Birlane, Allivin en Ramrod beschermen uw uiengewas landbouwers en tuinders kiezen de zekertieid van Shell HACK B.V. STEKETEE... EEN BEGRIP IN 0NKRUIDBESTRIJD1NG e vertegenwoordiger m/v WITTE EN BLAUWE BELGISCHE STIEREN Het Steketee programma omvat tevens: CEBECO-HANDELSRAAD Houdt kinderen en niet terzake kundigen zoveel mogelijk uit de buurt van draaiende werktuigen en machines. CEBECO Tel. 01670-63572-65350 Fouragehandel J. v/d Wege F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. Ossendrecht tel.: 01647-4143, b.g.g. 2529 voor de mesterij met schetsen 3-12 mnd. Handel in vee NIEUWENHUIJSE-KRUININGEN 01 130-2503 - 1493 L)c Steketee hietenschoffelmachine is de ideale machine voor het schol- telen van op rijen staande gewassen. Kr zijn uitvoeringen voor gebruik voor en achter de trekker. De schoffels en verkruimelrotors geven een in tensieve oppervlaktebewerking van de grond tussen de rijen. De Steketee schoffelmachine is specifiek voor Nederlandse omstandigheden ontwik keld Zij biedt praktische voordelen voor u. zoals een constante snii- hoek door parallellogramgeleiding, een constante schoffeldiepte met verstelbare veerspanningen volledig traploos verstelbare elementen. Steketee onderbladspuiten Steketee aardappel kappen Optimaal instelbaar voor een Torpedovormig en zelfzoekend goede rijen- of strokenbespuiting. opgehangen. •Steketee maïsschoffelmachine Steketee zaaibedcombinatie Steketee grondverkruimelaar Informeer eens bij uw dealer in de omgeving of bij 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21200 UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE Ons bedrijf is een groothandel in landbouwpro- dukten en -artikelen, met ruim dertig vestigingen in Zuidwest-Nederland en met êen jaarlijkse omzet van circa 550.000 ton. Voor onze afdeling aardolieprodukten vragen wij op korte termijn een Vereist zijn een opleiding aan de H.L.S. en gevoel voor techniek, dan wel een diploma H.T.S. en be kendheid met de landbouw, benevens een com merciële instelling. Enige ervaring in de branche strekt tot aanbeve ling. Het werkgebied beslaat vrijwel geheel Zuid west-Nederland. Deze functie biedt een grote mate van zelfstandigheid. Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een recente pasfoto, binnen één week te richten aan Cebeco- Zuidwest, afdeling personeelszaken, postbus 101, 4300 AC Zierikzee. coöperatieve vereniging verenigde land- en tuinbouwcoöperaties b.a. Uievlieg en stengelaaltjes zijn gevreesde plagen. Tegen de uievlieg alleen is Birlane een doeltreffend middel. De zeer langdurige en bedrijfszekere werking staan garant voor een effectieve bestrijding en dus voor een prima oogst. Indien ook stengelaaltjes worden verwacht is Allivin het aangewezen middel. Allivin bevat de werkzame stoffen van Birlane en Vydate. Allivin heeft een langdurige werking, zowel door de contactwerking in de bodem als via opname door de plant. Toe te passen als rijenbehandeling in één arbeidsgang met het zaaien. Onkruiden in uien kunnen wofden voor komen met Ramrod*. Ramrod dient te worden gespoten met grove druppel en lage druk, vanaf het zaaien tot uiterlijk 3 dagen voor de opkomst. Maar ook daarna, als de uien zo'n 6 cm hoog zijn en 2 echte pijpjes hebben, kan Ramrod veilig en doel treffend worden toegepast. Een goede gewasbescher ming biedt een hogere opbrengst en betere kwaliteit. Dat is zeker. Daarom is het beter voor zekerheid M kiezen. Mi •Ramrod is hel gedeponeerde handelsmerk van Monsanto. Droge kippemest met garantie en analyse te leveren op afroep. Kippe- en varkensdrijfmest gespreid, afzet via mestbankregeling. 2e hands betonnen keerwanden, rijplaten 2x2 m2. Tegels 30 x 30 x 8 cm en ventilatoren. Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM z®>mslag tel. 011 55- import - Export - groothandel 21 33-1835 Dhr. D. Nijssen, Yerseke, tel. 01131-3335 Inkoper voor Zuid-Beveland Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffen de uw: Doorlopend te koop: 20 Vrijdag 7 maart 1986 d VI fi jfc i iü li

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20