Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8 Veevoeders Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 24/2 tot 3/3 Gesl. gew., 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew., 101/120 kg. na 1 etm. vasten 3,90 tot 3,92 3,18 tot 3,20 0- -10 - 9 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg. Cavee/Coveco Druvar Encebe Vagrocon Vako Vos Zuidgroep 3,97 3,94 3,85 4,00 3,90 4,02 4,00 n.t.b. 3,84 3,75 3,90 3,80 n.t.b. 3,90 -10 -10 -10 -10 -10 Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 27/2 wo: 5/3 do: 27/2 wo: 5/3 2,65-2,75 2,65-2,75 2,55-2,65 2,55-2,65 Biggenprijs (incl. BTW) (opgave van het LEI) 23 kg. Af fokker! Week van 24/2 tot 2/3 108,25 2,35 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Week van 3/3 tot 9/3 16,55 2,35 Schemaprijs voor Z.-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg 118,10 2,50 T: 2,25/2,70 A: 2,75/2,75 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 3/3 tot 8/3 voor kuikens tot 1.400 2,08 (incl. BTW en met toeslagen-opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 24/2 tot 28/2 lichte kippen 0,97- 1,02 half- tot middelzware kippen 1,17-1,22 wagonkippen 1,22-1,27 moederdieren 1,85-1,95 gele kuikens 2,38-2,43 witte kuikens 2,39-2,41 tamme konijnen Barneveld 19/1 (2,5 tot 3,5 kg) 4,60- Barneveld 19/1 (3,5 kg en meer) 3,00 Enki 26/1 (2,5 tot 3,5 kg) 4,50 Enki 26/1 (3,5 kg en meer) 4,50 1 kg. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 24/2 tot 28/2 (opgave LEI) Slachtkuikens, netto 1.601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,18 Eendagskuikens per stuk franco mester (incl. BTW) 0,53 Eieren Markt Barneveld (do 27/2) Prijzen incl. BTW 48-54 g 10,40-11,40 per 100 stuks 2,17-2,11 per kg 57-61 g 12,50-13,40 per 100 stuks 2,19-2,20 per kg 64-67 g 14,00-14,00 per 100 stuks 2,19-2,09 per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 24/2-28/2 EIVEBA (1) wit bruin id d.d. id 7,50 7,58 8,80 8,9C 10,1010,21 11.0011.12 11,7511,97 12,2512,38 13,8514,24 7,50 7,58 9,15 9,25 10,05 10,16 11,15 11,27 12,55 12,69 13,00 13,25 13,85 14,15 EVADAG (1) wit bruin 8,80 10,10 11,27 11,55 12,30 9,15 10,10 11,50 12,45 12,75 ROVECO (2) wit bruin 6,30 8,70 9,85 10,70 11,95 12,20 13,10 6,30 8,70 9,85 11,20 12,70 13,20 14,10 VEN (3) wit bruin 6,20 8,65 9,80 10,65 11,95 12,25 13,05 6,20 8,65 9,80 11,15 12,70 13,25 14,05 (1) Exclusief veilingkosten (l.d. lichter dooier en d.d. donkere dooier is 2 ct./kg.) (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van f 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere-dooiertoeslag. (3) Inclusief f 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Dronten (D), Emmeloord (E), Goes (G), Leeuwarden (L), Zeewolde (Z), Middenmeer (M). Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen M 7,25-9,50 G. 6.00-9.00 D (26/2) 7,25-9,25; E 7-9,5; L 8,5-13; Z 7,5-9,5. Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer Irene 35 mm opw. 06,00-06,50 15,00-16,00 05,00- 6,00 14,50-16,00 20,00-12,50 Voeraardappelen 2,50-4,00 E 3,-; G 3-4,50; L 3-3,50; M 3-3,50 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 24/2 tot 28/2 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet open posities 35-50 mm november april mei 50 mm opw. november april mei 23,20 16,30 17,60 6,80 23,10 16,00 17,00 23.10 16,10 17,00 15 55 155 210 64 3757 2862 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Dronten Emmeloord Goes Zeewolde Klasse 2 NL 0 mm opw. Klasse 2 NL 35 mm opw. uien uien 6,00- 8,00 tot 10,00 5,00-9,00 - Alle prijzen in deze tabel zijn excl. BTW. Rubriek Datum Week 24/2 tot 1/3 Goes Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned. Telersprijzen Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (excl. BTW op auto gel.) 1e snede 335-360 2e snede 270-295 dijkhooi 245-275 luzernehooi 400-425 veldbeemd 250-300 roodzwenk 160-210 rietzwenk Eng. raaigras 160-230 Ital. raaigras Hooi (A- en B-kwaliteit) tot 410 tot 440 435 tot 470 I Hooi (gedorst-veldbeemd) tot tot tot Hooi (gedorst-overig) tot tot 300 tot Stro (excl. BTW) Goes Midden- Emmel- meer oord Z.-Ned. M./W.- Ned. N./O.- Ned. tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen 200-220 205-215 185-200 185-210 175-210 240-250 tot 200 Maïs 24% d.s. kuil Perspulp 20% d.s. Bierbostel 265- 275- 100 93 100 275 285 105 100 275-285 280-290 tot 115 tot 110 Krachtvoer. Week 24/2 tot 28/2 (Bron LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW) maalmaïs 57,50 maalgerst 51,80 voertarwe 52,40 tapioca/maniokpellets 36.70 maïsgl. voermeelpellets 38,90 Bietenpulppellets 36,10 citruspulppellets 33,80 kokosschilfers/pellets 37,40 sojaschrootpellets 52,40 standaardbrok A 44,40 zeugebrok 51,60 mestvarkenbrok 54,00 voll.leg.-/batterijmeel 62,00 voll. slachtkuikenkorrel 72,40 slachtkuikenvoer 74,31 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) Veemarkt 's Hertogenbosch Op de markt van 's Hertogenbosch werden op 27 februari 143 stuks paar den aangevoerd. De prijzen waren als volgt (per stuk): Luxe paarden van ƒ1.465,— tot ƒ2.515,Voljarigen van 1.365, tot ƒ2.165,2-jarigen luxe (merries) van ƒ1.165,tot ƒ1.965,2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.065,tot 1.965,1-jarigen luxe (merries) van ƒ515,tot ƒ1.265,1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ465,tot ƒ1.265,Veulens (merries) van 365,tot ƒ965, Veulens (hengsten) van ƒ315,tot ƒ965, Hitten van ƒ515,tot ƒ1.465, Shetland pony's (merries) van ƒ175, tot ƒ425,Shetland pony's (ruins) van ƒ175,tot ƒ375,Jonge slachtpaarden van ƒ3,95 tot ƒ5,45 kg. gesl. gew.; Oude slachtpaarden van ƒ3,95 tot ƒ5,55 kg. gesl. gew. Biggenprijzen In de week van 10-3-1986 tot 17-3-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 4 november 1985 met ƒ2,50 te wor den verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,95. Belgen kopen bij ons slachtkonijnen De laatste tijd kopen de Belgen veel slachtkonijnen in Nederland, die dan levend de grens overgaan. Meer daar van verderop. Runderen Op de veemarkten werden minder runderen aangevoerd. Bij het slacht vee leidde dat tot een lichte prijsver betering, ondanks het feit dat de afzet van vlees geen hogere prijs rechtvaar digde. Bij het gebruiksvee bleek het kleinere aanbod toch nog te groot te zijn voor de vraag, hetgeen hier en daar een wat lagere prijs tot gevolg had. De melkveestapel in de EG is vo rig jaar met 5% ingekrompen t.o.v. 1984. De grootste daling vond plaats in Nederland met ruim 8%, gevolgd door Frankrijk met ruim 7!/2% en Denemarken met 6/2Op ruim 4% zaten Duitsland en Engeland. Ita lië, België en Luxemburg zaten op ruim 2%. Naar schatting zal de melk veestapel dit seizoen nog met 0,7% verder teruglopen. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt heerst een stabiel prijsbeeld. De schapen en lammeren zijn eigenlijk te duur, gelet op de af- zetprijzen op - met name de Franse - markt. Op de kalvermarkt zijn de prijzen van nuchtere Oonge) kalveren na de sterke prijsdaling van de laat ste twee weken - weinig veranderd. Het aanbod van kalveren komt gelei delijk op gang, naar een niveau dat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. De afzet van kalfsvlees wordt bemoeilijkt door het grote aanbod van varkensvlees en de onrustige va lutamarkt. Grensveterinairen - die geen overuren willen maken - kunnen de afzet naar Italië nog eens extra be moeilijken. Varkens De korte opleving op de var- kensmarkt behoort al weer tot het verleden. Het aanbod is ruim, mede doordat vorige week een aantal die ren vanwege de kou niet werd afgele verd. Toch is het vooral de vraag die het laat afweten, waardoor de prijs van het varkensvlees 5 tot 20 cent per kg minder opbrengt: De karkassen brengen in Griekenland en Duitsland tot 10 cent minder op, in Frankrijk 10 tot 15 cent en in Italië zelfs 15 tot 20 cent. Bij de onderdelen blijft de prijsdaling beperkt tot 5 cent, behal ve voor de hammen die 15 a 20 cent (Italië) in reaktie zijn. Al met al zal de marktsituatie aanleiding zijn aan de varkenshouders deze week een la gere prijs voor de varkens te betalen. In januari j.l. zijn 1850 duizend var kens geslacht, 60 duizend meer dan de CBS-verwachting was. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt blijft de afzet goed verlopen. Mogelijk dat het aanbod de komende tijd iets ruimer wordt. Op de eiermarkt zijn de zwaar dere eieren beter gevraagd dan de lich tere. De prijsontwikkeling verloopt dan ook in overeenstemming hiermee. Met Pasen in aantocht kan de eier- prijs nog iets verder aantrekken, al thans voor de zwaardere eieren. De Nederlandse inkopers en verwerkers van slachtkonijnen hebben het mo menteel moeilijk omdat er veel leven de slachtkonijnen worden opgekocht door de Belgen. In België liggen de keuringskosten lager en zijn de mi lieuvoorschriften veel minder streng. Beide zouden geharmoniseerd moeten worden, vindt de konijnenhandel. Een ander belangrijk punt is de extra kou van de laatste weken, waardoor weinig voedsters worden gedekt en veel konijnen - die anders al afgele verd zouden zijn - worden vastgehou den. Daardoor ontstaat een krap aanbod. Tenslotte speelt een rol dat aan de export van levende dieren min der (veterinaire) eisen worden gesteld dan aan geslachte dieren. Aardappelen in de Gemeenschap Maandag was er in Rotterdam van een licht prijsherstel voor Bintjes sprake. Vergeleken met voorgaande week waren de noteringen 50 cent tot een gulden per 100 kg hoger. Het betekent overigens dat de prijsmi- sère nog steeds duidelijk aanhoudt. Dit laatste ondanks het koude(re) weer. Weliswaar is er momenteel een wat grotere ontlasting van de markt, doordat de uitvoer zich de laatste we ken rond de 25.000 ton beweegt. Voorts worden nogal wat meer aard appelen verwerkt tot aardappelkon- sumptieprodukten. Op de internationale markt blijft de konkur- rentie fel. Dat is vooral merkbaar in Italië, dat wekelijks grote hoeveelhe den aardappelen uit Frankrijk invoert. Ook elders in de EG is de situatie niet of weinig beter. Dat geldt voor België waar de produ centenprijs rond de Bfr. 135 (ca. ƒ7,50) ligt, aldus de notering van Brussel. Frankrijk meldt een wat vriendelijker markt voor grotere ma ten. Arras geeft prijzen voor Franse Bintjes 45 van FFr 32-35 (ƒ11,85 - 12,95), in zakken, franko auto/wagon. In de week tot 23 februari gingen 7226 ton aardappelen naar EG landen waarvan bijna 6300 ton naar Italië. Naar derde landen in Afrika gingen 550 ton. Bijna 1900 ton voeraardap- pelen gingen naar België. De invoer van primeurs had betrekking op een kleine 1700 ton, deels bestemd voor re-eksport. Ook in het 'isolated' Groot-Brittannië staan de prijzen onder druk. Duitsland meldt, ondanks het koude weer een matte stemming. Zeer veel aardappelen vinden, voor al in de uitgesproken teeltgebieden zo als Nedersaksen, een bestemming als veevoeder. De prijs van voeraardap- pelen ligt bij onderlinge leveringen rond de DM 2,50, terwijl de telers af- bedrijf DM 6 tot DM 9 ontvangen. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt blijft de zwakke ondertoon bestaan. De tarwe is on danks het lage prijspeil toch nog te duur voor de mengvoederindustrie, omdat de grondstoffen op de wereld markt goedkoop zijn. Bovendien be schikken de verwerkers over voldoende voorraden. De belangstel ling voor inlandse gerst bleef - on danks nauwelijks vervoer per boot vanwege de vorst - klein. De gerstprij- zen konden zich dan ook nauwelijks handhaven. De afzet van inlandse tar we is door het Produktschap Granen, Zaden en Peulvruchten per 18 februa ri in balansvorm weergegeven. Uit beginvoorraad en oogst (- eigen behoud en zaaizaad) was een 250 mil joen kg minder beschikbaar dan in 1984/1985. Mede als gevolg van.de matige kwaliteit bleef de verwerking van tarwe door de maalindustrie ach ter met 70 miljoen kg. Voor veevoe derdoeleinden werd 70 miljoen kg meer gebruikt. Uiteindelijk blijkt uit de balans dat er op 18 februari j.l. nog 325 miljoen ton moest worden afge zet, tegen 450 miljoen ton op dezelf de datum van vorig jaar. Van de zadenmarkt is er weinig nieuws. Aardappelen en uien De stemming op de aardappelmarkt blijft flauw en "best" zal het niet meer worden, maar toch zijn er een paar lichtpuntjes. De verwerking tot aardappelkonsumptieprodukten loopt goed, de exporthoeveelheden zijn iets groter dan geweest is en er ko men wat meer afzetgaatjes in Frank rijk en in België. Voor het produkt uien wordt verwezen naar het markt verhaal groenten. Zuivel Op de zuivelmarkt bracht boter iets minder - en weipoeder iets meer op. Door de verslechtering van de inter- ventievoorwaarden is de prijs van de interventieboter met 4 cent per kg te ruggelopen. Op de kaasmarkt kunnen de nieuwe produktiebeheersings- afspraken tot 22 maart a.s. van invloed zijn Vrijdag 7 maart 1986 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 23