H.H. LANDBOUWERS e VOOR DIT VOORJAAR APEX HAVIIA GOLF APEX - HAVILA - GOLF De keuze is aan u LOONBEDRIJF GEBRS. VERVAET Tetraploïde Engels raaigras voor groenbemesting Staalbouw WEMOLIN De specialist voor het bouwen van: Lekkerlander als vroege aardappel altijd succes In de teelt een milieu-vrien delijk gewas. En bij de consument een feestmaal Bestrijdingsmiddelen, hamer er op nooit laten slingeren, kast op slot!!! Wij houden ons aanbevolen voor: Het precisie zaaien van uw ERWTEN op 30 cm. INCLUSIEF KARWIJ OF GRASZAAD Het precisie zaaien van uw VELDBONEN op 50 cm. (of 37,5 cm.) met rijen-bemesting door schijven diepte-instelling. Biervliet, tel.: 01152-1213 IJzendijke, tel.: 01173-1380 CEBECO-HANDELSRAAD Het vroegrijpende topras Het betrouwbare ras voor Nieuw in rassenlijst van Cebeco-Handelsraad. alle grondsoorten. Nog 1986. In opbrengst de Heeft een uitstekende steeds de meest geteelde absolute top van de meeldauwresistentie en voergerst! Nederlandse rassenlijst! produceert een mooie Voor 1986 is beperkt zaai- grove korrel. zaad beschikbaar Vroeg rooibaar, lang houdbaar, hoge opbrengsten. Sterk tegen alle ziekten en knol gebreken (zelfs mis vormde knollen zijn onbekend). Een Lekkerlander- veld hoeft u niet te sproeien tegen phytophthora-rot (de z.g.n. aardappelziekte). Groeit op alle grondsoorten, op natte en droge percelen, snel en gezond. Want ze zijn werkelijk overheerlijk van smaak (de Lekkerlander erfde die smaak van het 'Botergeeltje1) Schilt gemakkelijk zonder pitten. Bloemiq en toch vast in de kook, bakt prachtig geeL Is ook erg geliefd bij volkstuinders om z'n probleemloze teelt zonder bestrijdingsmiddelen en z'n geringe eisen aan de grond soort, ontwatering etc Ligt op veiling en aan de deur steeds in de hoogste prijsklasse Pootgoed, in iedere maat, is nü beschikbaar bij uw pootgoedleverancier. i aardappelen als traktatie! j AGRESSO inzaai gelijktijdig met zomergraan zeer intensieve beworteling gemakkelijk onder te ploegen geen zaadvorming en geen opslag snelle najaarsgroei vrij van kweek en duist Zaaizaadhoeveelheid 15-20 kg/ha eCEBECo - Afdeling Zaaizaad en Pootgoed TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15,4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L. Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 Vraag vrijblijvend inlichtingen bij: Afd. Zaaizaad en Pootgoed Tel. 010-544911 20 Vrijdag 28 februari 1986 ZOMER GERST RASSEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16