I Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8 Veevoeders Rubriek Utrechtse beurs (vr> Verwachting incl. BTW Week van 21/2 tot 24/2 Gesl. gew., 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew., 101/120 kg. na 1 etm. vasten 4,00 tot 4,02 3,27 tot 3,29 0- - 2 - 1 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg. Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NCV Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 3,97 3,94 3,85 4,00 3,92 gn.opg.meer 4,00 3,90 4,00 n.t.b. 3,94 3,85 4,00 n.t.b. 4,00 3,90 4,00 0 0 0 0 0 0 Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 17/2 wo: 26/2 do: 17/2 wo: 26/2 2,70-2,80 2,65-2,75 2,60-2,70 2,55-2,65 Biggenprijs (incl. BTW) (opgave van het LEI) 23 kg. Af fokker! Week van 17/2 tot 23/2 107,25 2,35 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Week van 17/2—23/2 en 24/2-2/3 121,20 121,35 2,35 2,35 Schemaprijs voor Z.-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg 123,40 —123,45 2,50 2,55 T: 2,25/2,25 A: 2,75/2,75 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 24/2 tot 1/3 voor kuikens tot 1.400 2,08 (incl. BTW en met toeslagen-opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 17/2 tot 22/2 Prijzen slachtkuikenintegraties lichte kippen 0,97-10,02 Week 17/2 tot 22/2 (opgave LEI) half- tot middelzware kippen 1,17-1,22 wagonkippen 1,22-1,27 Slachtkuikens, netto 1.601 g moederdieren 1,85-1,95 per kg lev. gew. af mester gele kuikens 2,39-2,44 (incl. BTW) 2,18 witte kuikens 2,40-2,45 Eendagskuikens per stuk tamme konijnen franco mester (incl. BTW) 0,53 Barneveld 19/1 (2,5 tot 3,5 kg) 4,50- Barneveld 19/1 (3,5 kg en meer) 3,00 Enki 26/1 (2,5 tot 3,5 kg) 4,60 Enki 26/1 (3,5 kg en meer) 4,60 1 kg. Eieren Markt Barneveld (do 20/2) Prijzen incl. BTW 48-54 g 10,00-11,00 per 100 stuks 2,08-2,04 per kg 57-61 g 11,50-12,25 per 100 stuks 2,02-2,01 per kg 64-67 g 12,40-12,70 per 100 stuks 1,94-1,90 per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 10/2-14/2 EIVEBA (1) wit bruin id d.d. id 7,35 8,90 9,90 10.45 10,75 11,25 13,00 7,43 9,00 10,01 10,57 10,87 11,48 13,24 7,35 8,90 9,75 10,15 11,15 11,55 13,50 EVADAG (1) wit bruin 9,15 9,25 9,95 10,00 10,55 10,65 11,05 11,35 11,30 11,70 ROVECO (2) wit bruin 6,30 8,90 10,05 10,55 10,80 11,15 12,20 6,30 8,90 10,05 10,55 11,05 11,40 12,70 VEN (3) wit bruin 6,20 8,80 9,95 10,50 10,80 11,20 12,15 6,20 8,80 9,95 10,50 11,05 11,45 12,65 (1) Exclusief veilingkosten (l.d. lichter dooier en d.d. donkere dooier is 2 ct./kg.) (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van f 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere-dooiertoeslag. (3) Inclusief f 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Goes Dronten Middenmeer Emmeloord datum 24/2 datum 25/2 datum 19/2 datum 19/2 datum 20/2 Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen telersprijzen I Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. 5,00- 5,50 15,00-16,00 6,00- 8,00 7,00- 9,00 7,00- 9,25 7,00- 9,00 zand 35-50 mm 4,75- 5,25 - Overige markten zand 50 mm opw. Eigenheimer Irene 35 mm opw., L'wdn 14,50-16,00 20,00-22,50 R'dam 24/2: Bintje 35/55 mm 9,00- 9,50; 50 mm opw. frites 16,50-17,00; Bintjes klei export Ai mm zakken 12,50-13,00 Voeraardappelen 2,50-4,00 3,00-4,00 EZ I 3,00-3,50 3,00- Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 17/2 tot 21/2 Aanduiding categorie hoogste laagste 35-50 mm november april '86 mei 50 mm opw. november '86 april '86 mei '86 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Klasse 2 NL 0 mm opw. Klasse 2 NL 35 mm opw. zaaiuien veldgew. zaaiuien 40 mm opw. 6,80 23,50 16,50 17,60 Goes 6,60 23,50 15,90 16,70 slot (vr.) 6,80 23,50 16,00 17,00 omzet 78 13 212 336 5,00- 9,00 tot 10,00 Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW. Em meioord Dronten Rubriek Datum Week 17/2 tot 22/2 Goes Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned. Telersprijzen Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (excl. BTW op auto gel.) 1e snede 340-365 2e snede 275-300 dijkhooi 250-275 luzernehooi 400-425 veldbeemd 250-300 roodzwenk 160-210 rietzwenk Eng. raaigras 160-230 Ital. raaigras Hooi (A- en B-kwaliteit) tot 410 j tot 450 435 tot 460 Hooi (gedorst-veldbeemd) tot tot tot Hooi (gedorst-overig) tot tot 300 tot Stro (excl. BTW) Goes Midden- Emmel- meer oord Z.-Ned. M./W- Ned. N./O.- Ned. tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen 195-215 205-215 185-200 185-210 175-210 240-250 tot 200 Maïs 24% d.s. kuil Perspulp 20% d.s. Bierbostel 260- 275- 100 93 100 275 285 105 100 275-285 280-290 tot 115 tot 110 I Krachtvoer. Week 14/2 tot 21/2 (Bron LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW) maalmaïs 57,40 maalgerst 51,80 voertarwe 52,30 tapioca/maniokpellets maïsgl. voermeelpellets 38,50 citruspulppellets 33,10 bietenpulppellets 37,10 kokosschilfers/pellets 38,50 sojaschrootpellets 52,40 standaardbrok A 44,50 zeugebrok 51,70 mestvarkenbrok 54,10 voll.leg.-/batterijmeel 62,10 volt. slachtkuikenkorrel 72,50 slachtkuikenvoer 74,40 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) in de beide voorgaande kalenderja ren. In mei en juni is de gemiddelde prijs van de slachtlammeren het hoogst. Dit wordt vooral bereikt door de prijs van de zuiglammeren, die een hoge kilogramprijs opbrengen. Evenals bij de slachtschapen bestaat de indruk dat de prijsveranderingen het laatste jaar wat scherper verlopen, hoewel dat niet zo uit de grafiek blijkt, omdat met maandprijzen wordt gewerkt. Wat de grafiek ook (niet meer) aangeeft is dat er in de eer ste twee maanden van 1986 weer een flinke opleving heeft plaatsgevonden van de prijs van de slachtlammeren tot een niveau van ongeveer 11, per kg. Ook dit is een normaal sei- zoenmatig verschijnsel Varkens Op de varkensmarkt zijn vorige week hier en daar - volgens marktdeskun- digen - de prijzen wel iets te veel ver hoogd. Het aanbod is deze week in grote lijnen onveranderd. Bij de af zet is er alleen een plusje te behalen in Frankrijk (karkassen onveranderd tot 10 cent) en met de schouders in het binnenland. In Duitsland moet genoegen genomen worden met een prijsverlaging van 5 tot 12 cent per kg. Al met al was de verwachting op dins dag dat er deze week geen hogere Vrijdag 28 februari 1986 "roepprijs" in zit voor de varkens houders. Misschien wel een minnetje. Biggenprijs In de week van 3-3-1986 tot 10-3-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 4 november 1985 met 2,55 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week in 3,95. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt is de si tuatie weinig anders dan in de laatste weken. De afzet verloopt redelijk goed. Op de eiermarkt zit er weinig beweging in de prijzen. De vraag op de Duitse markt neemt iets toe, maar dit heeft nog onvoldoende effekt op het algemene prijspeil van eieren, dat voor de tijd van het jaar zeer laag is. Aardappelrassen Van onderstaande rassen kan de ZPC, mits onverkocht, nog het vol gende aanbieden: Ras: Alpha Klasse: A Maten: 28/35 (Delta); Baraka A 28/35, 35/50; Bildtstar E, A 28/35, 35/45, 35/50; Bintje E, A 25/28, 28/35, 35/45; De- siree A 25/28; Doré S, E, A 28/35, 35/45, 35/50, 50/55; Eigenheimer A, B 28/35, 35/45; Irene E, A, B 28/35; 35/45, 35/50, 35/55; Jaerla E, A 28/35, 35/50; Rode Star E, A, B 28/35, 28/40, 35/45; Saskia E, A 28/35, 35/45; Sirtema E, A 28/35, 35/40; Woudster E, A 28/40, 28/35, 35/45 (zand); Ukama E, A 28/35, 35/50. Voor belangstelling: tel. 058 - 123443. Veiling "Walcheren", 25 fe bruari Hieronder voor de laatste mal de no teringen van deze veiling. Aardappelen: Bintjes bonken 20-25; grote 13-16; drieling 11-13; kriel 54-57. Koopmans Blauwe grote 56-67; drieling 22-24. Appelen: Goudrenet II 65/75 74-76; Golden Delicious II 60/70 35-63; 70/80 70-90. Groenten: Rode kool All 18-27; BI 20-23; BII 15-16; Witte kool AI 42-44; Boerenkool II 107-108; III 35-83; Koolrapen 22-30; Savooie kool All 51-109; Prei All 325-327; Winterpeen Dl 46-48; CDU 31-42; BCII 38-40; Bil 24-26; Spruiten All 265-368; DII 283-374; EII 310-312; Veldsla 1157-1297; Witlof All 222-250; Bil 226; III 133-181; Kroten All 35-42; Cl 24-31; CII 22-28; Uien bonken 23-28; grote 16-23; Knolselderij 59-66; Knoflook 251; Spinazie 371-372; komkommer I 21 /26 50-52; I 26/31 57-60; I 31 /41 58-61; I 41 /51 71-75; I 51 /61 128-130. Veevoeders De maismarkt is vrij rustig gestemd. Tapioka deed een lagere prijs. De druk op citruspulp voor direkte leve ring verdween. Voor latere leveringen liep de prijs iets op. Maisglutenvoer- meel werd iets duurder. De soja- schrootmarkt is rustig. Op de ruwvoermarkt is het rustig. De voor raad mais, kuilgras en de herfstaan- kopen veroorzaken nu een betrekkelijk geringe vraag. Meer spreiding van de ruwvoederaankopen zou de fouragehandel welkom zijn en kostenverlagend kunnen werken. Suiker Het suikerbietenareaal in de EG wordt voor dit jaar geschat op 1,67 miljoen hektare. Vorig jaar was het suikerbietenareaal 1,72 miljoen hek tare. De Duitsers zouden 4 a 5zijn teruggegaan en de Fransen 6 a 9%. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam gaf maandag nagenoeg onveranderde prijzen te zien voor Bintjes, afgezien van een kleine cor rectie neerwaarts voor de grote ma ten. De prijzen blijven ver beneden de kostprijs. En ontlasting van beteke nis door aankopen door de zetmeelin- dustrie is nauwelijks mogelijk, doordat aanzienlijke hoeveelheden buitenlandse aardappelen eerder ge contracteerd werden. Naar verluidt zou dat om 600.000 ton gaan. De uit voer blijft teleurgesteld, vooral voor de sterke concurrentie op de Italiaan se markt. Uiteraard blijven de lage prijzen niet zonder invloed op de prijzen en om zetten in pootaardappelen. Vele aar dappeltelers beperken hun aankopen van poters en gebruiken liever "eigen" pootgoed, met alle risico's soms van dien, dit voornamelijk in de partnerlanden. In België wordt de markt gekenmerkt door een zeer ruim aanbod en een stagnerende afzet. Prijzen conforme ren zich ongeveer aan het prijsniveau in Nederland. De prijsdruk door in voer uit Nederland en Frankrijk houdt aan. Frankrijk heeft zijn uitvoer wat kun nen opvoeren, doch vraag niet tegen welke prijs. Belangrijke hoeveelheden voeraardappelen gaan naar België. De invoer van primeurs bedraagt enkele honderden tons per week. In de week tot 16 febr. waren dat 650 ton. Uit gevoerd werden die week bijna 6000 ton naar de EG met Italië met ruim 5400 ton als grootste afnemer, terwijl nog ruim 3200 ton naar derde landen gingen, in hoofdzaak naar Peru.. In Engeland neemt de druk op de prij zen toe. Mit enerzijds doordat nogal wat mindere kwaliteiten aan de markt komen, anderzijds door een vergrote invoer, vooral van winteraardappelen de z.g. Bisestili, vooral uit Egypte. In Duitsland trokken de prijzen iets aan, wat geheel was toe te schrijven aan de effecten vafi het kouder weer. De prijzen blijven veruit onbevredi gend. De uitvoer stelt teleur, vooral wat de prijs betreft, de invoer van pri meurs komt langzaam op gang. Be gin januari bedroegen de voorraden aardappelen van oogst 1985, die 7,91 miljoen ton had opgeleverd, nog 2,83 miljoen ton of 36% van de totale oogst. Vergeleken met vorig jaar was dat een plus van 320.000 ton of 13%. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt is de vraag naar tarwe uiterst klein. De prijs staat dan ook onder druk. Bij gerst is de prijs vrijwel onveranderd. In haver en rog ge komen nauwelijks transakties tot stand. Ramingen over inzaai en zaai zaadaankopen doen het Produkt- schap voor Landbouwzaaizaden vermoeden dat er van een substantiële inkrimping van het graanareaal nog geen sprake is. Op de zadenmarkt blijft de druk op de prijzen bestaan, mede door veel konkurrentie van bui tenlands zaad. Het areaal vlas in de EG dat in 1984 al met een 20% toe name is vorig jaar gestegen met ca. 15%. Hoewel aarzelend begint zich de vlasteelt weer te ontwikkelen in De nemarken, Duitsland, Schotland en Noord-Ierland. De Deense stimulans bleek het gebruik van vlas in bouw materialen i.p.v. het verboden asbest. Deskundigen vinden dat een redelijk marktevenwicht op de vlasmarkt in 1986 bereikt zou kunnen worden als dit jaar het areaal 20% zou dalen. Verder zou volgens de COPA, de Europese Commissie (méér) maatre gelen moeten nemen b.v. door meer onderzoek te bevorderen en een meer jarenplanning van promotieaktivitei- ten mogelijk te maken. Op de peulvruchtenmarkt is de stemming bij bruine bonen flauw. De prijs er van daalde. Gezien de vraag naar zaai- peulvruchten zullen de arealen erwten en veldbonen dit jaar relatief fors worden uitgebreid, schrijft het Pro- duktschap voor Landbouwzaaizaden. Was het erwtenareaal in 1985 ruim 18.500 ha, de vraag naar zaaierwten wijst in de richting van een areaal in 1986 van 25.000 ha (inkl. 5000 ha zaai-erwtenvermeerdering). Aan veld bonen wordt voor dit jaar een areaal verwacht van zo'n 3500 ha. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19