Succesvol tuinieren door goede relaties.... M±± nouse beveland bv. Kompositie in wit met gipskruid, geranium, anjertjes en ooievaarsbek. Veel echtscheidingen door ver keerde partners In de praktijk van het tuinieren lo pen veel plantenhuwelijken op de klippen. Na de aanvankelijke zoe te wittebroodsweken ontstaan er problemen omdat de ene partner ten opzichte van de andere gaat domineren, omdat de ene harder groeit dan de ander, omdat de een zich in de nieuwe tuinomgeving wel thuis voelt en de ander niet of omdat de hebberige natuur van de ene de andere doet wegkwijnen. In veel gevallen leiden de geschetste relatieproblemen tot echtschei ding. Een of meer van de onvere nigbare partijen moet het veld ruimen en nieuwe partners worden gezocht. Het oog van de meester Ofschoon het maar weinig plan tenhuwelijken gegeven is een zil veren, laat staan een gouden bruiloft te vieren, kunnen onder het toeziend oog van de meester- koppelaar, die weloverwogen kiest en kombineert, heel harmonische en duurzame relaties opbloeien. Met oog voor eikaars verschij ningsvorm met, begrip voor ieders behoefte en met besef voor het feit dat elk individu de ruimte moet krijgen om zich ten volle ten ont plooien, kunnen we door het sa menbrengen van de geschikte partners interessante samenle vingsvormen verwerkelijken. al dan niet toevallig iets heel bij zonders ontdekken geeft de meeste voldoening. Kijken, kijken en nog eens kijken Het verwerven van kennis omtrent bruikbare partners, het zicht krij gen op mogelijkheden om planten goede en duurzame relaties aan te laten gaan kan maar zeer ten dele uit boekjes en tijdschriften worden verkregen. Je moet het in werke lijkheid zien, de sfeer kunnen proeven van een goed huwelijk en ervaren wanneer relaties wel of geen positieve uitstraling hebben. Dat betekent kijken, kijken en nog eens kijken. Tuinen bezichtigen, bijvoorbeeld de tuinen die door le den van tuinklubs op zogenaam de "open dagen" worden opengesteld, de modeltuinen van tuincentra, van Rob Herwig of van Mien Ruis of gewoon de tui nen van enthousiast tuinierende familieleden en kennissen. Door dat kijken leer je je eigen voorkeuren kennen en kun je be ter gaan bepalen welke richting je in de eigen tuin wilt inslaan. In die keuze zie je geslaagde voorbeelden van plantenkombinaties die je kunt volgen, naar eigen smaak kunt aanpassen en naar eigen in zicht kunt variëren. En je leert van de elders gemaakte fouten. In eigen tuin kunnen die in ieder ge val worden voorkomen. Behalve het leeraspekt bij het kij ken naar planten en tuinen gaat er ook altijd een geweldige inspira tie uit van geslaagde beplantingen. Een inspiratie die in een aantal ge vallen zelfs tot bepaalde trends kan leiden. Denk maar aan de befaamde tuin van het Engelse Sissinghurst waar van de zogenaamde witte tuin de aanzet tot veel witte tuinen op het vasteland is geworden. Of meer re centelijk waar in het verlangen naar natuurlijker tuinen geslaag de toepassingen van siergrassen, bamboes en varens tot een heel an der plantengebruik hebben geïnspireerd. Vrijdag 11 april 1986 13 Succesvol tuinieren bestaat voor een belangrijk deel uit het vermo gen om geslaagde kombinaties van planten te vormen. Het samen brengen van vogels van verschil lende pluimage die met elkaar een duurzame, vruchtbare en mooie relatie onderhouden is de grote uitdaging voor de plantenhuwe- lijksmakelaar, de tuinman of tuin vrouw die een tuin gaat inrichten. Vreedzaam samenlevende groepen planten in een grote verscheidenheid van vormen, kleuren en vormen. Verschillende samenlevings vormen In de tuin kunnen heel verschillen de soorten en typen planten goed samen wonen. Er zijn huwelijken mogelijk tussen individuen binnen een bepaalde kategorie zoals bin nen de kategorie heesters het klas sieke huwelijk tussen de gouden regen en de paarse sering of de vrolijke kombinatie van zonnig gele forsythia met de rode Japan se sierkwee of de rode ribes. Binnen de kategorie vasteplanten zijn er legio kombinaties mogelijk. Denk maar aan salvia met gips kruid, fijnstraal met sidalcea, ko geldistel met grijze artimisia en dergelijke. De samenlevingsvormen beperken zich echter niet tot de kategorieën zelf. Ook tussen individuen van verschillende kategorieën is sa- i mengaan mogelijk. Er zijn heel mooie toepassingen van heesters met vasteplanten, bijvoorbeeld pe- rovskia met siberisch edelweis, tussen vasteplanten en bollen, bij voorbeeld elfenbloempjes met narcisjes, tussen rozen en lavendel en met wat kreativiteit kan deze opsomming zeer uitgebreid wor den. Denk maar aan vrouwen mantel met witte lelies of witte of zacht gele rozen, varens met bam- boeachtigen en grote bladplanten zoals hosta en ligularia. Voor de schaduw noem ik ligularia met de wolfsmelksoort Euphorbia cypa- rissias, japanse anemonen met chelone en sedum telephium, hosta met hortensia en bonsbladi- ge olijfwilg met donkergroene skimmia. In het voorjaar de geel bloeiende kerria met blauwe druifjes, stekel nootjes met bolirisjes, boshyacin- ten met japanse kers, rode elfen bloempjes met gele narcissen, ara bis met vergeetmijnietjes en het kontrast van gele alyssum en blau we aubrietia. In de zomer kleurt Salvia Mai- nacht mooi met de zachtrose Ge ranium Wargrave Pink; Zeeuws knoopje met sidalcea, de grote ge le achillea met de ranke paars- blaauwe monnikskap, Achillea Red Beauty vormt met Veronica Blauriesun een vrolijk moment en een andere mooie kombinatie is die van Gypsophylla Rosenschlei- er met Verbena patagonica. In de herfst doet de Cimicifuga het mooi in kombinatie met de dui zendknoop Reynoutria, zijn de herfstasters te kombineren met he melsleutel en spant Caryopteris de kroon met Fuchsia. Mooie kombinatie van hosta, elfenbloempjes, zilverkaars en astilbe. Passen in de commune Het plezier dat we aan een tuin be leven wordt vooral bepaald door de mate waarin we onszelf in die tuin herkennen. De planten die we in onze tuincommune een plaats geven moeten bij elkaar maar ook bij onszelf passen. Ieders persoon lijkheid moet en kan in zijn of jaar tuin weerspiegeld worden. Als we na enerverende werkdagen rust zoeken in onze tuin dan zullen we een ingetogen plantengezelschap verkiezen met pastelkleuren in harmonieuze overgangen met licht blauw, lila, roze, cremegeel, wit en grijs. Anderen daarentegen stellen prijs op uitbundigheid met vrolijke soms kontrastrijke kleuren. Daar geven hemels blauw, helder rood en zonnig geel de toon aan. Het spelen met pasteltinten is een stuk gemakkelijker dan met felle kleuren. Met de laatste springen kombinatiefouten er sneller en in dringender uit. Maar van gemaak te fouten is het ook in dit verband goed leren. Het smaakvol kombi neren van planten is een kwestie van vallen, opstaan en experimen teren. Niet alleen voorbeelden uit de boekjes navolgen, maar krea- tief de eigen verbeeldingsdrang en -kracht tot uitdrukking brengen en Plantenkombinatie voor droge omstandigheden, Siberische edelweis, siergrassen en lavendel domineren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13