) S.A. duphar Racer* Denkt u wel voldoende aan de verdraag zaamheid 14 Vrijdag 11 april 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14