Gevaarlijk!!! Het komplete pakket graanherbiciden van Agriben biedt ook de oplossing voor: EEtl VEILIGE Eli BREDE BESTRUDItlG VAM PROBLEEMOMHRUIDEM metVerigaL Staalbouw WEMOLIN GROPATAX De specialist voor het bouwen van: Te koop: 20 HA GOEDE ZAVELGROND op Tholen Inlichtingen: S 01100-21010 J. Vroegop, privé 01682-2373 NIET- AF6ESCHERMDE MACHINEDELEN »T'ZIJN AföRIBEII, dynamisch en deskundig in akker- en tuinbouw Agriben staat midden in de wereld van akker- en tuinbouw. Agriben leeft mee, denkt mee, werkt mee. In de vorm van advies, begeleiding en ontwikkeling van nieuwe, effektieve gewasbeschermingsprodukten. VERIGAL is er een voorbeeld van. agribenvoor een gezonde groei Zeker als u grote problemen verwacht met kleefkruid, ereprijs, paarse dovenetel of akkerviooltje is VERIGAL een uiterst geschikt middel voor u. Oók de al wat grotere breedbladige onkruiden worden met VERIGAL afdoende bestreden. Een belangrijk voordeel van VERIGAL is zijn veiligheid Met VERIGAL krijgt u geen last van dampwerking. U hoeft dus niet bang te zijn voor schade aan buurtgewassen nadat u VERIGAL heeft gespoten. Uiteraard moet u tijdens het spuiten weï op de windrichting letten. Ook voor uw graangewas is VERIGAL zacht. VERIGAL bevat bifenox en mecroprop, maar geen kleurstof! Voldoende redenen dus om dit voorjaar óók VERIGAL te gebruiken tegen uw breedbladige onkruiden. Dosering: rogge 3 l/ha overige granen: 4 l/ha Toepassingstijdstip: zo vroeg mogelijk vanaf 3-4 bladstadium tot einde uitstoeling van de graanplanten. VERIGAL is mengbaar met CCC en de meest gangbare fungiciden en insekticiden in poeder en flowable vorm. TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15,4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L. Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 *11 - 1S6 AGRIBEN NEDERLAND B.V. Postbus209, 4870 AE Etten-Leur. Tel. (01680) 28920. Vrijdag 14 maart 1986 32

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 32