Tabel 1. Volwassen runderen Tabel 2. Schapen en kalveren Tabel 5. Zuivel Tabel 6. Granen, zaden, vlas en peulvruchten J Goudse boerenkaasnotering (excl. BTW) op dinsdag 18/2 7,55-7,75 te Bodegraven Moeilijke maand voor groentensektor Op de markt voor groenten heeft de winter in deze maand grote invloed gehad. Aanvoer, bewaring en distri butie vragen extra kosten en extra moeite. Uit de kas zijn nu de aanvoe ren van komkommers en sla sterk toe genomen. Groenten per produkt Op 12 februari jl. zijn de eerste vleestomaten van 1986 op de CVV in Grubbenvorst geveild. De maat B bracht ruim ƒ29,en de maat B.B. bijna ƒ40,per kg op. Als er straks meer vleestomaten op de veiling ko men zal dat gebeuren in bakken van 7 kg, zulks op verzoek van Duitse en Franse afnemers. Tot nu toe was 6 kg gebruikelijk. Een kilo meer in een bak. betekent 4 cent besparing per kg aan verpakking, transport en verhande- lingskosten. Op 17 februari werden de eerste ronde tomaten aangevoerd op de veiling Westland Noord. Deze to maten brachten ƒ12,50 per kg op. CBS-cijfers geven aan dat op 1 janua ri jl. het areaal tomaten 917 ha be droeg, tegen 804 ha op 1 januari 1985, een stijging derhalve van 14%.Net als bij de komkommers was er een ster ke toename bij de aanvoer van sla. Ook hier was een prijsval niet te voor komen. In de koolsektor liep spruit- kool in prijs flink op, onder invloed van een lagere aanvoer. Chinese kool bleef onveranderd in veilingprijs, maar groene kool bracht een hogere prijs op. Nu er wat meer spinazie wordt aangevoerd, daalt de prijs er van. Andijvie behoudt dezelfde posi tie, zowel wat aanvoer als prijs be treft. Peen werd over de hele linie duurder, mede doordat de export er van toenam. Witlof vertoont al we ken lang een stabiel aanvoerpatroon maar vorige week maakte voor het eerst de prijs een sprong omhoog. Het Centraal Bureau van de Tuinbouw veilingen heeft een nieuwe witlofbro chure uitgegeven. Prei deed meer dan een gulden meer, vanwege kleine aan voeren. Champignons Vorig jaar heeft Frankrijk 62000 ton champignonkonserven in het buiten land kunnen afzetten. Hiervan ging 34.000 ton naar West-Duitsland, 8600 naar België en 5900 ton naar Italië. In 1984 exporteerde Frankrijk 62400 ton champignonkonserven. Bloemen en planten Na Valentijn is de totale aanvoer van snijbloemen vorige week teruggelopen met 8%. De aanvoer van de bolbloe- men liep iets terug. Een aanvoertoe- name kon genoteerd worden bij de freesia, de jaarrond troschrysanten en de gerbera. De verwachting is dat de aanvoer, met name van de groot- en kleinbloemige rozen, freesia en ger bera zal toenemen. Het niveau van de veilingprijzen ten opzichte van de voorgaande week verschilde per produkt. Zwolle (vrij) Leiden (ma) Den Bosch (wo) Rubriek datum 21/2 datum 24/2 datum 26/2 Slachtrunderen (per kg gesl. gew.-incl. BTW) handel/prijs 0 - stieren 1e kwaliteit stieren 2e kwaliteit vaarzen 1e kwaliteit vaarzen 2e kwaliteit koeien 1e kwaliteit koeien 2e kwaliteit koeien 3e kwaliteit worstkoeien 8,00-8,80 7,00-8,00 6,50-7,45 5,50-6,50 6,45-7,25 5,50-6,45 4,50-5,50 4,40-5,40 8,25-9,00 7,25-8,25 6,90-7,90 5,95-6,90 6,90-7,80 6,00-6,90 5,55-6,00 5,00-5,90 0 8,40-8,95 7,10-8,40 7,15-7,75 5,90-7,15 6,85-7,60 5,60-6,85 5,05-5,60 4,80-5,80 Gebruiksvee (per stuk-incl.BTW) (di) handel/prijs 0 - melk- en kalfkoeien 1e kwal. melk- en kalfkoeien 2e kwal. kalfvaarzen 1e kwaliteit kalfvaarzen 2e kwaliteit guste koeien pinken 1875-2600 1400-1875 1875-2550 1300-1875 1300-1860 900-1375 1950-2600 1400-1950 1950-2550 1400-1950 1200-2250 900-1550 0 1800-2700 1350-1800 1750-2675 1325-1750 .1300-2025 725-1800 Europ-notering van 7 Nederlandse slachterijen (excl. BTW-Bron PVV) Week: stieren koeien 23/1 tot 29/1 8,17 5,88 30/1 tot 6/2 8,02 5,98 7/2 tot 13/2 8,02 6,15 Gemiddelde marktprijs (excl. BTW) Week: Nederland EG marktprijs in van de oriëntatieprijs - Ned. - EG 31/1 tot 7/2 353,35 403,88 64,13 73,30 7/2 tot'14/2 354,04 405,11 64,26 73,52 14/2 tot 21/2 354,48 405,96 64,34 73,68 Rubriek Zwolle (vrij) Leiden (ma) Den Bosch (wo) datum 21/2 datum 24/2 datum 26/2 Schapen (incl. BTW) handel/prijs 0 - 0 4 0 voor de slacht: - schapen 175-275 p.st. 6,00 8,00 p.kg. 190-275 p.st. - ramlammeren 185-315 p.st. 10,00-11,75 p.kg. 180-300 p.st. voor gebruik: - fokschapen 200-275 p.st. 300-330 p.st. - weidelammeren 125-220 p.st. 190-260 p.st. 170-220 p.st. Kalveren (incl. BTW) Barneveld (ma) Den Bosch (wo) Vleeskalveren aanvoer 238 23 handel/prijs 0 - 0 Ie kwaliteit 6,80-7,20 6,50-6,85 2e kwaliteit 6,25-6,45 6,25-6,50 3e kwaliteit 5,40-6,00 5,50-6,25 Zwolle (vrij) Leiden (ma) Den Bosch (wo) Graskalveren/Nuka's (markt) handel/prijs 0 - graskalveren 500-900 600-1050 525-1100 Nuka's r/b stierk. 385-635 405- 660 300- 550 Nuka's r/b vaarsk. 215-350 275- 390 150- 360 Nuka's Zw/b stierk. 200-415 250- 410 175- 390 Nuka's Zw/b vaarsk. 120-250 150- 275 125- 260 Encebe Cavee/Coveco Nuchtere kalveren (coöp.) 17/2 tot 24/2 tot 17/2 tot 24/2 tot week: 21/2 28/2 21/2 28/2 stieren roodbont 13,60 13,10 13,85 13,35 vaarzen roodbont 9,60 9,35 9,50 9,25 stieren zwartbont 10,35 9,60 10,85 10,10 vaarzen zwartbont 6,35 5,60 7,00 6,25 De prijzen van Encebe en Cavee/Coveco gelden voor kalveren van 40 kg. klasse A Voor selectiekalveren wordt een toeslag betaald. Rubriek Rubriek Goes (di) Groningen (di) Middenmeer (wo) Officiële Nederlandse zuivelnoteringen op donderdag 20/2 datum 25/2 datum 25/2 datum 19/2 Granen (telersprijzen) (alle prijzen boerenschoon en franco leveringsplaats) tarwe-basis16% (handel e/o coöp.) tarwe-basis 16% (eigen opslag) brouwgerst boerenschoon voergerst zomergerst wintergerst haver 46,50-48,00 49,00 51,00 43,50 39,00-40,00 47,00-49,50 47,00-49,55 47,00-49,55 30,00-36,55 46,00-47,50 45,00-47,00 39,00-41,25 (per kg. netto, af-fabriek, excl. BTW en incl. ver pakking, tenzij anders aangegeven) Verse boter in EG-doos Goudse fabriekskaas, 12 kg, 4 weken oud, onverpakt Edammers, 4 weken oud, in EG-doos Vol-melkpoeder 26% vet Magere-melkpoeder voor consumptie Magere-melkpoeder voor veevoederdoeleinden Weipoeder 8,26 6,82 6,89 6,00 4,60 4,47 0,93 4-0- 0 0 0 0 0 0 0 Leeuwarder kaasnotering (excl. BTW) op vrijdag 23/2- 1/3 Zaden (telersprijzen) Goudse kaas Edammer kaas Broodkaas 6,40 6,25 6,25 -0 -0 -0 blauwmaanzaad (boerenschoon) blauwmaanzaad (prima doorsn.) karwijzaad, boerenschoon karwijzaad, prima doorsneekw. koolzaad 117,50-137,50 165,00 210,00-291,00 303,50 geen notering 125,00-145,00 275,00-300,00 Apeldoornse melknotering: week van - tot 23/ 2-1/3 (per 100 kg franco ontvangend bedrijf, excl. BTW) Óndermei k Gestandaardiseerde (3,50% vet) Volle melk - grondprijs - toeslag per vet - melk met 3,70 vet 44,00 77,00 42,30 9,85 78,745 0 0 0 0 0 Vlas (op auto geleverd) Rotterdam (ma) 24/2 ongerepeld afwijkende partijen 30-42 ct 17-29 ct Peulvruchten (telersprijzen) Peulvruchten (groothandelsprijzen) Produktieoverzicht Nederlandse zuivelindustrie erwten, kleine/groene kapucijners schokkers bruine bonen (vrij van grond en halve bonen) 77,00-87,00 80,00-85,00 tot 139,00 groene erwten groene erwten 6% schokkers schokkers 5% kapucijners bruine bonen 84,00/ 97,50 105,00 84,00/100,00 110,00 98,50 145,00 Periode van 2/2 tot 8/2 (vorig jaar 100) Ontvangen van veehouders Vetgehalte in Consumptiemelkafzet (incl. koffiemelk) Boterproduktie Kaasproduktie (fabriekskaas) Melkpoederproduktie (in totaal) W. v. magere melkpoeder Condensproduktie (totaal) 215,050 4,35 37,427 4,528 9,979 4,992 2,947 8.385 102 102 98 108 98 113 146 86 Alle prijzen in deze tabel zijn excluxief BTW. Noteringen CVZ Ras sortering Kwantum x 1000 kg Middenprijs ct/kg en maat 21 - 25 feb. 21 - 25 feb. Elstar kl. I 70/80 4 3,13 tot kl. 1 6 2,87 kl. 11 70/80 2 2,89 tot kl. Ill 5 2,37 R.Boskoop kl. I 75/85 1 4 1,56 1,73 tot kl. I 2 7 1,40 1,57 kl. II 75/85 1 1 1,13 1,43 tot kl. II 7 8 0,86 1,37 BI.Boskoop kl. I 75/85 4 1,30 tot kl. I 14 0,97 kl. II 75/85 9 2 0,91 1,34 tot kl. II 34 8 0,82 1,02 Golden Del. kl. I 70/80 28 17 1,15 1,23 tot kl. I 68 37 0,87 0,96 kl. II 70/80 51 31 0,77 0,82 tot kl. II 135 81 0,62 0,59 Winston kl. I 70/80 33 26 1,33 1,28 tot kl. I 80 70 0,97 0,93 kl. II 70/80 26 25 0,91 1,02 tot kl. II 97 93 0,66 0,67 Jonagold kl. I 80/90 19 8 2,17 2,59 tot kl. I 30 19 2,15 2,44 kl. II 80/90 16 1 1,63 1,47 tot kl. II 52 5 1,43 1,22 Karmijn kl. 70/80 6 1,42 tot kl. II 11 1,13 Conference kl. I 55/65 65 17 1,27 1,28 tot kl. I 84 22 1,36 1,39 kl. II 55/65 35 12 1,12 1,16 tot kl. II 71 23 1,03 1,14 Doyenné kl. I 75/85 4 1,76 tot kl. I 7 1,66 kl. II 75/85 35 15 1,66 1,69 tot kl. II 101 43 1,38 1,46 Fruitnoteringen Het winterweer heeft weinig invloed gehad op het aanbod van fruit. In de afgelopen week zijn er 630 ton appe len en 280 ton peren verkocht. Het aanbod Winston en Golden Delicious blijft ongeveer gelijk, dat van Jona gold neemt na een korte teruggang weer toe. Bij de C.V.Z. gaan er de ko mende weken in de vier afdelingen di verse c.a. cellen Golden Delicious open. Hierin is ook Jonagold opgesla gen, zodat we mogen verwachten dat het aanbod de komende weken ver der zal toenemen. Ook de kwaliteit in de vorm van beter gekleurde appelen zal toenemen. In deze cellen zijn meestal appelen van de eerste en twee de pluk opgeslagen. Bij, de peren neemt de Conference de eerste plaats in met 155 ton. Toch wordt ër op de C.V.Z. nog vrij veel Doyenné du Co rnice verkocht, n.l. 110 ton. De voor raad van dit ras neemt snel af, zodat binnen enkele weken dit ras uit het aanvoerpatroon verdwenen zal zijn. Het prijsverloop van appelen en pe ren is de afgelopen week iets beter ge worden. Vooral de goede partijen Golden Delicious brachten hogere prijzen op. Het is te hopen, dat de ex port naar Zweden goed gaat lopen, zodat we een flinke hoeveelheid goe de klasse II 60/70 aan dit land kwijt kunnen, waardoor hopelijk de druk op de prijzen iets afneemt. De prijs vorming van de Doyenné du Cornice blijft uitstekend; het is al enkele ja ren geleden dat de prijs van dit ras duidelijk beter is dan van de Confe rence. De prijsvorming van de Bos koop blijft teleurstellend, al is de prijs ook iets gestegen in de afgelopen week. De kwaliteitsproblemen zijn hiervan de oorzaak: er zijn veel par tijen die problemen geven met de in wendige kwaliteit. De handel en konsument vertrouwen de Boskoop niet. Ook in de laatste partijen Elstar kwam dit verschijnsel voor. Het is duidelijk dat de naweeën van de stren ge winter ook nog merkbaar zijn op de bewaring van appelen. Lagere prijs van nuchtere kalveren De laatste paar weken zijn de prijzen van de nuchtere kalveren sterk ge daald. Meer daarover verderop in dit marktverhaal. Runderen Op de veemarkten werd meer slacht vee aangevoerd. Ondanks dat was de slachtveemarkt prijshoudend. Voor uitlopend op eventuele wijzigingen in de interventieregeling, werden wat 22 meer slachtstieren ter overname aan geboden. Het gebruiksvee was moei lijk te plaatsen en bracht in de meeste gevallen dan ook een lagere prijs op. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt kwamen iets ho gere prijzen tot stand. Op de kalver markt werd de handel in jonge - nuchtere - kalveren als "lui" aange merkt. De prijzen daalden opnieuw, zodat in 2 weken tijds de prijs per kg levend gewicht van de zwartbonte kal veren met ƒ2,— omlaag ging. De da ling bij de MRY-kalveren was iets kleiner. Het prijsverschil tussen de MR Y's en de zwartbonten is inmid dels opgelopen tot ƒ3,50 a ƒ4,—per kg levend gewicht. Op de markt voor de vleeskalveren blijft het aanbod nog altijd beperkt, alhoewel ietsr ruimer dan in de voorgaande weken, nu ook de importkalveren afgemest raken. De afzetsituatie blijft moeilijk door dat Frankrijk zelf genoeg aanbod heeft, in Duitsland de hormonen weer onderwerp van gesprek zijn, Italië te gen lagere prijzen koopt en de lage dollarkoers en prijsdrukkend effekt blijft houden op veel produkten. Het prijsverloop van de slachtlamme- ren - ook vaak vette lammeren ge noemd - vertoont weinig verschillen Vrijdag 28 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18