Bij uw Ford traktor dealer zijn onderdelen meer dan een bijzaak. Ze zijn een belangrijk deel van de totale service. KLASSE APART LELY CENTERUNER CB 1600 LELYi INDUSTRIES NV MET EEN OOGST U SNEL! BAKINHOUD 7801. Een onbeschermde aftakas komt op de boerderij niet van pas... Meer dan alleen maar 'n goede traktor. Het MODEL 1986 wordt ook gekenmerkt door een centrale tandwiel bak met wisseltandwielen. tandwielcombinaties zijn leverbaar, waarbij effectieve werkbreedten van 6 tot 24 meter aangehouden kunnen worden. bepaal zelf uw werkbreedte en volg de sporen van uw spuit- machine. NATUURLIJK ÓÓK GESCHIKT VQOR OVERBEMESTING TOT24 METER! weverskade 10 postbus 26 3155 zg maasland tel 01899-12644 telex 21617 Voor slechts enkele guldens ie dere week over de vloer bij ak kerbouwers, veehouders, tuin ders. fruitkwekers, toeleve ringsbedrijven en landbouw- mechanisatiebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag in voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ7—, elke woord meer 70 cent, of voor een maxi-ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ14,—, elk woord meer ƒ1,40 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Uitgeverij Vink b.v., Axel en wij plaatsen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdagmorgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zen den aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. Vrijdag 7 maart 1986 TE KOOP: gebr. transpor- KACHER hogedrukreinigers Voor: uienzaad, graszaad, MENGMESTPOMPEN - VOOR AGRARISCHE taxa teurs, lees banden, sorteer- 170 ato - 900 ltr. servo. H. maïszaad en zaaigranen: Mestsilo s. Voor meer infor- ties en bemiddeling: Mijs On- ders, graansilo ventilatoren, Bruyn 01100-11042 Fa. v. Ee- AGRARISCH HANDELS- matie Fa. v. Eekeren, Wouw, roerend Goed, Postbus 27, R.V.S. banden. P. de Korne,'s- keren 01658-2251.BEDRIJF P. CEVAAL. tel. 01658-2251 of 01676-2555. 3247 ZG Dirksland, tel. ?,r,nV,e"ÏÏidfc<o GEVRAAGD: Akkerbouw- 0118°-11954 2344S-SLACHTKUTKENSTROOI- 01877-1309. en weidebedrijven voor be- TE KOOP: gebruikte beton- SELMEST met GEGARAN- SCHRIKDRAAD toebe- VERKOOP VAN diergenees- middeling bij aan-of verkoop, klinkers 8 cm dik kleur hei- DEERDE GEHALTES! DE j,oren Callaeer 01100 11042 middelen P C. Louws. Duin- MijS ONROEREND de/paars direct leverbaar. Pe- GEWASBESCHERMER van p Eekeren Wouw 01658- weg 35, Zoutelande, tel: GOED, Postbus 27, 3247 ZG kaar Bestratingsmaterialen der Wal B.V. 01877-1200- 2251 01186-1569. Dirksland, tel. 01877-1309:b.v. 01131-2069, Yerseke. 1321-2935. Voor: POOTAARDAPPE- LEN Bintje, Eersteling, Doré, k.Blauwe, Pipo, Lekkerlander, Meerlandér, Irene. AGRA RISCH HANDELSBEDRIJF P. CEVAAL. tel. 01180-11954 - 23445. HETELUCHT KANONNEN Masters en Arco's 85.000 cal. diesel 2.975,Verrijdbare propaanstralers 14.000 cal. van 2.375,voor 1.250, Compressors lasapparaten C02 - 50 kg. Stalen Duitse aambeelden 273,Professio nele 160 1. betonmolens 475,—. Scherpste prijzen in kabel, TL-armaturen, P.V.C. buizen, diepvriezers, wasma chines, drogers, allesbranders, gereedschap en inkoop verkoop van alles. D. Nijssen 6 x 24 uur service. Eigen repa ratie - koel - vries monteur, Molendijk 40, Yerseke, 01131-1979. Snuffelhal. H.H. LANDBOUWERS, voor het precisie zaaien van: veidbonen met rijenbe- mesting, erwten met nieuwe Hassia op 30 cm, uien op rij padsysteem, Vicon 15 rijen, aard. poten en rotoreggen in 1 werkgang, voor al uw loon werk: Loonbedrijf Wisse, Me- liskerke Tel. 01189-1262 TE KOOP: 9 Ford neus ge wichten, 6 Ford wiel gewich ten, 2 Ford wielen met schijven 12 x 38, 2 Ford wielen zonder banden 12 x 38, 2 JD wielen Kleber 11 x 32, 2 stel kooiwielen 12 x 38, 1 Hassia zaaimachine 3 mtr. 19 pijpen, 4 aardappelplanters 4 en 2 rij Gruse en Hassia, 1 Transpor teur 60 c/m 8 mtr. 1. Miede- ma, 1 Lemken 2 schaarwen- telploeg z.g.a.n., tractoren Deutz 5006, 6206, D40S, Fiat Sam 60, 2 Vicon schudeggen 3 en 4 mtr., 3 pennen slepen 3 en 5 mtr., 2 stoppelploegen Cappon en Goudland 6 en 4 schaar, Deutz-Fahr cyclo en schijven maaiers, harken, scheuders, persen, opraapwa- gens, diverse stortbakken Miedema, Amac, Cebeco, 1 Hercules duo band 6 x 6, 1 Urgent hydrauliek veldspuit 21 mtr. V. Eyzeren B.V., LMB, Borssele, tel. 01105-1436. TE KOOP: IH 1046 FWD 7.000,—, IH 844S FWD 14.000,Gruse 4-rijige pootmachine met dubbele pootbekers 2.500,—, Hassia 3 m. zaaimachine, DU 300 2.600,Nodet-Gougis 3 m. zaaimachine 2.600, Tel. 01189-1813. Ford traktor dealers beloven een betrouwbare onderdelen- voorziening. Daar kunt u zonder meer op vertrouwen. Want als u met een Ford traktor dealer samen werkt, heeft u te maken met een professional die zijn zaken kent. En oog heeft voor de uwe! Als goed zakenman weet hij dat de onderdelenvoorziening daarbij een belangrijke rol speelt. Daarom is vrijwel elk onderdeel dat u nodig mocht hebben bij uw Ford dealer aanwezig. En mocht, om welk reden dan ook, het gewenste onderdeel 18 niet op voorraad liggen, dan kan uw Ford dealer rekenen op betrouwbare steun. Steun van de Ford onderdelen-depots. Deze grote, computergestuurde onderdelen-centrales hebben een belangrijke opdracht: onderdelen bij uw dealer af te leveren. Zo snel als maar enigszins mogelijk. Zelfs de moeilijke, niet alledaagse onderdelen. Maar er is meer zekerheid dan alleen snelle levering van onderdelen. En dat is de verze kering van echtheid van de Ford kwaliteitsonderdelen. Voordat een origineel Ford onderdeel bij uw dealer op de plank ligt, heeft het moeten voldoen aan de zware eisen van Ford. Alleen daardoor past elk Ford onderdeel goed. En werkt het goed. Daarom worden ze ook door de Ford dealer gegarandeerd. Vergelijk dat maar eens met de niet-merkonderdelen. Of u nu een nieuwe traktor, of een gebruikte aanschaft, ofu zet uw oude vertrouwde trak tor in voor nog eens 'n jaar, ooit zult u onderdelen nodig hebben. En daarom doet u zaken met uw Ford traktor dealer. Bij hem krijgt u meer dan alleen maar 'n goede traktor. U krijgt betrouwbare, snelle onderdelenvoorziening. Dat is bij Ford heel gewoon. Want bij uw Ford traktor dealer zijn onderdelen meer dan een bijzaak.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18