VOOR VLEESVARKENS VOERT DE CEHAVENV DE JUISTE VOEDERS EEN KLASSE APART L Js HACK B.V. NAAR SIMA LANDBOUW TENTOONSTELLING IN PARIJS Geen spuitsporen, graszaad zaaien MULTIPLEX PLATEN OPENBARE VERKOPING BOUWLAND TE KRABBENDIJKE WITTE EN BLAUWE BELGISCHE STIEREN Fa. A.D. Riemens Fa. Van Acker b.v. Van Weele b.v. Jll tl fï U 5AFDED5E ÖOODE 01 196-13293 TE KOOP: Groei en voederkonversie van vleesvarkens zijn van groot belang voor het uiteindelijke resultaat in de mesterij. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de vleesvarkensvoeders. Voerkosten per kg groei vormen daarbij voor u de belangrijkste graadmeter. De kwaliteit en gunstige prijs van de CHV-mengvoeders stellen u in staat die hoge groei met een zo gunstig mogelijke voederkonversie te behalen. Voor elke bedrijfssituatie biedt de Cehave nv de juiste voeders, zoals: CHV startkorrel voor biggen, ook verkrijgbaar in kruimelvorm, vooreen goede opvang van uw mestbiggen tot ongeveer 45 kg. Twee verschillende afmestvoeders, variërend in energiegehalte en gehalte aan verteerbare aminozuren. Het voer met een hoog gehalte aan energie en lysine is ook geschikt voor het mesten van beren en bij gebruik van een brijvoerinstallatie. Een volledig nieuw voerprogramma voor bedrijven die (natte) bijprodukten voeren, zoals EEN PERCEEL BOUWLAND CARLIER TOURS NIEUWENHUIJSE-KRUININGEN 01 130-2503- 1493 Tel. 01670-63572-65350 M Julianastraat4 4542 BA Hoek Tel.: 01154-1298 Postbus 1 4508 ZG Waterlandkerkje Tel.. 01170-2163 en 3096 Postbus 2 4470 AA Wolphaartsdijk Tel.01198-1278 Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Fouragehandel J. v/d Wege Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaamsla9 import - tel.01155- Export - groothandel 2133-1835 Dhr D. "Nijssen, Yerseke, tel 01 131-3335 Inkoper voor Zuid-Beveland Siersmeedwerk van eenzaam hoge kwaliteit Nk-UVMl- Kcrk|*'ln 31-3 1 4423 AC Schorr Telefoon OIK>2-l4lh !sa VAN BEEK's LUCHTVAARTBEDRIJF b.v. 18 mm. van 122 x 244 cm. M G met lichte schade Aantrekkelijke prijs. Tel.: 01665-2850 Notaris G.F. Giele te Goes is voornemens op vrijdag 7 maart a.s. om 14.00 uur in HCR De Koophandel, Dorpsstraat 82 te Krabbendijke t.v.v. zijn opdrachtgever in het openbaar te verkopen: Een perceel bouwland, liggende te Krab bendijke in de Karelpolder aan de Noord- dijk tussen twee boomgaarden nabij de spoorwegovergang, kadastraal bekend ge meente Krabbendijke sectie C nummer 4176, groot 2.58.05 hectaren, ingezaaid met wintertarwe. Lasten voor rekening van koper vanaf 1 maart 1986, vrij van pacht te aanvaarden na betaling koopsom. Betaling koopsom uiterlijk 7 april 1986, beta ling onkosten binnen 10 dagen. Nadere inlichtingen ten kantore van notaris G.F. Giele te Goes, Zusterstraat 2a, tel. 01100-13820, tst. 8 of 9. Kosten dagtocht f 45,— per persoon. Domburg 01188-1313 01188-1291 Doorlopend te koop: voor de mesterij met schetsen 3-12 mnd. Handel in vee Droge kippemest met garantie en analyse te leveren op afroep. Kippe- en varkensdrijfmest gespreid, afzet via mestbankregeling. 2e hands betonnen keerwanden, rijplaten 2x2 m2. Tegels 30 x 30 x 8 cm en ventilatoren. 18 Vrijdag 28 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14