Curater-Granulaat, voor bieten het bodeminsek- ticide bij uitstek Curaler-Granulaat beschermt het gewas door kontakt en vraatwerking effektief tijdens de meest kritieke peri ode van kieming, opkomst en beginontwikkeling. Dit tegen de meeste schadelijk optredende insekten zoals bietekevertje, springstaarten en ritnaalden. De systemische werking van het middel komt ook tot uiting vanwege het effekt tegen de later bovengronds aangrijpende insekten zoals vroege akkertrips, biete- vlieg en eerstkomende bladluizen. Curater-bieten, gezonde bieten De spreekwoordelijke veiligheid van Curater-Granulaat voor het jonge bietengewas (kan zondermeer in de zaairij worden toegepast) en de grotere weerstand hier van omdat de plantjes niet aangevreten zijn door bijv. het bietekevertje maakt, dat het gewas minder stressge- voelig is en ook minder gevoelig voor toepassing van bladherbiciden. Curater-Granulaat met alle typen granu laatstrooiers toepasbaar De bijzonder gelijkmatige korrelgrootte van het granu laat zorgt bij een juiste afstelling van de granu laatstrooier voor een zeer goede verdeling in de rij. Bayer

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24