Bayer VOOR DIT VOORJAAR APEX HAVILA GOLF APEX - HAVILA - GOLF De keuze is aan u GoltixWG Het vroegrijpende topras Het betrouwbare ras voor Nieuw in rassenlijst van Cebeco-Handelsraad. alle grondsoorten. Nog 1986. In opbrengst de Heeft een uitstekende steeds de meest geteelde absolute top van de meeldauwresistentie en voergerst! Nederlandse rassenlijst! produceert een mooie Voor 1986 is beperkt zaai- grove korrel. zaad beschikbaar CEBECO-HANDELSRAAD Afd. Zaaizaad en Pootgoed Tel. 010-544911 ZOMER GERST RASSEN Q Denkt u wel voldoende aan de verdraag zaamheid Veilig Goltix WG belemmert op geen enkele grondsoort, ook niet op de lichtste, een normale ontwikkeling van de bieten. Ook overlappingen bij het spuiten wor den door het gewas zonder groeistoor nissen verdragen Breed werkend Goltix WG werkt als bodemherbicide op een grool skala van onkruiden. Vele soorten worden direkt gedood (kamille), andere in de loop van enkele weken noo nom fsb rtï JfiRid Langdurig werkend Goltix WG bestrijdt als bodemherbicide ook late kiemcrs of verzwakt ze zoda nig dat na-opkomstbespuitingen met meer succes kunnen worden uitgevoerd. 14 vrijdag 14 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14