I Tabel 3. Varkens Tabel 4 Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8. Veevoeders Internationale Tarweraad verlaagt raming van Russische tarwe-oogst Chinese boer mag met graan vrije markt op Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 3/3 tot 10/3 Gesl. gew., 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew., 101/120 kg. na 1 etm. vasten 3,78 tot 3,80 3,08 tot 3,10 0- -12 -10 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg. Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova Vagrocon Vako Vos Zuidgroep 3,87 3,84 3,75 3,90 3,90 3,80 3,92 3,90 n.t.b. 3,74 3,65 3,80 3,80 3,70 3,82 3,80 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 6/3 wo: 12/3 do: 6/3 wo: 12/3 2,70-2,80 2,60-2,70 2,60-2,70 2,50-2,60 1 Biggenprijs (incl. BTW) (opgave van het LEI) 23 kg. Af fokker! Week van 3/3 tot 9/3 106,75 2,35 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Week van 10/3 tot 16/3 111,95 2,35 Schemaprijs voor Z.-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg 112,75 2,50 T: 2,25 A: 2,60 Rubriek Slachtpluimvee Basiscoritractprijs in de week van 10/3 tot 15/3 voor kuikens tot 1.400 2,08 (incl. BTW en met toeslagen-opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 3/3 tot 7/3 Prijzen slachtkuikenintegraties lichte kippen 1,00- 1,05 half- tot middelzware kippen 1,22-1,27 wagonkippen 1,27-1,32 moederdieren 1,75-1,85 gele kuikens 2,27-2,32 witte kuikens 2,28-2,33 tamme konijnen Barneveld (2,5 tot 3,5 kg) 4,60- Barneveld (3,5 kg en meer) 3,00 Enki (2,5 tot 3,5 kg) 4,50 Enki (3,5 kg en meer) 4,50 1 kg. Week 3/3 tot 7/3 (opgave LEI) Slachtkuikens, netto 1.601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,18 Eendagskuikens per stuk franco mester (incl. BTW) 0,53 Eieren Markt Barneveld (do 6/3) Prijzen incl. BTW -48-54 g 10,25-11,50 per 100 stuks 2,14-2,13 per kg 57-61 g 12,75-13,80 per 100 stuks 2,24-2,26 per kg 64-67 g 14,10-14,25 per 100 stuks 2,20-2,13 per kg Eieren Gewicht in grammen Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 3/3- 7/3 EIVEBA (1) wit bruin id d.d. id EVADAG (1) wit bruin ROVECO (2) wit bruin VEN (3) wit bruin 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 7,45 7,53 8,75 8,85 10,2010,31 10,7011,07 12,2012,42 13,0013,33 15,2515,64 7,65 7,73 9,05 9,15 10,15 10,26 12,05 12,17 13,20 13,34 13,60 14,25 16,00 16,65 8,80 9,00 9,70 10,10 10,55 12,00 11,95 13,00 12,90 13,15 6,05 6,05 8,40 8,40 9,55 9,55 10,65 11,40 12,70 13,79 13,00 14,25 13,70 15,20 6,00 6,00 8,35 8,35 9,50 9,50 10,60 11,35 12,65 13,65 12,95 14,20 13,65 15,15 (1). Exclusief veilingkosten (l.d. lichter dooier en d.d. donkere dooier is 2 ct./kg.) (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van f 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere-dooiertoeslag. (3) Inclusief f 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Dronten (D), Emmeloord (E), Goes (G), Leeuwarden (L), Zeewolde (Z), Middenmeer (M). Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen (D) 7,50-9,50; (E) 7,50-9,50; (G) 6,00-9,00; (L) 9,00-13,50; (Z) 7,50-9,50; (M) 7,50-9,75 (L) 20,00-22,50 Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer Irene 35 mm opw. 06,00-06,50 15,00-15,50 05,25- 6,00 14,00-16,00 Voeraardappelen 3,50-4,75 (E) 2,75-3,25; (G) 3-3,5; (M) 3-3,5 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 3/3 tot 7/3 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet open posities 35-50 mm november april mei 50 mm opw. november april mei '85-'86 7,90-19,8( 18,80-29,C 19,50 '85-'86 -19,00 0 16,10-28,00 17,00 '85-'86 8,00-19,00 23,10 18,70-28,90 19,40 '85-'86 21-38 552 814 690 '85-86 209-36 64 3416 769 3257 I Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Dronten Emmeloord Goes Zeewolde Klasse 2 NL 0 mm opw. Klasse 2 NL 35 mm opw. uien uien 1,00- 8,00 1,00- 8,00 5,00- 9,00 6,00- 9,00 Alle prijzen in deze tabel zijn excl. BTW. Rubriek Datum Goes Telersprijzen Hooi (excl. BTW op 1e snede 2e snede dijkhooi luzernehooi veldbeemd roodzwenk rietzwenk Eng. raaigras Ital. raaigras auto gel.) 335-360 270-295 250-275 400-425 250-280 160-210 160-230 Stro (excl. BTW) tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen Goes 200-220 205-215 185-200 185-210 175-200 Week 3/3 tot 8/3 Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned. Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (A- en B-kwaliteit) tot 400 tot 440 435 tot 470 Hooi (gedorst-veldbeemd) tot tot tot Hooi (gedorst-overig) 280 tot 310 tot 300 Midden- meer Emmel- oord 240-250 tot 200 Z.-Ned. Maïs 24% d.s. kuil Perspulp 20% d.s. Bierbostel 265- 275- 100 105 tot M./W.- Ned. 275 275 105 100 N./O.- Ned. 275-285 280-290 tot 110 tot 110 Krachtvoer. Week 3/3 tot 7/3 (Bron LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) maalmaïs 57,00 maalgerst 51,80 voertarwe 52,10 tapioca/maniokpellets 37,80 maïsgl. voermeelpellets 40,20 Bietenpulppellets 36,60 citruspulppellets 35,60 kokosschilfers/pellets 37,00 sojaschrootpellets 52,50 Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW) standaardbrok A 44,20 zeugebrok 51,50 mestvarkenbrok 53,90 voll.leg.-/batterijmeel 62,00 voll. slachtkuikenkorrel 72,20 slachtkuikenvoer 74,30 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) Wel denken de exporteurs van var kensvlees dat een wat latere bevoor rading, volgende week kan leiden tot een geringere vraag. Het beeld op de varkensmarkt is deze week zodanig dat de varkens opnieuw goedkoper werden. Het aantal varkensslachtin gen in de EG zal dit jaar - naar schatting - 3% hoger liggen dan vo rig jaar. In Frankrijk zou de stijging 1% zijn, in Denemarken 5%. De stijgingspercentages van de overige landen liggen daar tussenin. Voor Nederland, het Verenigd Ko ninkrijk en Ierland zou het gemid delde van 3% gelden. Veemarkt 's-Hertogenbosch Op de markt te 's-Hertogënbosch van 6 maart werden 174 stuks paar den aangevoerd. De prijzen waren als volgt (per stuk): Luxe paarden van ƒ1.465,tot ƒ2.515,s Voljarigen van ƒ1.365, tot ƒ2.165,2-jarigen luxe (mer ries) van ƒ1.165,tot ƒ1.965, 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.065,tot ƒ1.965,1-jarigen luxe (merries) van ƒ515,tot ƒ1.265,1-jarigen luxe (hengsten) Vrijdag 14 maart 1986 van ƒ465,tot ƒ1.265,veulens (merries) van ƒ365,tot ƒ965, veulens (hengsten) van ƒ315,tot ƒ965,hitten van ƒ515,tot ƒ1.465,Shetland pony's (merries) van ƒ175,tot ƒ425,Shetland pony's (ruins) van ƒ175,tot ƒ375,jonge slachtpaarden van ƒ3,95 tot ƒ5,45 per kg.gesl.gew.: oude slachtpaarden van ƒ3,95 tot ƒ5,55 per kg.gesl.gew. De handel verliep matig, prijzen gelijk. Veevoeders De Noord-Amerikaanse maismarkt is rustig gestemd. Bij tapioka is er een prijswinst, als het gaat om direk- te levering en een prijsverlies voor le vering op termijn. Soja voor direkte levering is krap. Maisglutenvoer- meel is zeer vast en citrus- en bieten- pulp zijn prijshoudend. De vereni ging van stroleveranciers Noord- Nederland in Appingedam gaan hun aktiviteiten inbrengen bij A'ceco te Groningen. Het stroverkoopbureau "De Combinatie" in Zuidlaren zal haar aktiviteiten in verband hierme de beëindigen. Graantelers in het Aceco-gebied kunnen hun stro nu in poolverband afzetten. De Internationale Tarweraad (IWC) heeft zijn raming van de Russische graanoogst in 1985 met 1 miljoen ton verlaagd tot 191 miljoen ton, hoewel het cijfer nog steeds ruimschoots bo ven de 170 miljoen ton ligt. In zijn laatste marktrapport stelt de IWC dat dit in hoofdzaak het gevolg is van een lagere raming voor tarwe tot 85 mil joen ton. In 1984 bedroeg de tarwe- produktie 75 miljoen ton. Verwacht wordt echter dat de totale graariinvoer met 20 miljoen ton zal dalen t.o.v. 1984/85 tot 37 miljoen ton, te weten 19 miljoen ton tarwe, 17 miljoen ton voedergraan en 1 mil joen ton andere granen, voornamelijk rijst. De lagere raming van de Russische oogst, alsmede een vermindering van de geraamde omvang van de Indiase graanoogst heeft ertoe geleid dat de IWC de wereldtarweproduktie 1985 moest verlagen tot 510 miljoen ton. Chinese boeren kunnen dit jaar meer graan op de vrije markt verkopen. De overheid heeft het kwotum verlaagd van het graan dat tegen een vaste prijs aan de staat moet worden verkocht. De maatregel is onderdeel van het Chinese landbouwprogramma voor 1986 dat onlangs werd gelanceerd. Doel van de verlaging van het staats- kwotum is om de produktie van graan te verhogen door de boeren meer aan het graan te laten verdienen. De prij zen op de vrije markt zijn hoger dan de kontraktueel vastgelegde staatsprijzen. Nadat China in 1984 een rekord graanoogst had, kelderde de opbrengst het afgelopen jaar met 22 miljoen ton. China wil in 1990 jaarlijks 450 miljoen ton graan pro duceren. De oorzaak van de lagere graanop brengst wordt gezocht in de land bouwhervormingen die vorig jaar werden doorgevoerd. Door de libera lisering van de markt in een aantal (andere) gewassen gingen veel Chinese boeren over op winstgevender pro- dukten. Door de graanverkoop dit jaar te liberaliseren hoopt de Chine se regering dat de boeren weer over gaan op graan. (NRC 24.2.86) Aardappelen in de Gemeenschap Maandag noteerde Rotterdam voor alle maten Bintjes onveranderd tot iets lager dan voorgaande week. De prijsdalingen hadden voornamelijk betrekking van een verlaging van de laagste prijzen van de noteringen, waarbij voor de 35/55 de daling het grootst was, namelijk ƒ1,50. Voor de overige maten was dat door gaans rond 50 cent. De verlaging is niet groot, maar groot genoeg in de huidige situatie, nu de opbrengsten de kostprijs bij lange na niet dekken. Van Nederlandse zijde is nogal wat onbehagen over de burokratische re geling van de EG-invoer uit het nieu we partnerland Spanje. De voorzitter van het Produktschap Aardappelen pleitte voor een betere kommunikatie tussen bedrijfsleven en overheid. Het gaat om een kwantum van 80.000 ton vroege aardappelen. De Belgische markt is uitermate flauw gestemd. Dat geldt overigens ook voor de an dere partnerlanden in de EG, dit al les ondanks vorst en transportmoeilijkheden in enkele regio's. De klachten over de kwaliteit nemen toe. Frankrijk meldde een eksport van goed 6400 ton in de week tot 2 maart, waarvan ruim 5400 ton naar Italië ging. Naar België gingen ruim 1900 ton voeraardappelen. De import van pro- meirs blijft gestaag doorlopen. De Nederlandse eksport bedroeg in de week tot 1 maart 25.000 ton, niet in begrepen de afzet naar België. Het betekent dat de uitvoer van oogst 1985 tot 1 maart 504.000 ton heeft be dragen vergeleken met 686.500 ton in de overeenkomstige periode van vo rig jaar. Aardappelen en uien Op de aardappelmarkt is de situatie weinig gewijzigd. Duitsland vraagt iets meer aardappelen. Verder is er hoop op méér export naar Engeland, al zal voor een eventuele levering de konkurrentie met Frankrijk een rol gaan spelen. In februari werd 109.000 ton aardappelen geëxpor teerd. Daarmee kwam het totale ex portcijfers - oogst 1985 - op 504.000 ton, tegen 686.500 ton van oogst 1984. Het Produktschap voor Aar dappelen is verbaasd dat er een nieu we importregeling voor vroege aar dappels tot stand is gekomen in Brussel, zonder overleg met het be drijfsleven. De uienmarkt blijft tob ben met lage prijzen. De kwalitatief betere partijen doen soms iets meer, maar van een algehele prijsverbete ring is geen sprake. Nog steeds ko men er Duitse en Hongaarse uien binnen. In februari jl. brachten uien op de beurs gemiddeld 6 cent per kg op, tegen 8 cent vorig jaar en 57 cent in 1984. Op 1 februari jl. was de voorraad uien in de Verenigde Sta ten 30% groter dan op 1 februari 1985. In de Westelijke Staten - waar ruim 70% van de bewaaruien liggen - kampt men met kwaliteitsproble men. De export van Amerikaanse ui en is tot nog toe klein geweest, hoe wel er kort geleden nog 100 contai ners naar Japan gingen. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt staan de prijzen onder druk, vanwege de koers van het Engelse Pond en de geringe ani mo van de zijde van de verwerkers. De kopers van tarwe en gerst stellen zich terughoudend op. Op de zaden- markt is het beeld vrijwel onveran derd. Op de peulvruchtenmarkt wa ren de prijsveranderingen klein. Suiker De suikermarkt geeft de laatste we ken een beter beeld te zien, mede door de konstruktieve maart liqui datie en de koopinteresse uit India, Pakistan en Bangladesj. Marktdes- kundigen zijn in lange tijd niet zo optimistisch geweest en zien de markt opbloeien. 31

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 31