BOERDERIJEN duphar Robot Imposa spuitpoeder HACK B.V. Nickerson-Zwaan STAMSLAB0NEN TE KOOP OF TE HUUR: Tetraploïde Italiaans raaigras voor groenbemesting grote selectiviteit dus veilig voor het gewas. uitstekende bestrijding van gras achtige en de meeste breedbladige onkruiden. WITTE EN BLAUWE BELGISCHE STIEREN FA. JAC. J00SSEN ZN. grootte van 100-400 ha. in NOORD-OOST FRANKRIJK Voor inlichtingen: Telefoon: 01650-35247 óim n u >Ai r n >r öoofe LUYCKS ISOLEERT A. LUYCKS vlotte grondbedekking intensieve beworteling hoge verse massa geen zaadvorming en geen opslag snelle najaarsgroei vrij van kweek en duist Zaaitijd maart/april (onderdekvrucht) Zaaizaad hoeveelheid 30-40 kg/ha. cebeco iwmrm&x1 NIEUWENHUIJSE-KRUININGEN 0*1 130-2503- 1493 Tel. 01670-63572-65350 Uien H.H. LANDBOUWERS heeft u interesse voor de teelt van oogst 1986, bel dan 01134-2024 of 1718 1e Oostdijkweg 1, 4415 AC Oostdijk Siersmeedwerk van eenzaam hoge kwaliteit N»iAM Kcrk|*-üi 11 ;i i 44£t A<: s» imn- l< «-foonoiio.' wei uw bewaarplaatsen, evt. met levering van isolatie. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het fabriceren en plaatsen van geïsoleerde LUCHT IN- EN UITLAATLUIKEN Vraag vrijblijvende offerte Timmerbedrijf Ruysdaelstraat 77, Clinge, 01140-15522 e TETILA Afdelirtg Zaaizaad en Pootgoed Voor een betrouwbare onkruidbestrljding in witlof kerb* Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en de voorzorgsmaatregelen. Kerb is een produkt van Rohm and Haas Company. Philadelphia U.S.A. Doorlopend te koop: voor de mesterij met schetsen 3-12 mnd. Handel in vee Droge kippemest met garantie en analyse te leveren op afroep. Kippe- en varkensdrijfmest gespreid, afzet via mestbankregeling. 2e hands betonnen keerwanden, rijplaten 2x2 m2. Tegels 30 x 30 x 8 cm en ventilatoren. Vroege hybride. Rocco F1 geeft zeer vroeg een hoge opbrengst van prachtige ronde uien met een dunne hals. Hoog produktieve vroege hybride voor direkte afzet of korte bewaring. Rijnsburger De vroege bewaarui. Vroegheid, hoge produktie en huidvastheid geven Robot automatisch een lange bewaargarantie. Nickerson-Zwaan zaden verkrijgbaar in Nederland bij: Gebr. Broersen b.v., Postbus 4,1747 ZG Tuitjenhorn. Telefoon 02269-1644. In België bij: Nickerson-Zwaan, Berlaarbaan 83, St. Kateli|ne-Waver. Telefoon (015) 209765. Rijnsburger De beste bewaarselektie. Sterk in de lange bewaring met een zeer laag percen tage kale uien. DUPHAR NEDERLAND B.V. POSTBUS 7133. 1007 JC AMSTERDAM. TEL. 020-440911 28 Vrijdag 14 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 28