LELYTERRA- EEN ORIGINEEL BEDRIJFSBEGELEIDING DOEN WE NIET ZOMAAR TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR EEN KLASSE APART NEDERLANDS PRODUKT! MET EEN Een groot assortiment Lelyterra eggen is lever baar, variërend in werk- breedten van 1,50 m. tot 8,00 m. Voor elk bedrijf is er dan ook een passende machine! Fa. A.D. Riemens Fa. Van Acker b.v. Van Weele b.v. Zlm -ertje OOGST U SNEL! Lelyterra 300-20 Een goede bedrijfsvoering is bij de varkensfokker en varkensmester van het allergrootste belang. Een taak die heden ten dage bijna onmogelijk is zonder een overzichtelijke administratie en een daarop afgestemde bedrijfsbegeleiding. Bedrijfsbegeleiding doet Cehave daarom niet zomaar tussen de bedrijven door. Op het terrein van administratiesystemen biedt Cehave de volgende programma's: BAS: het eenvoudige Basis Administratie Systeem, voor fokkerij en mesterij. CBK: het zeugen-managementprogramma op een (Centrale) BedrijfsKomputer. De SIVA-administratiesystemen kenmerken zich door objektiviteit en uniformiteit: landelijk worden dezelfde begrippen gehanteerd en de kengetallen op uw bedrijf worden op dezelfde manier berekend als bij uw kollega- varkenshouders. Julianastraat4 4542 BA Hoek Tel.: 01154-1298 Postbus 1 4508 ZG Waterlandkerkje Tel.: 01170-2163 en 3096 Postbus 2 447ÖAA Wolphaartsdijk Tel.: 01198-1278 TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm dik kleur hei de/paars direct leverbaar. Pe- kaar Bestratingsmaterialen b.v. 01131-2069, Yerseke. TE KOOP: Cramer 2-rijige aardappelplanter. Telefoon 01119-1387 AARDAPPELPOOTMA- CHINE 4-rijig, halfautoma- tisch, plant secuur elke pootafstand. Zaaidijk 4, Axel tel. 01155-1663 R1JZADEL, singel, toom, longe, laarzen, cap, hoeven- krabber, borstel. Koopje. Tel. 01155-1663 SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of verkoop. M1JS ONROEREND GOED, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309: VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. Voor: uienzaad, graszaad, matszaad en zaaigranen: AGRARISCH HANDELS BEDRIJF P. CE VA AL. tel. 01180-11954 - 23445. KACHER hogedrukreinigers 170 ato - 900 ltr. servo. H. Bruyn 01100-11042 Fa. v. Ee- leren 01658-2251. TE KOOP: pootmachines met dubbele band - 2 en 4-rijige Hassia GLK 4D - 2 en 4-rijige Gruse VL 16 en 17 - 2-rijige Cramer junior - stortbak Amac BLS met 7 rollen - Cli max CSB 1000K met 7 rollen - Miedema SB 25 met 6 rollen - boxenvullers Miedema BV60 en BV75 - vol. electr. hydr. 3 en 4 en 5 rijige frezen GLB en Rumptstad - 1 aard. bunker inh. 5 t. op wielen met los- band - transportband 6 m. - Nodet en accord pneum. kunstm.str. 12 m - traktor Ford 7700 met 4 WD bj. 1980. Tel. 09-3237734013 SCHRIKDRAAD toebe horen Callager 01100-11042. Fa. v. Eekeren. Wouw. 01658- 2251. VERKOOP VAN diergenees middelen P.C. Louws, Duin weg 35, Zoutelande, tel: 01186-1569. MENGMESTPOMPEN Mestsilo s. Voor meer infor matie Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658-2251 of 01676-2555. Voor: POOTAARDA P PE LEN Bintje, Eersteling, Doré, k.Blauwe, Pipo, Lekkerlander, Meerlander, Irene. AGRA RISCH HANDELSBEDRIJF P. CEVAAL. tel. 01180-11954 - 23445. TE KOOP: Gebr. transpor teurs, leesbanden, sorteerders, graansilo ventilatoren, V.V.S.- banden. P. de Korne 's- Gravenpolder tel. 01103-2349/ 1558 Voor slechts enkele guldens ie dere week over de vloer bij ak kerbouwers. veehouders, tuin ders, fruitkwekers, toeleve ringsbedrijven en landbouw- mechanisatiebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag in voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ7—, elke woord meer 70 cent, of voor een maxi-ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ14,—, elk woord meer ƒ1,40 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Uitgeverij Vink b.v., Axel en wij plaatsen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdagmorgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zen den aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. 20 Vrijdag 21 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20