Tabel 1. Volwassen runderen I Gemiddelde marktprijs (excl. BTW) Tabel 2. Schapen en kalveren Tabel 5. Zuivel Tabel 6. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Noteringen Centrale Tuinbouwveiling 'Zeeland' De aanvoeren blijven ongeveer konstant. In de afgelopen week zijn er 645 ton appelen en 264 ton peren verkocht. De Winston en Golden Delicious blij ven de grote rassen met 206 ton en 193 ton. De Boskoop blijft een goede derde. Bij de peren nam het aanbod van Doyenné du Cornice iets af; deze lijn zal zich de komende weken versneld voortzetten. Wanneer we de aanvoercijfers per week eens terugdraaien naar dagaan- voeren, dan doet zich een heel gevaar lijke ontwikkeling voor. We hebben op dit moment 2 veildagen, n.l. dins dag en donderdag. Uit de dagaanvoer blijkt dat bij de appelen 73% op dinsdag en 27% op donderdag wordt aangevoerd. Bij de peren zijn deze cijfers meer in evenwicht, wat voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de voor verkoop. Uit deze cijfers blijkt, dat er eigenlijk maar één belangrijke veilingdag is, nl. dinsdag. Dit is geen goede ontwikke ling; enerzijds wordt alles gekonsen- Ireerd op één dag en is het voor de handel moeilijk te voldoen aan de vraag voor de nalevering van diverse produkten. Anderzijds wordt het voor uw afzetorganistie steeds moei lijker om een goede arbeidsorganisa tie te bewerkstelligen. Een veel gehoorde klacht is, dat de prijzen op de donderdagveiling be langrijk lager zouden zijn dan op de dinsdagveiling. Dit is niet juist. Uitgaande van vergelijkbare kwaliteit zal er geen of weinig verschil in prijs zijn. Een klein overzicht om dat te il lustreren is de onderstaande tabel: Ras: Winston, maatsortering I 70/75, middenprijs di 25-2 1.27, do 27-2 1.16; maatsortering II 70/75 midden- prijs di 25-2 1.01, do 27-2 1.16; Ras: Golden Delicious, maatsortering I 70/80, middenprijs di 25-2 1.23, do 27-2 1.18; maatsortering 11 70/80, middenprijs di 25-2 0.81, do 27-2 0.88; Ras: Jonagold, maatsortering I 70/80, middenprijs di 25-2 2.46, do 27-2 2.60; Ras: Conference, maatsor tering I 55/60, middenprijs di 25-2 1.28, do 27-2 1.32; Ras: Doyenné du Cornice, maatsortering II 75/85, mid denprijs di 25-2 1.69, do 27-2 1.60. De prijzen schommelen van dag tot dag en uit dit overzicht kan niet de konklusie getrokken worden, dat de middenprijzen op donderdag belang rijk lager zijn. Dit is een prijsvergelijking van één week. Meerdere weken zou nog een beter vergelijk geven. De prijsschom- melingen treden dan minder op. We zullen met elkaar moeten streven tot een redelijk gelijk verdeeld aanbod over de beide veildagen te komen. Noteringen CVZ Zwolle (vrij) Leiden (ma) Den Bosch (wo) Rubriek datum 28/2 datum 3/3 datum 5/3 Slachtrunderen (per kg gesl. gew.-incl. BTW) handel/prijs 0 - 0 0 0 stieren 1e kwaliteit 8,00-8,80 8,25-9,00 8,40-8,95 stieren 2e kwaliteit 7,00-8,00 7,25-8,25 7,10-8,40 vaarzen 1e kwaliteit 6,50-7,45 6,90-7,90 7,15-7,75 vaarzen 2e kwaliteit 5,50-6,50 6,00-6,90 5,90-7,15 koeien 1e kwaliteit 6,45-7,25 6,90-7,80 6,85-7,60 koeien 2e kwaliteit 5,50-6,45 6,10-6,90 5,60-6,85 koeien 3e kwaliteit 4,50-5,50 5,60-6,10 5,05-5,60 worstkoeien 4,50-5,40 5,10-6,00 4,80-5,80 Gebruiksvee (per stuk-incl.BTW) (di) handel/prijs 0 - 0 melk- en kalfkoeien 1e kwal. 1860-2550 1950-2600 1800-2650 melk- en kalfkoeien 2e kwal. 1350-1860 1400-1950 1300-1800 kalfvaarzen 1e kwaliteit 1800-2500 1950-2550 1700-2650 kalfvaarzen 2e kwaliteit 1275-1800 1400-1950 1300-1700 guste koeien 1300-1860 1200-2250 1300-2025 pinken 900-1370 900-1550 700-1750 Europ-notering van 7 Nederlandse slachterijen (excl. BTW-Bron PVV) Week: 30/1 tot 6/2 7/2 tot 13/2 14/2 tot 20/2 stieren 8,02 8,02 8,06 koeien 5,98 6,15 6,22 Week: 7/2 tot 14/2 14/2 tot 21/2 21/2 tot 28/2 Nederland 354,04 354,48 453,85 EG 405,11 405,96 406,38 marktprijs in van de oriëntatieprijs - Ned. 64,26 64,34 64,22 - EG 73,52 73,68 73,75 Rubriek Officiële Nederlandse zuivelnotéringen op donderdag 28/2 (per kg. netto, afrfabriek, excl. BTW en incl. ver pakking, tenzij anders aangegeven) Verse boter in EG-doos Goudse fabriekskaas, 12 kg, 4 weken oud, onverpakt Edammers, 4 weken oud, in EG-doos Vol-melkpoeder 26% vet Magere-melkpoeder voor consumptie Magere-melkpoeder voor veevoederdoeleinden Weipoeder 8,24 6,82 6,89 6,00 4,60 4,47 0,94 0- 0 0 0 0 0 0 Leeuwarder kaasnotering (excl. BTW) op vrijdag 3/2- 8/3 Goudse kaas Edammer kaas Broodkaas 6,40 6,25 6,25 Goudse boerenkaasnotering (excl. BTW) op dinsdag 25/2 7,50-7,80 te Bodegraven Apeldoornse melknotering: week van - (per 100 kg franco ontvangend bedrijf, excl. BTW) Óndermelk Gestandaardiseerde (3,50% vet) Volle melk - grondprijs - toeslag per vet - melk met 3,70 vet Produktieoverzicht Nederlandse zuivelindustrie Periode van 9/2 tot 15/2 (vorig jaar Ontvangen van veehouders Vetgehalte in Consumptiemelkafzet (incl. koffiemelk) Boterproduktie Kaasproduktie (fabriekskaas) Melkpoederproduktie (in totaal) W. v. magere melkpoeder Condensproduktie (totaal) 100) Ras sortering Kwantum x 1000 kg Middenprijs ct/kg en maat 24 - 28 feb. 24 - 28 feb. Elstar kl. 1 70/80 tot kl. 1 kl. II 70/80 2 2,89 tot kl. III 6 2,37 R.Boskoop kl. I 75/85 6 1,76 tot kl. 1 9 1,58 kl. II 75/85 12 14 1,38 1,65 tot kl. II 3,3 27 1,29 1,46 Br. Boskoop kl. I 75/85 1 1,42 tot kl. I 3 1,16 kl. U 75/85 29 10 1,15 1,25 tot kl. II 85 22 0,93 1,07 Golden Del. kl. I 70/80 21 30 1,22 1,27 tot kl. I 45 58 0,96 1,03 kl. 11 70/80 49 73 0,84 0,88 tot kl. II 148 180 0,61 0,71 Winston kl. I 70/80 30 17 1,27 1,40 tot kl. 1 79 51 0,93 0,96 kl. II 70/80 33 22 1,06 1,18 tot kl. 11 128 61 0,72 0,80 Jonagold kl. I 80/90 11 17 2,63 2,64 tot kl. I 28 40 2,47 2,51 kl. II 80/90 2 10 1,61 2,21 tot kl. II 9 24 1,36 2,07 Karmijn kl. 70/80 1 97 tot kl. 11 1 81 Conference kl. I 55/65 75 34 1,30 1.21 tot kl. I 95 44 1,39 1,35 kl. II 55/65 38 10 1,14 1,10 tot kl. II 90 22 1,07 1,06 Doyenné kl. 1 75/85 4 1,90 - tot kl. I 7 1,80 kl. II 75/85 22 13 1,66 1,76 tot kl. II 71 39 1,36 1,42 Gloster kl.I 70/80 2 7 0,90 1,03 tot kl. I 3 14 0,86 0,90 kl. II 70/80 5 2 0,85 0,95 tot kl. II 9 7 0,77 0.80 Z1 tot 2/3-8/3 44,00 77,00 42,30 9,85 78,745 215,770 4,37 35,948 4,822 9,775 5,092 2,301 8.466 102 102 98 116 96 113 122 82 Rubriek Zwolle (vrij) Leiden (ma) Den Bosch (wo) datum 28/2 datum 3/3- datum 5/3 Schapen (incl. BTW) handel/prijs 0 - voor de slacht: - schapen - ramlammeren voor gebruik: - fokschapen - weidelammeren 175-275 p.St. 185-320 p.St. 200-275 p.st. 125-220 p.st. 6,00- 8,00-p.kg. 10,00-12,00 p.kg. 300-330 p.st. 190-250 p.st. 0 170-269 p.st. 190-330 p.st. 170-230 p.st. Kalveren (incl. BTW) Barneveld (ma) Den Bosch (wo) Vleeskalveren aanvoer handel/prijs 0 - 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit 359 0 6,80-7,20 6,25-6,40 5,40-6,00 57 0 6,50-6,80 6,25-6,50 5,50-6,25 Zwolle (vrij) Leiden (ma) Den Bosch (wo) Graskalveren/Nuka's (markt) handel/prijs 0 - graskalveren Nuka's r/b stierk. Nuka's r/b vaarsk. Nuka's Zw/b stierk. Nuka's Zw/b vaarsk. 500-900 350-635 200-350 180-410 105-230 0 600-1050 405- 660 275- 390 250- 420 150- 275 525-1100 325- 570 175- 360 175- 395 125- 275 Encebe Cavee/Coveco Nuchtere kalveren (coöp.) week: stieren roodbont vaarzen roodbont stieren zwartbont vaarzen zwartbont 24/2 tot 3/3 tot 28/2 7/3 13,10 13,35 9,35 9,35 9,60 9,85 5,60 5,85 24/2 tot 3/3 tot 28/2 7/3 13,35 9,25 10,10 6,25 De prijzen van Encebe en Cavee/Coveco gelden voor kalveren van 40 kg. klasse A Voor selectiekalveren wordt een toeslag betaald. Rubriek Goes (di) Groningen (di) Middenmeer (wo) datum 4/3 datum 4/3 datum 25/2 Granen (telersprijzen) (alle prijzen boerenschoon en franco leveringsplaats) tarwe-basis16% (handel e/o coöp.) tarwe-basis 16% (eigen opslag) brouwgerst boerenschoon voergerst zomergerst wintergerst haver 46,50-48,00 49,00 51,00 43,50 39,00-40,00 47,00-49,55 47,00-49,55 47,00-49,30 30,00-36,55 46,00-47,50 45,00-47,00 39,00-41,25 I Zaden (telersprijzen) blauwmaanzaad (boerenschoon) blauwmaanzaad (prima doorsn.) karwijzaad, boerenschoon karwijzaad, prima doorsneekw. koolzaad 117,50-137,50 165,00 207,50-288,50 301,00 175,00-360,00 125,00-145,00 275,00-300,00 Vlas (op auto geleverd) Rotterdam (ma) 3/3 1 ongerepeld 1 afwijkende partijen 25.00-37,00 15,00-24,00 I Peulvruchten (telersprijzen) Peulvruchten (groothandelsprijzen) erwten, kleine/groene kapucijners schokkers bruine bonen (vrij van grond en halve bonen) 77,00-86,50 81,00-86,00 tot 136,50 groene erwten groene erwten 6% schokkers schokkers 5% kapucijners bruine bonen 83,00/ 97,50 105,00 83,00/100,00 110,00 100,00 146,00 Alle prijzen in deze tabel zijn excluxief BTW. Groenten De aanvoer van komkommers blijft stijgen en ligt inmiddels op een hoger niveau dan vorig jaar. Naarmate de aanvoer groter wordt daalt de prijs op de veiling. Bij glassla is het beeld even zo; grotere aanvoeren, lagere prijzen. De aanvoer van paprika's, dat wil zeggen de groene, wordt iets groter. De prijs daalt. Radijs werd iets duur der, bij een gelijke aanvoer. Toch blijft radijs een veel lagere prijs op brengen dan vorig jaar, toen er min der werd aangevoerd. Andijvie was er iets meer vorige week tegen een lage- re prijs voor de teler. De oppervlakte andijvie onder glas was per 1 januari jl. - volgens het CBS - bijna 100 ha, tegen bijna 150 ha een jaar eerder, een derde kleiner dus. Spinazie kwam er ook in iets ruimere mate, hetgeen ten koste van de prijs ging. Raapstelen bleven in prijs gelijk. Een bos brengt tussen de 40 en 50 cent op. Er komt al weer aardig wat selderij uit de kas, tegen een prijs die heel wat lager is dan vorig jaar. Witlof bleef stabiele aanvoercijfers vertonen. Deze groente werd vorige week duurder. Prei was schrikbarend duur, gewoon omdat er zo weinig kon worden aangevoerd. De kroten noteren al weken lang een stabiele prijs, echter wel op een lager niveau dan vorig jaar. Er werd vori ge week weinig boerenkool aange voerd. De prijs op de veiling ging tors omlaag. Uien brachten op de veiling vorige week iets meer op, maar de ex porteurs van uien zijn uiterst somber als het gaat om de export. In een uit gebreid marktbericht gaat ing. J.C. Boon in op de situatie op de uien- markt. De uienoogst was in de wereld vorig jaar 24 miljard kg. In de jaren '74 tot '76 was die produktie nog geen 18 miljard kg. De Nederlandse pro duktie was 50.000 ton kleiner dan vo rig jaar, maar in landen waar Nederland uien naar toe exporteert groeide in een aantal gevallen de pro duktie. De export van uien loopt niet goed dit jaar. Er werd 40.000 ton minder uitgevoerd. Vooral West- Duitsland liet het afweten, waar de le veringen aan dat land met een kwart afnamen. Gelukkig waren er meer kansen voor leveranties aan Afrika. Overigens is het aardig dat het markt bericht melding maakt van leveranties van uien naar 80 landen. Het prijspeil van uien was dit jaar teleurstellend. Dat Spaanse en Hongaarse uien rela tief nog slechter betaald werden, is een schrale troost. Bloemen en planten Ondanks het zeer winterse weer ble ven de opbrengsten van snijbloemen op een redelijk acceptabel prijsniveau, althans vergeleken met de prijzen in dezelfde periode vorig jaar. Het to tale aanbod van snijbloemen was wel iets kleiner dan vorig jaar. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het kleinere aanbod van Tulpen, Freesia, Narcis en Gerbera. Ten opzichte van twee weken geleden daalden de mid denprijzen van alle bloemen behoor lijk. De betaalde prijzen lagen toen op een zeer hoog prijsniveau. Het aan tal aangevoerde snijbloemen was iets groter. Fruit De aanvoer van appels was per ras verschillend. De meesten brachten op de veiling een hogere prijs op. De ex port van appels ligt de laatste weken lager dan vorig jaar. Het aanbod van peren verschilde eveneens, met in het algemeen hogere prijzen. Tussen 25 maart en 10 april wordt in Rotterdam de eerste zending van 10.000 ton Granny Smith's uit Chili verwacht. Vorig jaar kwam de eerste zending 20 maart aan. De verwachting is dat er dit jaar 4% meer appels uit de landen van het Zuidelijk Halfrond zullen worden geïmporteerd. Vier jaar gele den werd nog 300.000 ton geïmpor teerd, nu wordt 420.000 ton verwacht, Nederland importeerde vorig jaar 90.000 ton appels uit dit gebied. Vrijdag 7 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22