ammuKü! HACK B.V. Birlane, Allivin en Ramrod beschermen uw uiengewas LANDBOUWGROND landbouwers en tuinders kiezen de zekerheid van Shell stamslabonen voor zaadteelt GEVRAAGD STEENGOED B.V. MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE HULP BIJ HAGELSCHADE VOOR WALCHEREN W.A. Een onbeschermde aftakas komt op de boerderij niet van pas WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS Droge kippemest Drijfmest Tweedehands betonnen- palen Stelton TELERS GEVRAAGD VOOR: Inl. L. Hoek, Ouddorp voor bemiddeling bij aan- en verkoop. Aanbiedingen: Trekkers kunnen achteroverslaan voorkom zo'n ongeluk voortaan Voor alle inlichtingen: Telefoon 01187-1387. in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer mestbanktarief en silo's Tel. 01670-63572-65350 Telefoon 01878-1780 NIET- ■^rïTTTM Raadhuisstraat 15a, 4698 AJ Oud Vossemeer Telefoon 01667-2788 of 078-121812. Aan landbouwers op Walcheren die over wegen om hun te velde staande gewassen het komende seizoen tegen het risico van hagelschade te verzekeren, bieden wij: een zuiver onderlinge verzekering, met een prima herdekking (lid. Hafimij). Francise regeling bij schade. Vlotte schadeafwikke ling (o.a. ook in het schadejaar 1985). Rui me keuze in de door u gewenste te verze keren bedragen. De laagst mogelijke pre mies. Beperkte stormverzekering mogelijk. landbouwwerktuigen traktoren grondverzetmachines MACHINEDELEN ZIJN Regelmatig wordt geconstateerd dat in waterlo pen, welke dienen tot geregelde door- en afvoer van het polderwater, is gespoten met alle gewas- sendodende middelen. Met nadruk wordt er op gewezen dat het inge volge de Verordening waterkering en waterbe heersing Zeeland verboden is om met genoemde middelen te spuiten binnen een afstand van 0.30 meter uit de insteek van waterlopen. Gezien dit verbod en gelet op het feit dat het herstellen van verzakkingen der taluds jaarlijks aanzienlijke uitgaven vergt voor het waterschap, wordt een ieder dringend verzocht bedoelde bespuitingen voortaan achterwege te laten. Oostburg, 18 maart 1986. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Het Vrije van Sluis, Th.R Cambier, Dijkgraaf. J. de Doelder, Griffier. heesters roosendaal bv spoorstraat 79 4702 VW roosendaal telefoon 01650-36652 AF6ESCHERMDE Vrijdag 21 maart 1986 All -156 Maïszaaimachines: 2 Monosem 4 rijige 4 kunstmestbakken 1 Vicon 4 rijer 1 Nodett 4 rijer Bietenzaaimachines: 2 Tank 6 rijige 1 Tank 12 rijer 1 Stanhay 6 rijer Drijfmesttanks: 1 Veenhuis 4200 Itr. Pop. gerev. 1 Welgro 4500 Itr. gerev. 1 Veenhuis 12000 Itr. Super uitv., 3 assig onderstel, 3 jaar oud Silagewagens: 2 Fortschritt wagens, tevens mest- verspreider op tandem Trelleborg 8 ton Kipkar: 1 Miedema kipkar 12 ton, tandem met silage opbouw Diverse gebruikte Atlas kranen. Vertegenwoordiger: J. Bastiaansen, tel. 01608-33762 J. Mies, tel. 01654-1353 Uievlieg en stengelaaltjes zijn gevreesde plagen. Tegen de uievlieg alleen is Birlane een doeltreffend middel. De zeer langdurige en bed rijf szekere werking staan garant voor een effectieve bestrijding en dus voor een prima oogst. Indien ook stengelaaltjes worden venvacht is Allivin het aangewezen middel. Allivin bevat de werkzame stoffen van Birlane en Vydate. Allivin heeft een langdurige werking, zowel door de contactwerking in de bodem als via opname door de plant. Toe te passen als rijenbehandeling in één arbeidsgang met het zaaien. Onkruiden in uien kunnen worden voor komen met Ramrod*. Ramrod dient te worden gespoten met grove druppel en lage druk, vanaf het zaaien tot uiterlijk 3 dagen voor de opkomst. Maar ook daarna, als de uien zo'n 6 cm hoog zijn en 2 echte pijpjes hebben, kan Ramrod veilig en doel treffend worden toegepast. Een goede gewasbescher ming biedt een hogere opbrengst en betere kwaliteit. Dat is zeker. Daarom is het beter voor zekerheid kiezen. Ramrod is het gedeponeerde handelsmerk van Monsanto.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16